Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

maandag 20 augustus 2018

De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Lees meer
 

AVG: wat is een persoonsgegeven en wat niet?

zaterdag 18 augustus 2018

Wat is een persoonsgegeven en wat niet? En welke categorieën van persoonsgegevens zijn te onderscheiden? Dit is belangrijk om te kunnen weten of de strengere privacywet AVG wel of niet van toepassing is.

Lees meer
 

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

vrijdag 17 augustus 2018

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft.

Lees meer
 

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

donderdag 16 augustus 2018

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

Lees meer
 

Waarom niet iedereen ZZP-er? Blog van Adri Bremmer

woensdag 15 augustus 2018

Op 23 juli 2018 deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de zaak Deliveroo, bekend van bezorgmaaltijden. In meerdere opzichten een interessante kwestie en een markering in een maatschappelijke ontwikkeling. Wat speelt er?

Lees meer
 

Verslag kennissessie bedrijfsoverdracht 12 juli 2018

dinsdag 14 augustus 2018

Op 12 juli jl. vond de kennissessie over de bedrijfsoverdracht plaats. Willemijn Nijman verzorgde het eerste deel van de sessie, waarbij ze vertelde over de juridische aspecten rondom de bedrijfsoverdracht.

Lees meer
 

Komt u ook naar onze kennissessie op 11 september 2018?

maandag 13 augustus 2018

Kent u de verschillen tussen huwelijk, geregistreerd partnerschap en “gewoon” ongehuwd samenleven en de invloed hiervan op uw vermogen en onderneming?

Lees meer
 

Compensatie transitievergoeding bij ziekte

woensdag 08 augustus 2018

Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. Deze compensatie gaat in per 2020.

Lees meer
 

Europarlement schiet Mobiliteitspakket af

maandag 06 augustus 2018

Het 'Mobiliteitspakket' gaat terug naar de transportcommissie uit het Parlement. Dit betekent dat de plannen op het gebied van detachering, cabotage en rij- en rusttijden een aanzienlijke vertraging oplopen.

Lees meer
 

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

vrijdag 03 augustus 2018

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw.

Lees meer
 

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

woensdag 01 augustus 2018

Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie.

Lees meer
 

Lager salaris dga wegens ziekte?

maandag 30 juli 2018

Als u als dga minder kunt werken als gevolg van een ziekte, kan dit betekenen dat u zich een lager gebruikelijk loon kunt toedelen. Ook de aard van de werkzaamheden is hierbij van belang.

Lees meer
 

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2018

vrijdag 27 juli 2018

U kunt als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer
 

Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?

woensdag 25 juli 2018

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium.

Lees meer
 

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

maandag 23 juli 2018

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Lees meer
 

Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen!

vrijdag 20 juli 2018

Volgens berichten in de media betalen grote supermarkten hun leveranciers steeds later. In antwoord op Kamervragen wijst de staatssecretaris erop dat leveranciers met het te laat betalen van de factuur geen genoegen hoeven te nemen.

Lees meer
 

Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld

woensdag 18 juli 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor faillissementen eenvoudiger kunnen worden afgewikkeld. Dit gebeurt onder meer door de inzet van digitale hulpmiddelen.

Lees meer
 

Akkoord compensatie transitievergoeding bij langdurig ziek. Blog van Petra de Borst

woensdag 18 juli 2018

Op dinsdag 10 juli 2018 is de tweede kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren, die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest en waarvan het dienstverband is beëindigd.

Lees meer
 

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

maandag 16 juli 2018

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd.

Lees meer
 

Data-analyse, wat kun je ermee? Blog van Clinton

zaterdag 14 juli 2018

Accountants hebben historisch gezien altijd financiële overzichten gescand en geanalyseerd, lijsten of samenvattingen gemaakt van transacties, onderzoek gedaan naar abnormale en ongebruikelijke transacties en periodecijfers vergeleken.

Lees meer