Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021

Woensdag 16 september 2020

Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

Lees meer
 

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2020

Dinsdag 15 september 2020

Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, krijgt u te maken met fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn. Denk aan inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.

Lees meer
 

NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening?

Donderdag 10 september 2020

Aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was nog onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Heeft u wel of niet een verklaring van bijvoorbeeld een accountant nodig?

Lees meer
 

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2020

Dinsdag 8 September 2020

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Lees meer
 

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen

Woensdag 2 september 2020

U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald.

Lees meer
 

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

Maandag 31 augustus 2020

Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen?

Lees meer
 

Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?

Donderdag 6 augustus 2020

Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt tegen de afwijzing. Hoe doet u dat en waar moet u op letten?

Lees meer
 

Advieswijzer Overstappen naar een bv 2020

Maandag 3 augustus 2020

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, onder andere vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

Lees meer
 

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2020

Dinsdag 28 Juli 2020

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

Lees meer
 

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2020

Donderdag 16 Juli 2020

Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

Lees meer
 

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Woensdag 15 Juli 2020

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

Lees meer
 

Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel

Woensdag 8 Juli 2020

De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV afgelopen zaterdag 4 juli heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor uw bedrijf? Let op! Het pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet zijn overeengekomen wordt nu in een wetsvoorstel verder uitgewerkt en zal begin 2021 naar de Tweede Kamer gaan. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2026 wordt ingevoerd, vanaf 2022 kan begonnen worden met de overstap.

Lees meer
 

Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

Dinsdag 7 Juli 2020

Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Lees meer
 

De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding

Maandag 6 Juli 2020

De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

Lees meer
 

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2020

Vrijdag3 Juli 2020

Als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, kunt u de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe u dat doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Lees meer
 

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk

Dinsdag 30 Juni 2020

Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doet u digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort.

Lees meer
 

Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag

Donderdag 25 Juni 2020

Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het bewijs hiervoor kunt u in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem onlangs.

Lees meer
 

Paar extra aanpassingen NOW 2.0

Donderdag 25 Juni 2020

Deze week is de NOW-regeling 2.0 officieel gepubliceerd. Veel verrassingen zitten er niet in omdat de wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 al waren aangekondigd. Toch heeft het kabinet in de begeleidende Kamerbrief nog wel aandacht gevraagd voor een paar extra aanpassingen.

Lees meer
 

Advieswijzer Scholing en Personeel 2020

Woensdag 17 Juni 2020

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd.

Lees meer
 

Wat is de correctie NOW 2.0 bij ontslag?

Woensdag 10 Juni 2020

Als u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. Twee rekenvoorbeelden laten dit zien.

Lees meer
 

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

Dinsdag 9 Juni 2020

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

Lees meer
 

Toch steunmaatregel voor flexwerkers

Vrijdag 5 Juni 2020

Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten.

Lees meer
 

Is een papieren schenking straks nog interessant?

Dinsdag 2 Juni 2020

Schenken onder schuldigerkenning, beter bekend als de papieren schenking, is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Het is echter de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.

Lees meer
 

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW?

Vrijdag 29 Mei 2020

Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0?

Lees meer
 

Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets

Donderdag 28 Mei 2020

Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets. Ook heeft het kabinet nog een wijziging doorgevoerd. De Tozo-maatregel wordt, naast andere steunmaatregelen, verlengd tot 1 oktober. .

Lees meer
 

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling

Donderdag 28 Mei 2020

Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 voor een periode van vier maanden, juni tot en met september, voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%.

Lees meer
 

Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?

Donderdag 21 Mei 2020

Het tweede steunpakket is woensdag 20 mei bekendgemaakt. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Wat zijn de wijzigingen? Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zzp’ers.

Lees meer
 

Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA

Dinsdag 19 Mei 2020

Een werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Een werknemer die arbeidsongeschikt was, was niet geïnformeerd over de mogelijkheid tijdens de arbeidsongeschiktheid premievrij pensioen op te bouwen. De werkgever, zo stelt hof Den Haag, had de werknemer daarover moeten informeren. De werkgever werd daarom voor de schade aansprakelijk gesteld.

