Gaat de kleine ondernemersregeling veranderen? Blog van Natasja Schinkel.

Maandag 26 Mrt 2018
Er ligt een plan om de kleineondernemersregeling (KOR) te vereenvoudigen door als criterium een omzetgrens te gebruiken. Dit staat beschreven in de bijlage van de Miljoenennota 2018. De wijziging wordt nog onderzocht en vereist bovendien Europese goedkeuring.

Maar wat houdt de huidige KOR in?

Om nu in aanmerking te komen voor de KOR zijn er vier voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • U heeft een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (vof);
  • U betaalt na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- aan btw in een jaar;
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw;

Door deze regeling hoeft u geen of minder BTW af te dragen als zij onder bepaalde BTW-grenzen blijven. De berekening van de vermindering kent een aantal uitzonderingen die samenhangen met andere speciale regelingen in de omzetbelasting zoals intracommunautaire transacties en de landbouwregeling. Verhuurt u een onroerende zaak aan een ondernemer en heeft u gekozen voor belaste verhuur? Dan kunt u geen gebruikmaken van de kleineondernemersregeling.

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren, ondersteunen en de administratieve lasten voor hen verminderen. Daarom is het plan om de KOR die voor de BTW geldt aan te gaan pakken.

Vanaf 2019 gaat dan namelijk de omzet bepalend zijn voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het bedrag van deze omzet gaat volgens het voorstel € 17.500 worden. Ondernemers met een lagere omzet dan € 17.500 kunnen dan dus de KOR toepassen. Het omzetcriterium wordt in bijna alle andere EU-landen toegepast. Het bedrag van de omzet is in iedere lidstaat echter wel anders. 

Het voorstel moet nog in een wetsvoorstel worden uitgewerkt, maar het is dus de bedoeling dat de wijziging op 1 januari 2019 ingaat. Wanneer de indiening van dit wetsvoorstel gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Natasja Schinkel

n.schinkel@syncount.nl

0172-619224