Verslag kennissessie "Uw medewerker: Uit beeld of inzicht'

vrijdag 29 sep 2017

Op 26 september 2017 vond de derde kennissessie van dit jaar plaats bij Syncount Accountants. Aan deze kennissessie namen ruim 25 deelnemers deel die geïnteresseerd waren in het HR onderwerp: ‘Uw medewerker: Uit beeld of inzicht’

Tijdens de bijeenkomst spraken drie specialisten over de thema’s arbobeleid, ziekteverzuimbeleid en motivering als paracetamol.

     

"Heeft u een arbobeleid" was direct al een pakkende vraag, die de kennissessie een interactief karakter gaf.

Het is verplicht aangesloten te zijn bij een arbodienst. Als werkgever moet u in ieder geval beschikken over een basiscontract met deze arbodienst.

In het arbobeleid zijn de arbeidsomstandigheden ofwel de Wet verbetering poortwachter opgenomen. Vanaf 1 juli 2017 zijn hierin voor de werknemers een aantal nieuwe zaken geregeld zoals het preventief spreekuur, evaluatie, second opinion en Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

  

Janine van der Steen leerde ons dat men bij ziekte ook kleur kan bekennen:

Wit: Geldige reden tot ziekteverzuim

Zwart: Geen geldige reden tot verzuim. Het verzuim is fraude-verzuim. Bijvoorbeeld de zieke werknemer heeft een bijbaantje of is thuis de keuken aan het witten.

Grijs: De legitimiteit is twijfelachtig. De aanleiding is vaak legitiem, bijvoorbeeld een lichte griep. Maar de duur is dat niet. Het herstel vindt vaak eerder plaats dan de herstelmelding. De vrijdag is vaak een dag die bijvoorbeeld  wordt verzuimd om "uit te zieken".

Het bekennen van kleur gaf ook nu weer veel herkenbaarheid, reacties en discussies.

Janine stelde ons ook de vraag wat het belangrijkste onderdeel is om het verzuimbeleid onder de loep te nemen? Dat is ‘de mens achter de medewerker’

Kent u de achtergrond van uw (zieke) werknemer?

 • Wat is zijn of haar opvoeding?
 • Wat is de thuissituatie?
 • Hoe is het zelfbeeld van de medewerker?
 • Hoe voelt de medewerker zich?
 • Wat houdt de medewerker bezig?

En nog belangrijker:

 • Welk gedrag laat de medewerker zien en hoe reageert u als werkgever hierop?

 

TIPS om aandacht te besteden aan je zieke werknemer

 • Bel regelmatig de zieke werknemer op en vraag gemeend hoe het met hem gaat.
 • Probeer terug te komen op de informatie die de werknemer heeft gegeven in eerdere gesprekken.
 • Informeer ook de werknemer over de actualiteiten in het werk en in het team, zodat de werknemer betrokken blijft.
 • Vraag aan de zieke werknemer of deze het prettig vindt wanneer collega’s op de hoogte zijn van de reden van afwezigheid en of deze contact mogen opnemen.
 • Stuur eens een beterschapskaart namens de afdeling of organisatie.
 • Breng eens een bezoekje aan de zieke medewerker en breng wat mee bijvoorbeeld een fruitmand of bloemen en stuur deze niet op.

 

De conclusie die aan het einde van deze kennissessie kon worden getrokken is: "Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze".

Na deze bijeenkomst werd onder het genot van een hapje en drank nog volop doorgepraat over deze belangrijke onderwerpen en kunnen we terugzien op een geslaagde kennissessie.

 

Wilt u meer informatie over arbobeleid, ziekteverzuim(beleid en motivering ten einde ziekteverzuim te voorkomen? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij denken graag met u mee.

 

 

 

 

  Anton Bos Robert Slootweg


  a.bos@syncount.nl

 

 r.slootweg@syncount.nl