Gedragscode kleinzakelijke financieringen versterkt positie MKB ondernemer. Blog van Chong Choy

Maandag 26 Februari 2018
Goed nieuws voor MKB’ers die een geschil hebben met hun bank.

Gedragscode

Op 1 juli a.s. treedt de gedragscode in werking en geeft MKB’ers met een omzet tot € 5 miljoen een sterkere positie als zij een financiering afsluiten bij een bank. De gedragscode bevat minimumnormen die van toepassing zijn bij het verstrekken van krediet (geldleningen en andere vormen van kredietverlening zoals leasing en factoring) en alle banken die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken dienen zich hieraan te houden. De code is alleen van toepassing op nieuw verstrekte financieringen vanaf 1 juli a.s.

Uitgangspunt van de code is dat de normen die gelden bij financieringen door de bank duidelijk kenbaar worden gemaakt voor het afsluiten van de financiering zodat de ondernemer de bank hier later op kan aanspreken. Denk dan aan onderwerpen zoals de bevoegdheid van de bank tot renteherzieningen, vervroegde aflossingen door de ondernemer en opeisbaarheid door de bank en de eventuele kosten daarvan, kosten die in rekening worden gebracht voor bancaire services zoals betalingsverkeer etc.

Geschillenregeling bij Kifid

Bij geschillen tussen de bank en MKB’ers over onderwerpen die onder de code vallen kan de ondernemer kiezen voor het Klachten Instituut voor de Financiële Dienstverlening(Kifid). Het Kifid is een laagdrempelige instantie voor geschillenbeslechting waar tot nu toe alleen consumenten terecht kunnen en MKB’ers die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten.

Bij geschillen met uw bank adviseer ik u graag over de mogelijkheden om het geschil voor te leggen aan het Kifid of aan een andere rechterlijke instantie. U kunt hiervoor altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

Chong Choy

Jurist

c.choy@syncount.nl