De bijzondere zorgplicht van banken en de aansprakelijkheid van banken. Blog van Chong Choy

vrijdag 19 jan 2018

De Hoge Raad (vindplaats: ECLI:NL:HR:2017:1107) heeft nogmaals bevestigd dat banken een bijzondere zorgplicht hebben waarbij de onderzoeksplicht en de informatieplicht van diezelfde banken een belangrijke rol speelt.

Banken moeten bij het verlenen van financieringen onderzoeken of haar cliënten aan hun verplichtingen kunnen voldoen en informeren over de financiële gevolgen.  

Een voorbeeld van deze bijzondere zorgplicht  is dat banken de verplichting hebben om er voor te waken dat aan consumenten een te hoge hypotheek wordt verstrekt waardoor zij in financiële problemen kunnen komen.  Het is derhalve een verplichting van de bank om overkreditering van haar cliënten te voorkomen en slaagt de bank hier niet in dan kan zij aansprakelijk gesteld worden voor de schade die cliënten van de bank hierdoor lijden. Opmerkelijk is verder dat de Hoge Raad van mening is dat de bijzondere zorgplicht van financiële dienstverleners zoals banken ook van toepassing is op verstrekte financieringen van bijna 20 jaar geleden. Reden hiervoor is dat vaak pas na een aantal jaren de financiële gevolgen duidelijk worden van overkreditering. In deze casus betrof het een consument maar in eerdere gevallen is al uitgemaakt dat de bijzondere zorgplicht van banken ook voor het MKB geldt. Denk dan niet alleen aan verstrekte financieringen maar ook aan adviezen van de bank en borgstellingen en andere zekerheden die door de bank zijn gevraagd.

mr. Chong Choy

Jurist

C.Choy@syncount.nl