Door de pagina’s van deze site te bekijken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. U moet geen gebruik maken van onze pagina’s als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden.

De inhoud van de pagina’s zijn copyright© SYNCOUNT ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. 2005. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, doorgeven, distribueren of opslaan van een gedeelte of de gehele inhoud in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van SYNCOUNT ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. niet toegestaan, behalve als het in overeenstemming is met de navolgende toestemming.

SYNCOUNT ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. geeft u toestemming om alleen voor eigen gebruik, delen van deze pagina’s in uw PC op te slaan of uit te printen. Voor individuele documenten op onze site gelden eventuele aanvullende voorwaarden.
Hoewel er alle zorg aan is besteed om de nauwkeurigheid van de inhoud van deze site te verzekeren, kan SYNCOUNT ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. geen enkele garantie – expliciet noch impliciet – geven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of inhoud van de pagina’s.

SYNCOUNT ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment pagina’s te veranderen of de toegang ertoe te verhinderen. SYNCOUNT ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. accepteert geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat gemaakt is of gepubliceerd wordt door derden, waarmee deze site een link heeft. Door materiaal naar een van onze servers te zenden, bijvoorbeeld via e-mail, gaat u akkoord met de hierna genoemde voorwaarden. Materiaal dat wij van u krijgen mag door ons gepubliceerd worden.