Lees meer
 

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2020

Dinsdag 19 Mei 2020

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

Lees meer
 

Advieswijzer Btw en buitenland 2020

Vrijdag 15 Mei 2020

Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

Lees meer
 

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW

Maandag 11 Mei 2020

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

Lees meer
 

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Maandag 4 Mei 2020

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

Lees meer
 

Welke juridische regels zijn er voor samenlevers?

Vrijdag 1 Mei 2020

Steeds meer Nederlanders wonen formeel met een samenlevingscontract samen of informeel, zonder dat zij samen formeel iets geregeld hebben. Welke regels gelden er voor beide groepen samenlevers?

Lees meer
 

Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?

Donderdag 30 April 2020

Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten.

Lees meer
 

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

Vrijdag 24 April 2020

Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om met name voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De zes betreffende maatregelen zijn vrijdag 24 april bekend gemaakt.

Lees meer
 

Brengt u privégeld mee in een huwelijk, van wie is dat dan?

Woensdag 22 April 2020

Stel, u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u beschikt over privégelden. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn dat u geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. Van wie is dat geld dan? Van u alleen of van u beiden?

Lees meer
 

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2020

Dinsdag 21 April 2020

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Lees meer
 

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

Woensdag 15 April 2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus.

Lees meer
 

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2020

Vrijdag 10 April 2020

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer
 

Coronasteun ook voor de dga?

Donderdag 9 April 2020

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing?

Lees meer
 

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2020

Woensdag 08 April 2020

Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale en juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna. Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie?

Lees meer
 

Aanvraagloket voor de NOW is open

Maandag 6 April 2020

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht.

Lees meer
 

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

Donderdag 2 April 2020

Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

Lees meer
 

Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen

Dinsdag 31 Maart 2020

Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.

Lees meer
 

Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart

Zaterdag 28 Maart 2020

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. De aanvraag kan tot en met 26 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.

Lees meer
 

Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp'er

Zaterdag 28 Maart 2020

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit geldt alleen voor zelfstandigen, onder wie ook de dga, die geen of maar heel weinig inkomen hebben door de coronacrisis.

Lees meer
 

Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!

Vrijdag 27 Maart 2020

De Belastingdienst roept werkgevers op om op tijd aangifte te doen voor de loonheffingen. U bent dit wettelijk verplicht, maar het is bovendien noodzakelijk voor de berekening van de tegemoetkoming via de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze NOW is een van de steunmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

Lees meer
 

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2020

Donderdag 26 Maart 2020

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

Lees meer
 

Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

Dinsdag 24 Maart 2020

Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, te reageren. Laat u dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.

Lees meer
 

Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

Maandag 23 Maart 2020

De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. Kunt u de NOW-regeling die de ondernemer tegemoet komt in de loonkosten, al aanvragen? Wat zijn de gevolgen voor de WW-rechten van werknemers? Dit en andere vragen worden hier behandeld.

Lees meer
 

Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus

Donderdag 19 Maart 2020

Het coronavirus berokkent bedrijven en ondernemers een behoorlijke economische schade. Daarom heeft het kabinet een tweede pakket aan ondersteunende maatregelen bekend gemaakt.

Lees meer
 

Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd!

Dinsdag 17 Maart 2020

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende goederentransacties binnen de Europese Unie. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn er nieuwe regels rond de voorraad op afroep en de consignatievoorraad.

Lees meer
 

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen

Maandag 16 Maart 2020

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen voor langdurig zieke werknemers. De compensatie is alleen mogelijk als de transitievergoeding op of na 1 juli 2015 is betaald en als het einde van de periode van twee jaar ziekte op of na 1 juli 2015 lag.

Lees meer
 

Coronavirus: beleid Syncount Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Vrijdag 13 Maart 2020

Corona breidt zich uit en het RIVM geeft dagelijks nieuwe adviezen. Deze en andere berichtgeving houden wij scherp in de gaten, waarbij wij het advies van RIVM volgen. Onze dienstverlening zetten we zoveel mogelijk voort, met de kwaliteit en tijdigheid die u van ons mag verwachten.

Lees meer
 

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2020

Donderdag 12 Maart 2020

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Lees meer
 

Werktijdverkorting vanwege coronavirus?

Donderdag 5 Maart 2020

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden.

Lees meer
 

Advieswijzer Estate planning 2020

Maandag 2 Maart 2020

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de koop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Lees meer
 

Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

Donderdag 27 Februari 2020

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn de bewijsregels om het btw-nultarief toe te kunnen passen, veranderd.

