Bedrijfsoverdracht en de (onmogelijke) fiscus

dinsdag 22 nov 2016

Bedrijfsoverdracht komt in onze praktijk regelmatig voor. Wij ondersteunen onze klanten onder andere met het waarderen van de onderneming, het opstellen van contracten en het adviseren van de beste fiscale oplossing.

Ook komt het geregeld voor dat de eigenaar van een (familie)bedrijf de onderneming wil overdragen aan de kinderen en/of werknemers. Alleen komt het óók vaak voor dat de Belastingdienst niet mee wil werken aan een redelijke, reële bedrijfsoverdracht. Dan moet soms een creatieve oplossing worden bedacht. 

Voorbeeld

Zo ook bij een van onze klanten het geval was. De directeur/eigenaar gaat zijn bedrijf dat hij in 30 jaar van niets tot een marktspeler heeft opgebouwd verkopen aan zijn kinderen en een aantal werknemers. De onderneming wordt tegen marktwaarde (stel € 1.000.000) verkocht, en de koopsom wordt schuldig gebleven en in 7 jaar afgelost. De vergoeding voor de kapitaalverstrekker (oud-eigenaar) is 4% cumulatief preferent dividend. Voorts heeft de oud-eigenaar sterke zekerheden bedongen.

Belastingdienst

Voorleggen aan de fiscus

Omdat deze transacties wordt gedaan met kinderen en werknemers hebben wij de klant geadviseerd om deze voor te leggen aan de fiscus om achteraf problemen, in de vorm van naheffingen loonheffing en schenkbelasting, te voorkomen.

De fiscus reageerde naar aanleiding van ons verzoek op de berekende waarde en het cum. pref. rendement van 4%. Zij waren het niet met ons eens. Natuurlijk hadden wij niet verwacht dat ze meteen “ja” zouden zeggen, maar de reactie lag toch wel behoorlijk buiten onze verwachting. Ten aanzien van de waarde bleken de verschillen overbrugbaar.

Wij hanteren de APV-methode (een verbeterde versie van de discounted cashflow methode) bij een dergelijke waardering. Deze methode is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, waaronder te gehanteerde vermogenskostenvoet. De fiscus had dezelfde methode gebruikt en had een andere kostenvoet gebruikt. Maar zoals gezegd , dit verschil was overbrugbaar.

Absurd hoge vergoeding

Ten aanzien van het te hanteren cum. pref. rendement bleek het verschil toch wel heel groot. In plaats van het door ons voorgestelde rendement van 4%, wilde de fiscus een rendement (lees: dividend) van 16%. Omgerekend naar rente (voor vennootschapsbelasting) betekent dit 20 % rentevergoeding.

Ondanks dat wij aangaven dat dit toch wel een absurd hoge vergoeding was voor een kapitaalverstrekker (met prima zekerheden), bleef men bij dit standpunt en gaf aan dat dit sinds een aantal jaren het beleid van de fiscus is. Een beleid dat er op gericht is om “onzakelijke” transacties tussen ondernemers en hun kinderen cq werknemers te voorkomen.


Bedrijfsopvolging wordt onmogelijk gemaakt

Wij konden de fiscus niet met bedrijfseconomische argumenten overtuigen, en hen, met een cijfermatige onderbouwing, laten zien dat hun standpunt niet reëel is. Bedrijfseconomisch gezien is het gebruikelijk dat een koper van een onderneming de aankoopsom binnen (gemiddeld) 5 jaar wil terugverdienen. In bovengenoemd geval is dit onmogelijk. De jaarlijkse winst na belasting is nauwelijks genoeg om 16% cum. pref. rendement (dividend) te betalen, laat staan de koopsom af te lossen.

Helaas is het niet mogelijk om ingeval er sprake is van een halsstarrige inspecteur, een second opinion aan te vragen. Door deze opstelling van de fiscus wordt bereikt dat bedrijfsopvolgingen via deze weg vrijwel onmogelijk worden en dat kinderen en werknemers sterk benadeeld worden.

Creatieve oplossing

Uiteraard hebben wij door gebruik te maken van onze creativiteit dit probleem voor onze klant opgelost. Door gebruikmaking van de BOR (een fiscale faciliteit om tegen lage heffing bedrijfsopvolging te realiseren) kunnen wij de belastingdruk ten gevolge van het onredelijke standpunt van de fiscus, tot een fractie van de oorspronkelijke belastingclaim verlagen.

Heeft u ook een dergelijk probleem met de Belastingdienst? Of wilt u meer weten over bedrijfsopvolging? Neem direct contact met me op!

  

Dirk Beck

Partner/Vennoot

Syncount Accountants & Belastingadviseurs

d.beck@syncount.nl

Dirk Beck