Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer

zaterdag 21 april 2018

Dga's mogen tegenwoordig geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen in hun bv. Voor de afwikkeling van het bestaande pensioen in eigen beheer is medewerking nodig van de (ex-)partner.

Lees meer
 

Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer

vrijdag 20 april 2018

Als ambtenaren op dienstreis gaan, gelden er vaste bedragen als onkostenvergoeding. Deze bedragen zijn vastgesteld volgens het Reisbesluit. Deze bedragen mag u ook toepassen voor zakelijke reiskosten van werknemers binnen uw bedrijf.

Lees meer
 

Verhoging verblijfskosten voor transportondernemers

donderdag 19 april 2018

Zelfstandige transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten.

Lees meer
 

Geen schenkbelasting bij trouwen

woensdag 18 april 2018

Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven.

Lees meer
 

Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed toe!

dinsdag 17 april 2018

Veel verenigingen en stichtingen betalen hun vrijwilligers, zonder inhouding van loonheffingen.

Lees meer
 

Vijf btw-categorieën voor agrarische producten

maandag 16 april 2018

Agrarisch ondernemers die voorheen gebruik maakten van de landbouwregeling krijgen nu te maken met de verplichte aangifte omzetbelasting.

Lees meer
 

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG

zaterdag 14 april 2018

Duizenden sportverenigingen zijn nog niet klaar voor de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei van kracht wordt. Daarbij komt dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn als binnen de club een en ander niet op orde is, zo meldde eerder het Algemeen Dagblad.

Lees meer
 

Heeft u zich al opgegeven voor onze kennissessie van 26 april "wat moeten we met ons geld doen?"?

vrijdag 13 april 2018

Wij nodigen u graag uit voor onze kennissessie met als thema: “Wat moeten we met ons geld doen?” Deze kennissessie organiseren wij in samenwerking met de Rabobank.

Lees meer
 

Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico's?

vrijdag 13 april 2018

Hebt u personeel in dienst? Check eens of er risico voor het oplopen van schade bestaat. U en uw werknemer hebben daar beiden baat bij.

Lees meer
 

De flitspaal voor belastingbijtelling! Blog van Jos Raets

donderdag 12 april 2018

Waarschuwing: laat u niet flitsen voor een te hoge belastingbijtelling, neem bijvoorbeeld de nieuwe ‘Tesla-tax’, van 4% naar maar liefst 22% belasting!

Lees meer
 

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2018

woensdag 11 april 2018

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee.

Lees meer
 

Geen begroting? Geen BIZ-heffing!

dinsdag 10 april 2018

Als de gemeente een winkelcentrum of bedrijvengebied wil verbeteren, kan hiervoor een BIZ-heffing worden ingevoerd. Dan moet echter wel vaststaan dat de heffing ook daadwerkelijk voor het beoogde doel wordt gebruikt, anders gaat de heffing niet door.

Lees meer
 

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

maandag 09 april 2018

De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers.

Lees meer
 

Advieswijzer Succesvol financieren in 2018

zaterdag 07 april 2018

De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Lees meer
 

Voldoe in 5 stappen aan AVG

vrijdag 06 april 2018

Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 2018 wordt definitief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.

Lees meer
 

Aftrek van de winst voor thuiswerker

donderdag 05 april 2018

De afgelopen vijf jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Doet u dit ook, hoe zit het dan met de aftrek van de kosten ten laste van de winst?

Lees meer
 

Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen

woensdag 04 april 2018

De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een (ver)koop van aandelen in bijvoorbeeld een bv die de onderneming exploiteert.

Lees meer
 

Advieswijzer Personeel inlenen in 2018

dinsdag 03 april 2018

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft.

Lees meer
 

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

zaterdag 31 maart 2018

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Lees meer
 

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

vrijdag 30 maart 2018

Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen?

Lees meer