Lees meer
 

Advieswijzer Fiscale eenheid 2020

Maandag 24 Februari 2020

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.

Lees meer
 

Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming

Woensdag 19 Februari 2020

Ondernemers krijgen regelmatig het advies om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met hun (aanstaande) echtgenoot. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Hoe wordt uw onderneming hierin meegenomen?

Lees meer
 

Advieswijzer Eigen woning 2020

Dinsdag 18 Februari 2020

Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (46% in 2020).

Lees meer
 

Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur

Donderdag 13 Februari 2020

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo bent u nu verplicht bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden, wilt u het nultarief toepassen.

Lees meer
 

Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020

Maandag 10 Februari 2020

Heeft u personeel die op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van de nieuwe fietsregeling. Deze regeling roept echter nog tal van vragen op. De belangrijkste worden hieronder beantwoord.

Lees meer
 

Advieswijzer Auto en fiscus 2020

Vrijdag 07 Februari 2020

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Lees meer
 

Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning

Donderdag 06 Februari 2020

Moet u als rechtspersoon loonaangifte doen? Dan bent u verplicht dit vanaf dit jaar te doen met behulp van e-Herkenning. Deze verplichting heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst heeft daarom besloten dat u, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte kunt krijgen tot 1 juli 2020.

Lees meer
 

Gratis leasefiets via werkkostenregeling?

Woensdag 05 Februari 2020

Per 1 januari 2020 bestaat een fiscaal vriendelijke regeling voor de leasefiets. Met behulp van de werkkostenregeling kunt u een dergelijke fiets desgewenst gratis aan uw personeel ter beschikking stellen.

Lees meer
 

Advieswijzer Werkkostenregeling 2020: de hoofdpunten op een rij

Donderdag 30 januari 2020

Voor 1 maart vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2019 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer.

Lees meer
 

Betalingskorting voorlopige aanslag

Woensdag 29 januari 2020

Maak gebruik van de betalingskorting (nu het nog kan) !

Lees meer
 

Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!

Vrijdag 24 Januari 2020

Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe moeten de begrippen ‘doorlopend’ en ‘afwisselend’ in praktijk worden uitgelegd?

Lees meer
 

Advieswijzer Verlofregelingen 2020

Maandag 20 Januari 2020

Als werkgever is het van belang dat u op de hoogte bent van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader ingegaan op de diverse verlofregelingen.

Lees meer
 

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak

Donderdag 16 Januari 2020

Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.

Lees meer
 

Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte

Donderdag 16 Januari 2020

Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken.

Lees meer
 

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen

Maandag 13 Januari 2020

Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid.

Lees meer
 

Advieswijzer Flexibele arbeid 2020

Donderdag 9 Januari 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Lees meer
 

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020

Woensdag 8 Januari 2020

Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 10 belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij.

Lees meer
 

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?

Dinsdag 7 Januari 2020

Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.

Lees meer
 

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

Donderdag 2 Januari 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Lees meer
 

Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie

Donderdag 28 November 2019

Veel ondernemingen brengen hun diverse activiteiten onder in verschillende bv’s. Het is dan wel zaak om periodiek deze structuur op te schonen. Aangekondigde nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat u deze opschoonactie het best binnenkort kunt uitvoeren.

Lees meer
 

Nog belastingvrij schenken in 2019?

Woensdag 27 November 2019

Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich traditioneel af of het verstandig is ook dit jaar nog wat belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten?

Lees meer
 

Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen beheer

Dinsdag 26 November 2019

Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om als dga pensioen in de eigen bv op te bouwen. Dit jaar heeft u voor het laatst de mogelijkheid een bestaand pensioen met korting af te kopen.

Lees meer
 

Haal het maximale uit de kleinschaligheids-investeringsaftrek

Dinsdag 19 November 2019

Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door uw investeringen goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren en voorkomen dat u deze terug moet betalen.

Lees meer
 

WAB: nieuwe regels oproepkrachten

Donderdag 14 November 2019

Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Lees meer
 

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2019

Dinsdag 12 November 2019

Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, krijgt u te maken met fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn. Denk aan inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.

Lees meer
 

Informatiebeschikking inspecteur, wat mag?

