BTW en Douane

Vaak gelden voor het in rekening brengen en aftrekken van btw aanvullende voorwaarden. Ook het importeren en exporteren van goederen buiten de EU zijn aan regels gebonden. Wij helpen u graag. 

 

BTW

De kans is groot dat u BTW in rekening brengt of aftrekt. Doet u dat op één van onderstaande terreinen, wees dan extra alert. Vaak worden er extra eisen gesteld aan de heffing van omzetbelasting:

 

 • Internationale transacties
 • Handel in tweedehands goederen
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Onroerend goed
 • Non-profitsector
 • Fondsenwervende instellingen
 • Sport
 • onderaanneming
 • handel in sommige elektronische goederen

 

In deze situaties zijn vaak andere regels van toepassing dan normaal gesproken het geval is, bijvoorbeeld als het gaat om de verplichte vermelding van de btw op uw factuur of de dossiervorming. Laat u hierover goed informeren.

 

Douane 

Voert u goederen in of exporteert u goederen naar een land buiten de EU? U hebt er dan belang bij dat uw goederen zonder veel oponthoud door de douane komen. En dat uw douanezaken goed en snel geregeld worden. Onze adviseurs helpen u graag, ook grensoverschrijdend! U kunt bij ons onder andere terecht voor:

 

-          Het aanvragen van douanevergunningen voor import, export en opslag

-          Begeleiding bij de aanvraag van een AEO-certificaat

-          Classificatie van uw goederen in de juiste goederencode

-          Berekeningen van in- en uitvoerheffingen

-          Het aanvragen van een bindende tariefinlichting (BTI)

-          Het aanvragen van een vergunning inzake artikel 23 (BTW) voor invoer van goederen

Via ons internationale netwerk kunnen wij u bovendien in contact brengen met douane-experts in andere landen.

Medewerkers

Marijn Bremmer LL.M.
Belastingadviseur
 • Contact:
mr. Ido Tasma
Partner/vennoot
 • Contact: