Betalingskorting voorlopige aanslag

Woensdag 29 januari 2020
Maak gebruik van de betalingskorting (nu het nog kan) !


Als een groot bedrag aan belasting betaald moet worden, geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om dit gespreid over het jaar te betalen. Bij de Belastingdienst kan hiervoor een voorlopige aanslag worden aangevraagd. Er wordt dan een voorlopige aanslag opgelegd en de belasting kan per maand worden betaald.

Als u ervoor kiest om het bedrag ineens te betalen vóór de vervaldatum van de eerste betalingstermijn, biedt de Belastingdienst een betalingskorting. De betalingskorting geldt voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

De betalingskorting wordt berekend over het te betalen belastingbedrag als volgt:

(A x P) x bedrag aanslag
72.000

A is het aantal dagen tussen de vervaldatum van de eerste betalingstermijn en de laatste betalingstermijn.
Een jaar wordt gesteld op 360 dagen. En iedere volle maand telt als 30 dagen.

P is het percentage van de invorderingsrente en dat bedraagt nu 4%.

 

Voorbeeld:

Er wordt een voorlopige aanslag opgelegd met een te betalen belasting van € 10.000. De eerste betalingstermijn is 29 februari 2020. De laatste betalingstermijn is 31 december 2020. Dit zijn 10 maanden x 30 dagen = 300. Het rekensommetje wordt dan: (300 x 4 x 10.000)/72.000 = 167.

Een belastingbedrag van € 10.000, levert in dit voorbeeld een voordeel op van € 167. Dat is 1,67% voor 10 maanden, veel meer dan een bank vergoedt op uw spaargeld.

Let op! Als een belastingaanslag waarover betalingskorting is verleend nog in hetzelfde jaar wordt verminderd, wordt de betalingskorting teruggenomen.

NB. Dit is het laatste jaar waarin uw BV kan profiteren van de betalingskorting. In 2021 wordt de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting afgeschaft.

 

 Karen Wieringa

 k.wieringa@syncount.nl

 

Adri Bremmer

 a.bremmer@syncount.nl