Zonder btw een cursus geven?

dinsdag 03 okt 2017

Heeft u een onderneming die regelmatig trainingen, opleidingen en/of cursussen verzorgt? Mogelijk kunnen uw klanten de btw die u hiervoor in rekening brengt niet kunnen aftrekken.

Het kan dan commercieel gezien interessant zijn om u in te schrijven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Uw opleidingen kunt u dan zonder btw aanbieden.

Cursus in principe belast met btw

Voor veel onderwijs is al in de wet geregeld dat dit zonder btw kan plaatsvinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor erkende MBO-, HBO- en universitaire opleidingen. Als u als zelfstandig ondernemer of als bedrijf beroepsopleidingen, trainingen of cursussen gaat verzorgen is dat echter vaak niet het geval. U moet dan in principe omzetbelasting berekenen over uw dienstverlening.

Btw niet altijd aftrekbaar

Als u btw moet berekenen over de opleidingen die u aanbiedt is deze niet altijd aftrekbaar bij de afnemer. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw klanten particulieren zijn. Maar ook als u cursussen verzorgt in de zorgsector, op scholen of bij banken en verzekeraars. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Omdat de btw bij deze afnemers niet aftrekbaar is, verhoogt dit de kostprijs voor uw klant. En dat is commercieel gezien nadelig.

Toch btw-vrijstelling toepassen?

Er is een mogelijkheid om cursussen, trainingen en andere opleidingen toch zonder btw aan te bieden. Dat is het geval als de opleidingen die u verzorgt aan te merken zijn als “beroepsonderwijs” en u als docent of als bedrijf bent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Wat valt onder beroepsonderwijs?

Onder het begrip “beroepsonderwijs” vallen alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook managementcursussen, ICT-trainingen, cursussen voor persoonlijke effectiviteit, communicatie, administratie en dergelijke. Algemeen vormend onderwijs, hobbycursussen, advisering of andere diensten zijn daarentegen niet aan te merken als beroepsonderwijs.

Inschrijving in instellingenregister of docentenregister

Zelfstandig ondernemers die beroepsonderwijs voor een onderwijsinstelling verzorgen kunnen zich inschrijven in het docentenregister van het CRKBO. Soms is hierbij een voorafgaande audit door het CRKBO verplicht.

Bedrijven die beroepsonderwijs vrij van btw willen verzorgen kunnen zich inschrijven in het Instellingenregister van het CRKBO. Dat geldt ook voor zelfstandige docenten die rechtstreeks (dus niet via een onderwijsinstelling) beroepsopleidingen gaan verzorgen voor eindgebruikers. Voordat u als instelling ingeschreven staat ondergaat u als bedrijf altijd eerst een kwalitatieve audit door het CRKBO.

Omzetbelasting op kosten (deels) niet aftrekbaar

Als u ingeschreven staat als docent of instelling bij het CRKBO is al het beroepsonderwijs vanaf dat moment vrijgesteld van btw. U mag hier dus geen btw meer over in rekening brengen. Dat betekent ook dat de btw op inkoopkosten voor de cursussen niet meer aftrekbaar is in uw aangifte omzetbelasting. Ook (een deel van) de btw op uw algemene/overheadkosten is niet aftrekbaar.

Zowel cursussen mét als zonder btw geven?

Mogelijk verzorgt u zowel cursussen voor afnemers die recht hebben op aftrek van btw (commerciële bedrijven) als afnemers die geen aftrekrecht hebben (bijvoorbeeld zorginstellingen). Het kan dan nadelig zijn als u door inschrijving in het CRKBO al uw cursussen vrij van btw moet verzorgen omdat dan ook (een deel van) uw inkoop-btw niet aftrekbaar is.

In de praktijk zijn hier creatieve oplossingen voor te verzinnen, zoals de oprichting van een aparte vennootschap die ingeschreven staat in het CRKBO en een vennootschap die niet geregistreerd is in het register.

Vragen?

Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden om cursussen (deels) vrij van btw te verzorgen. Zo nodig kunnen we u verder begeleiden bij inschrijving in het CRKBO.

Neem bij vragen of opmerkingen vrijblijvend contact op met Marijn Bremmer via m.bremmer@syncount.nl of telefoonnummer 0172 - 61 92 24.

 

 

  Marijn Bremmer LL.M.

  Belastingadviseur