Vrijdag 8 November 2019

Als u de inspecteur bepaalde informatie niet kunt of wilt verstrekken, kan hij een informatiebeschikking opleggen. Die moet wel voldoende concreet zijn, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak.

Lees meer
 

Top 10 Eindejaartips voor de ondernemer

Donderdag 7 November 2019

Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze tien uiteenlopende tips.

Lees meer
 

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

Woensdag 6 November 2019

Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren?

Lees meer
 

20 november: deadline kleineondernemersregeling

Donderdag 31 Oktober 2019

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, dan moet u zich tijdig aanmelden bij de Belastingdienst.

Lees meer
 

WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels

woensdag 30 Oktober 2019

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht.

Lees meer
 

Syncount aanwezig op Iamexpatfair (Syncount present at the Iamexpatfair)

Vrijdag 25 Oktober 2019

On November 9, 2019 Syncount will be present at the Iamexpatfair in The Hague and shall host the game quiz: how much do you know about the Netherlands? Take the quiz at the Iamexpatfair at the Syncount accountants and tax advisors stand and win a prize.

Lees meer
 

eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte

Donderdag 24 Oktober 2019

Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan!

Lees meer
 

Belastingvrije bonus aan personeel?

Dinsdag 22 Oktober 2019

Als werkgever kunt u ook dit jaar de werkkostenregeling, WKR, gebruiken om bijvoorbeeld een bonus aan uw personeel uit te keren. Die is belastingvrij als u zich aan de spelregels houdt.

Lees meer
 

Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

Woensdag 16 Oktober 2019

Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen winstoogmerk hebben. Maar het al dan niet hebben van een winstoogmerk is niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is over de verrichtte activiteiten van de organisatie.

Lees meer
 

Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!

Dinsdag 15 Oktober 2019

U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt. Houdt u daarbij wel aan de voorwaarden.

Lees meer
 

Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon?

Vrijdag 11 Oktober 2019

Hoe zit het als uw werknemer het werk niet altijd afkrijgt binnen de werktijden? Er wordt dan soms eventjes langer doorgewerkt. Moet u dat kwartiertje extra uitbetalen? Is dan ook de toeslag verplicht?

Lees meer
 

Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv

Dinsdag 8 Oktober 2019

Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een vrijstelling, op voorwaarde dat er voldoende zakelijke redenen voor de (af)splitsing zijn. De Hoge Raad heeft deze voorwaarde recent nader ingevuld.

Lees meer
 

Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet

Dinsdag 1 Oktober 2019

De inkomensafhankelijk premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt in 2020 met 0,25%-punt. Hierdoor dalen de werkgeverslasten en hoeven zelfstandigen en dga's minder premie te betalen. Dit blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Lees meer
 

Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld

Maandag 30 September 2019

De bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto wordt volgend jaar verdubbeld. De bijtelling gaat van 4% naar 8%. Bovendien geldt de 8% nog maar over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Dit staat in het voorstel van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Lees meer
 

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

Donderdag 26 September 2019

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?

Lees meer
 

Zelfstandigenaftrek fors omlaag

Woensdag 25 September 2019

De zelfstandigenaftrek gaat op termijn met € 2.280 omlaag van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Op deze manier wil het kabinet het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Lees meer
 

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

vrijdag 07 december 2018

Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

Lees meer
 

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Donderdag 06 December 2018

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Lees meer
 

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers

Donderdag 06 December 2018

Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp'ers en eenmanszaken.

Lees meer
 

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

Woensdag 05 December 2018

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.

Lees meer
 

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

Woensdag 05 December 2018

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

Lees meer
 

Fiscus in actie om foute aangifte starter

Dinsdag 04 December 2018

Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019.

Lees meer
 

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

Dinsdag 04 December 2018

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken.

Lees meer
 

Europees tolnetwerk stap dichterbij

Maandag 03 December 2018

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU).

Lees meer
 

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

Vrijdag 30 November 2018

De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd.

Lees meer
 

Zakelijk schenken

Donderdag 29 November 2018

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv.

Lees meer
 

Tarief WBSO al omhoog in 2019

Woensdag 28 November 2018

Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden.

