Bedrijfsopvolging

Er komt een moment dat u uw onderneming gaat overdragen, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd. Wat de reden ook is, de overdracht van uw bedrijf is niet van de ene op de andere dag geregeld.

De overdracht van een bedrijf vergt vaak jaren van voorbereiding, ook om optimaal gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen. Bij een bedrijfsopvolging gaat het om drie dingen:

1.      De niet te onderschatten sociaal-emotionele aspecten

2.      De financiële gevolgen en inkomens- en vermogensplanning

3.      De fiscale effecten rondom de overdracht

Deze sociaal-emotionele, financiële en fiscale aspecten vragen om tact en wijsheid. Daarnaast spelen waardering van de onderneming en civielrechtelijke zaken een belangrijke rol. Dit maakt een bedrijfsoverdracht tot een veelzijdig en complex geheel. Wij loodsen onze klanten hier graag doorheen.

Medewerkers

mr. Martine Bakker
Belastingadviseur
  • Contact:
drs. Adri Bremmer
Partner/vennoot
  • Contact:
mr. Ido Tasma
Partner/vennoot
  • Contact: