Akkoord compensatie transitievergoeding bij langdurig ziek. Blog van Petra de Borst

Woensdag 18 Jul 2018
Op dinsdag 10 juli 2018 is de tweede kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren, die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest en waarvan het dienstverband is beƫindigd.

Deze regeling gaat  op zijn vroegst in per 1 april 2020.

Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht in,  voor dienstverbanden die beëindigd zijn op of na 1 juli 2015.  De compensatie wordt betaald door het UWV. De regeling gaat  op zijn vroegst in per 1 april 2020.

Voor het indienen van de aanvraag moet u over de volgende documentatie beschikken.

  • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is beëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  1.  De beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  2.  De beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  3.  De beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
  • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
  • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Wij adviseren u om het personeelsdossier van de medewerkers op orde te hebben. Dit zorgt  voor een snellere afhandeling van de aanvraag bij het UWV.

 

Vragen? Wij staan u graag te woord!

 

Petra de Borst

0172-619224

p.deborst@syncount.nl