Lees meer
 

Uitstel opvolger zzp-wet

Woensdag 28 November 2018

Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

Lees meer
 

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Woensdag 28 November 2018

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees meer
 

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

Dinsdag 27 November 2018

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Lees meer
 

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

Dinsdag 27 November 2018

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.

Lees meer
 

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

Maandag 26 November 2018

Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen.

Lees meer
 

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

Maandag 26 November 2018

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt.

Lees meer
 

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

Vrijdag 23 November 2018

Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Lees meer
 

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

Donderdag 22 November 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700.

Lees meer
 

Komt Sint voor de kids van uw personeel

Donderdag 22 November 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700.

Lees meer
 

Geen belasting over pleegvergoeding

Dinsdag 20 Nov 2018

Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te gaan betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer
 

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Maandag 19 Nov 2018

Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.

Lees meer
 

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens

Maandag 19 Nov 2018

Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken.

Lees meer
 

Onenigheid over Brexit-deal

Vrijdag 16 Nov 2018

Groot-Brittannië en de EU hebben woensdag een deal bereikt over de Brexit. Hierin zou zijn opgenomen dat Groot-Brittannië in ieder geval tot 2021 een soort douane-unie aangaat met de EU.

Lees meer
 

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2018

Donderdag 15 Nov 2018

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd.

Lees meer
 

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?

Woensdag 14 Nov 2018

Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer?

Lees meer
 

Voorlopig akkoord Brexit

Woensdag 14 Nov 2018

De onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. De deal betekent waarschijnlijk dat het VK de komende jaren onderdeel blijft van een douane-unie met de EU.

Lees meer
 

Voorlopig akkoord Brexit

Dinsdag 13 Nov 2018

Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten!

Lees meer
 

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?

Dinsdag 13 Nov 2018

Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen.

Lees meer
 

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

Maandag 12 Nov 2018

De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets.

Lees meer
 

Nieuwe regels compensatie overuren

Vrijdag 09 Nov 2018

Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener.

Lees meer
 

Maximale transitievergoeding hoger in 2019

Donderdag 08 Nov 2018

Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000.

Lees meer
 

Brexit-voucher? Vraag hem aan!

Donderdag 08 Nov 2018

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Lees meer
 

Brexit-voucher? Vraag hem aan!Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?

Woensdag 07 Nov 2018

Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?

Lees meer
 

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november

Dinsdag 06 Nov 2018

Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen.

Lees meer
 

Forse herziening ontslagrecht

Dinsdag 06 Nov 2018

Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden.

Lees meer
 

Top 10 Eindejaartips 2018

Dinsdag 06 Nov 2018

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips.

Lees meer
 

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

Donderdag 11 Okt 2018

Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis.

Lees meer
 

Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen

Woensdag 10 Okt 2018

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Lees meer
 

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf

Woensdag 26 Sep 2018

De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. Wij praten u graag bij.

Lees meer
 

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijfPrinsjesdag: 'Vpb-tarief minder omlaag'

Dinsdag 25 Sep 2018

De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 gaat minder hard omlaag. Het tarief daalt over drie jaar tijd stapsgewijs van 25 naar 22,25%, in plaats van de eerder aangekondigde 21%.

Lees meer
 

Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug

Maandag 24 Sep 2018

Heeft u vorig jaar in de EU btw betaald op zakelijke uitgaven, vergeet deze dan niet tijdig terug te vragen. Dit kan in beginsel tot 1 oktober 2018. Bent u te laat, dan vist u waarschijnlijk achter het net.

Lees meer
 

Verslag kennissessie "De levenscyclus van de ondernemer"

Donderdag 20 Sep 2018

Op 11 september jl. vond alweer de 3de Kennissessie plaats van dit jaar met als onderwerp: ‘De levenscyclus van de ondernemer’. De kennissessie bestond uit drie onderdelen.

Lees meer
 

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2018

Maandag 01 Okt 2018

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

Lees meer
 

Wkr-ruimte voor een bonus?

Zaterdag 29 Sep 2018

Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u gebruik maakt van de werkkostenregeling.

Lees meer
 

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon

Vrijdag 28 Sep 2018

Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen.

Lees meer
 

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer

Donderdag 27 Sep 2018

Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.

Lees meer
 

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

Zaterdag 22 Sep 2018

Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

Lees meer
 

Advieswijzer Scholing en personeel 2018

Vrijdag 21 Sep 2018

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden.

