De toon is gezet!

dinsdag 22 aug 2017

Als penningmeester van een vereniging dien je jaarlijks verantwoording af te leggen over de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. Dit gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering.

Het onderdeel ‘financiën’ is dan ook het agendapunt waar ik, als penningmeester,  in beeld kom. In dit geval bij een koor.

Nu is dat vaak ook precies het onderdeel wat het minst interessant gevonden wordt door de leden en dan druk ik het nog voorzichtig uit! Hoe kan dat toch, denk je dan, als financiële vrouw.  Maar het feit ligt er! Hoe kan ik er nu voor zorgen dat de informatie overkomt en dat het nog leuk blijft ook?!

Enige tijd terug hadden wij op kantoor een cursus presenteren. Tijdens die cursus had ik als onderwerp: ‘cijfers laten spreken!’ Gaandeweg kwam ik op het idee om dit ook eens in praktijk te gaan brengen tijdens de algemene ledenvergadering van ons koor.

Zo gezegd zo gedaan en ben ik dit gaan doen door de cijfers in de vorm van grafieken te presenteren. De jaarcijfers van 2016 naast de begroting over 2016. Bovendien de cijfers van 2014 en 2015 er nog bijgezet om zo de lijn over de afgelopen drie jaar aan te geven. Per onderdeel (algemeen, cd’s, optredens), kwamen de cijfers figuurlijk en kleurrijk in beeld. Daarnaast was het leuk om nog wat extra inzichten te geven in wat bijvoorbeeld de acties hadden opgebracht. Dit werd vormgegeven  door middel van een cirkelgrafiek, waarbij iedere taartpunt een actie voorstelde. In één oogopslag bleek dat de geraniums het minst favoriet waren! 

Ook voor u als ondernemer kunnen cijfers soms taaie kost zijn en wellicht lastig te interpreteren. Wat zegt dat cijfer me nu? Een cijfer zegt pas wat in de context met andere cijfers. Cijfers uit de begroting, uit voorgaande jaren, uit de branche enz. Grafieken kunnen daarbij heel verhelderend werken.  Cijfers over een aantal jaren naast elkaar zijn moeilijk te onthouden. De lijn uit een grafiek over bijvoorbeeld 5 jaar, blijft op uw netvlies staan.  Of dit nu een stijgende of een dalende is! Eén blik en u weet het!

Voorbeelden van grafieken zijn: ontwikkeling omzet, loonkosten, marges, kengetallen, vermogen enz. Er zijn diverse mogelijkheden. Als er getallen zijn, zijn er grafieken mogelijk! Ook hierin kunnen we iets voor u betekenen!

En de koorleden….. voor het eerst in al die jaren heb ik ze enthousiast gezien! En navraag leerde dat ik er vooral mee door moest gaan. De toon is gezet!

Marijke Groen

Zelfstandig assistent accountant datarapportage

m.groen@syncount.nl