FLEXIBELE ARBEID; Nieuwe checklist malafide uitzendbureaus

donderdag 07 sep 2017

Bedrijven die in zee gaan met malafide uitzendbureaus kunnen forse boetes opgelegd krijgen. Om dit te voorkomen heeft de Inspectie SZW een checklist ontwikkeld. Waarom is het goed om daarvan op de hoogte te zijn?

De branche

De uitzendbranche kent veel kleine bedrijven en een groot verloop. Naast de ongeveer 12.000 uitzendbureaus die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, zijn er nog minstens zoveel bedrijven die als nevenactiviteit arbeidskrachten uitlenen. En die zijn niet allemaal bonafide.

Kaf onder het koren. Bij een controle van 500 uitzendbureaus legde de Inspectie SZW (voorheen ‘Arbeidsinspectie’) 131 boetes op met een totaalbedrag van € 1,3 miljoen. In de meeste gevallen ging het om overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Bij ontdekking daarvan kan de Inspectie SZW een forse boete opleggen.

Checklist. Onlangs heeft de Inspectie SZW in samenwerking met de Belastingdienst en de uitzendsector een online checklist opgesteld met behulp waarvan werkgevers kunnen nagaan of ze te maken hebben met een malafide uitzendbureau. Tip. Zie http://www.checklistuitzendbureaus.nl

Wat zijn de aandachtspunten?

Handelsregister. Als u uitzendkrachten inhuurt, bent u verplicht te controleren of het uitzendbureau in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is ingeschreven. Is het bureau niet ingeschreven, dan is de kans groot dat het om een malafide bureau gaat. Alle uitzendbureaus die in Nederland actief zijn (ook buitenlandse), zijn namelijk verplicht zich bij de KvK in te schrijven.

Certificering. Als een uitzendbureau is aangesloten bij een brancheorganisatie, zoals NBBU of ABU, of een keurmerk heeft van de Stichting Normering Arbeid (SNA) mag u ervan uitgaan dat het een bonafide bedrijf is. In sommige branches mogen werkgevers op grond van de cao alleen zakendoen met uitzendbureaus met dit keurmerk. Bijkomend voordeel van werken met een SNA-gecertificeerd uitzendbureau is dat de inlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor niet-afgedragen belasting en premies.

Onderbetaling. De Inspectie SZW constateerde dat veel uitzendbureaus zich niet houden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De CAO voor Uitzendkrachten bepaalt dat een uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon als een werknemer die in vaste dienst is en hetzelfde werk doet. Als inlenend bedrijf moet u daarom het uitzendbureau informeren over de arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf. Tip. Vraag van het uitzendbureau een schriftelijke garantie dat de uitzendkrachten het correcte loon ontvangen. Daarmee kunt u voorkomen dat een onderbetaalde uitzendkracht bij u aanklopt voor de betaling van achterstallig salaris.

Tewerkstellingsvergunning. Buitenlandse werknemers uit niet-EU-landen hebben meestal een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Hoewel het uitzendbureau deze vergunning moet aanvragen, is het inlenende bedrijf verplicht om te controleren of die vergunning is afgegeven. Ter voorkoming van belasting- en identiteitsfraude is de inlener ook verplicht om de identiteit van de uitzendkracht te controleren. Bedrijven die deze verplichtingen niet nakomen, kunnen rekenen op forse boetes.

Tip. Vraag het uitzendbureau om een kopie van de tewerkstellingsvergunning. Bewaar deze samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer in het personeelsdossier.

Gebruik de checklist van de Inspectie SZW om na te gaan of het uitzendbureau waarmee u in zee wilt gaan, bonafide is. Check bijv. of het uitzendbureau is ingeschreven bij het Handelsregister, een certificering heeft of is aangesloten bij een brancheorganisatie.

 

 

 

 

 

Anton Bos Robert Slootweg

Hoofd Salarisadministratie

Belastingadviseur

 

 

a.bos@syncount.nl

 

r.slootweg@syncount.nl