Per 1 juli 2017 gelden nieuwe regels inzake toegestane betalingstermijnen

dinsdag 19 sep 2017

Per 1 juli jl. verbiedt de wet grote ondernemingen een betalingstermijn van meer dan 60 dagen te bedingen bij leveranciers of dienstverleners die geen grote onderneming zijn.

Als door een grote onderneming op of na 1 juli jl. toch een langere betalingstermijn dan 60 dagen is bedongen bij een leverancier of dienstverlener, geldt op grond van de wet dat deze betalingstermijn uit zichzelf wordt omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Als niet binnen die 30 dagen de factuur is voldaan, is de grote onderneming de wettelijke handelsrente verschuldigd. Die bedraagt op dit moment 8%.

Voorwaarden, Periode

Voor welke onderneming geldt deze nieuwe regeling?

Deze regeling geldt tussen een grote onderneming als afnemer en een kleinere onderneming als leverancier of dienstverlener. Tussen grote ondernemingen onderling of tussen kleinere ondernemingen onderling geldt de nieuwe wettelijke regeling niet. In die gevallen mag dus wel een betalingstermijn van meer dan 60 dagen worden bedongen door de afnemer, mits deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de leverancier of dienstverlener.

Een grote onderneming is een onderneming die ten minste aan twee van de drie van de volgende criteria voldoet:

  1. De waarde van de activa is volgens de balans meer dan € 20 miljoen;
  2. De netto-jaaromzet is hoger dan € 40 miljoen;
  3. De onderneming heeft gemiddeld meer dan 250 werknemers.

Bestaande contracten

Voor contracten tussen een grote en kleinere onderneming gesloten voor 1 juli jl. geldt een overgangstermijn ten aanzien van contracten die doorlopen na 1 juli 2018. Deze contracten moeten voor 1 juli a.s. worden aangepast aan de nieuwe wettelijke regeling.

Bestaande contracten tussen een grote en kleinere onderneming gesloten voor 1 juli jl. die aflopen voor 1 juli 2018 worden niet geraakt door deze nieuwe wettelijke voorschriften. Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is in die situatie geldig, mits deze termijn niet kennelijk onbillijk is ten opzichte van de leverancier of dienstverlener.

Op de hoogte blijven?

Syncount volgt de ontwikkelingen uiteraard op de voet.  Houdt onze website en social media dan in de gaten of neem vrijblijvend contact met ons op. 

mr. Willemijn Nijman-Molenaar

Jurist

W.Nijman@syncount.nl