Een geluk bij een ongeluk: Belastingteruggave door afwaardering bedrijfspand

maandag 31 okt 2016

Onroerend goed wordt, net als andere bedrijfsmiddelen, in principe gewaardeerd op kostprijs minus afschrijving: de boekwaarde. De bedrijfswaarde is de waarde die aan het vastgoed wordt toegekend wanneer de gehele onderneming wordt overgenomen.

De bedrijfswaarde kan hoger of lager zijn dan de boekwaarde. Wanneer het feitelijke nut van het vastgoed voor de onderneming lager is dan de boekwaarde, dan is afwaardering geoorloofd – of eigenlijk: verplicht. Soms is dat een ramp; soms is dat een gouden kans!

Voorbeeld

Een ondernemer heeft in 2008 een kantoorpand gekocht voor € 5 miljoen. De uitstekende vooruitzichten en verwachte omzetgroei zouden de omvangrijke investering moeten goedmaken. De groei is na 2008 niettemin achtergebleven. En door de vastgoedcrisis is de bedrijfswaarde gedaald tot € 3 miljoen en ziet het er niet naar uit dat de waarde zal gaan stijgen. Het bedrijfspand mag in de boeken met € 2 miljoen worden afgewaardeerd. Daarbij gelden geen afschrijvingsbeperkingen zoals die normaal wél van toepassing zijn. Dit leidt tot een aftrekpost van € 2 miljoen in de aangifte.

Schapenhok bodegraven

Eén van de meest bekende bedrijfspanden in de regio Bodegraven: het schapenhok aan de Goudsestraatweg. Een actiegroep maakt zich sterk om dit pand op de monumentenlijst te krijgen.

Struikelblokken

Om de afwaardering te kunnen toepassen, zijn er twee belangrijke vragen te beantwoorden:

1. Het aantonen van de lagere bedrijfswaarde. Deze vraag lijkt vaak lastig te beantwoorden, maar specialisten en waarderingsdeskundigen hebben meestal aardig zicht op welke argumenten de afwaardering steunen.

2. Als de waardedaling zich al in een eerder jaar heeft voorgedaan, dan mag de ondernemer de last niet altijd in een later jaar nemen. Ook hier geldt dat in het gros van de gevallen een oplossing is te bedenken waar de fiscus mee akkoord kan gaan, zodat we niet achter het net vissen.

Verliessituaties

Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde is helaas niet altijd gunstig. En hier komt de fiscus om de hoek kijken, die soms dwingt tot afwaardering. Dit probleem speelt met name in de sector van beleggingsvastgoed. Wanneer een onderneming een enorme afwaardering heeft te verwerken en de resultaten in de komende jaren naar verwachting laag zijn, zal het fiscale verlies kunnen verdampen: wél een verlies, maar geen belastingteruggave.

Ten slotte

Het vraagstuk van afwaardering op lagere bedrijfswaarde: soms een ramp, voor met name vastgoedbeleggingen, maar soms ook een gouden greep! In beide situaties zijn wij als fiscalisten van Syncount u graag van dienst!

 

Ido Tasma

Partner/Vennoot

Syncount Accountants & Belastingadviseurs

i.tasma@syncount.nl

Ido Tasma