Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

vrijdag 07 december 2018

Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

Lees meer
 

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

donderdag 06 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Lees meer
 

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers

donderdag 06 december 2018

Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp'ers en eenmanszaken.

Lees meer
 

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

woensdag 05 december 2018

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.

Lees meer
 

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

woensdag 05 december 2018

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

Lees meer
 

Fiscus in actie om foute aangifte starter

dinsdag 04 december 2018

Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019.

Lees meer
 

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

dinsdag 04 december 2018

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken.

Lees meer
 

Europees tolnetwerk stap dichterbij

maandag 03 december 2018

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU).

Lees meer
 

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

vrijdag 30 november 2018

De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd.

Lees meer
 

Zakelijk schenken

donderdag 29 november 2018

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv.

Lees meer
 

Tarief WBSO al omhoog in 2019

woensdag 28 november 2018

Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden.

Lees meer
 

Uitstel opvolger zzp-wet

woensdag 28 november 2018

Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

Lees meer
 

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

woensdag 28 november 2018

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees meer
 

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

dinsdag 27 november 2018

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Lees meer
 

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

dinsdag 27 november 2018

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.

Lees meer
 

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

maandag 26 november 2018

Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen.

Lees meer
 

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

maandag 26 november 2018

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt.

Lees meer
 

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

vrijdag 23 november 2018

Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Lees meer
 

Komt Sint voor de kids van uw personeel?

donderdag 22 november 2018

Sinterklaas is weer in het land. Misschien een mooie gelegenheid om iets leuks te organiseren voor de kinderen van uw personeel. Wat zijn de fiscale regels als u dit kinderfeest organiseert?

Lees meer
 

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

donderdag 22 november 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700.

Lees meer