Verslag kennissessie “privacy in uw onderneming” 7 februari 2018

vrijdag 02 mrt 2018

Vanuit uit onze missie: “Advies om te excelleren” boden wij u deze kennissessie aan. Dit heeft geleid tot een succesvolle kennissessie waarbij ruim 30 mensen aanwezig waren.

De Algemene Vordering Gegevens is vooral een technische juridisch onderwerp maar wel één die uw onderneming raakt. Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevens in, wat betekent het voor uw onderneming? Daar blikken we in een notendop op terug.

Onderneming
Een hoop verantwoordingen worden gesteld  aan uw onderneming omtrent naleving AVG. Om daar antwoord op te geven, kunt u per proces vaststellen of u verwerker of verwerkingsverantwoordelijke bent. Er gelden specifieke eisen voor beide partijen.

Verantwoording: verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
Om persoonsgegevens te verwerken is een doel noodzakelijk. Het vaststellen van een doel dient aan de volgende criteria te voldoen: Gerechtvaardigd, toereikend, juist en nauwkeurig, transparant en niet onverenigbaar.

Het doel en rechtvaardigingsgrond dient in een register te worden bijgehouden net als andere verplichtingen zoals bewaringsduur, ontvangers, betrokkene, contactgegevens etc. Wat er in een register bijgehouden wordt, verschilt tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke.

Beveiliging
De organisatorische en technische beveiliging spelen een belangrijke rol in de naleving van de AVG, deze dienen op een der mate niveau te zijn in relatie tot de persoonsgegevens.

Er dient onder andere een incidentenregister te worden bijgehouden. Een belangrijke wijziging is dat de verwerker door het AP direct kan worden aangesproken en in specifieke gevallen als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangewezen.

Overdraagbaarheid
De betrokkene heeft het recht om de desbetreffende persoonsgegevens, die zijn verstrekt aan de verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, uitzonderingen daar gelaten.

Gegevenswissing
De betrokkene heeft het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen de verstrekte persoonsgegevens te wissen indien aan specifieke voorwaarden is voldaan.

AVG-scan
Om een goed beeld te krijgen over hoe uw onderneming ervoor staat kunt u een scan laten uitvoeren om te bepalen welke koers u gaat varen om te voldoen aan de AVG.


Heeft u vragen stel ze gerust!

Fred van der Biezen, Esther Verweij, Dirk Beck en Jesse Snijder