Lees meer
 

AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst?

Donderdag 20 Sep 2018

Maakt u voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf – bijvoorbeeld gegevens van klanten of medewerkers - gebruik van diensten van leveranciers die ook toegang hebben tot deze gegevens?

Lees meer
 

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2018

Woensdag 19 Sep 2018

De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Lees meer
 

De studiekosten van uw kind op de zaak

Dinsdag 18 Sep 2018

Studerende kinderen kosten een vermogen. Er is gelukkig in veel gevallen studiefinanciering mogelijk, al zorgt dat na afloop wel voor een studieschuld. Maar er is wellicht meer mogelijk voor u als ondernemer om uw kind tegemoet te komen in de studiekosten.

Lees meer
 

Minder belasting op sparen en beleggen!?

Maandag 17 Sep 2018

Particulieren hoeven volgend jaar minder belasting te betalen over hun spaargeld in box 3. Dit meldt dagblad De Telegraaf. Volgens de krant wordt deze maatregel met Prinsjesdag bekend gemaakt.

Lees meer
 

Bedrijfsbezoek Belastingdienst over werkbaarheid modelovereenkomst

Zaterdag 15 Sep 2018

De Belastingdienst gaat de komende maanden via bedrijfsbezoeken, het Toezichtsplan Arbeidsrelaties, na of en hoe de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de praktijk werkt. Waar nodig wordt corrigerend opgetreden.

Lees meer
 

Aansprakelijkheid bestuurder cv bij belastingschuld

Vrijdag 14 Sep 2018

Als een bv belastingschulden heeft en deze niet meer kan betalen, is het van belang dat bestuurders tijdig deze betalingsonmacht melden. Ze kunnen daardoor hun aansprakelijkheid mogelijk beperken.

Lees meer
 

Hypotheekrente van een recreatiewoning aftrekbaar? Blog van Jos Raets

Dinsdag 04 Sep 2018

Volgens het Hof in Den Haag wel.

Lees meer
 

Waarom niet iedereen ZZP-er?

Woensdag 15 Aug 2018

Op 23 juli 2018 deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de zaak Deliveroo, bekend van bezorgmaaltijden. In meerdere opzichten een interessante kwestie en een markering in een maatschappelijke ontwikkeling. Wat speelt er?

Lees meer
 

Akkoord compensatie transitievergoeding bij langdurig ziek. Blog van Petra de Borst

Woensdag 18 Jul 2018

Op dinsdag 10 juli 2018 is de tweede kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren, die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest en waarvan het dienstverband is beëindigd.

Lees meer
 

Data-analyse, wat kun je ermee? Blog van Clinton

Zaterdag 14 Jul 2018

Accountants hebben historisch gezien altijd financiële overzichten gescand en geanalyseerd, lijsten of samenvattingen gemaakt van transacties, onderzoek gedaan naar abnormale en ongebruikelijke transacties en periodecijfers vergeleken.

Lees meer
 

Voorkom problemen door tijdig de jaarrekening te deponeren. Blog van Chong

Donderdag 05 Jul 2018

Ieder bestuurder weet het maar toch wordt er vaak te laat of zelfs niet gedeponeerd.

Lees meer
 

Uw administratie is GOUD waard! Blog van Fred.

Donderdag 28 Jun 2018

En begrijp mij niet verkeerd. Ik bedoel niet de tijd en kosten die er bij komen kijken om de administratie te voeren, maar juist de extra opbrengsten die de administratie u kunnen opleveren.

Lees meer
 

Bedrijven zullen bij het invullen van hun financiële vacatures regelmatig te maken krijgen met een kandidatentekort. Blog van Edwin

Dinsdag 05 Jun 2018

De trends op de financiële arbeidsmarkt.

Lees meer
 

Huizenbezitters opgelet: er wordt geknaagd aan de hypotheekrenteaftrek! Wat gaat dat kosten? Blog van Arné

Vrijdag 01 Jun 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

Steelt de overheid van de burgers? Blog van Ardy.

Woensdag 09 Mei 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

De flitspaal voor belastingbijtelling! Blog van Jos Raets

Donderdag 12 Apr 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

Wat betekent het Weens Koopverdrag voor u in de praktijk van het internationaal zakendoen? Blog van Chong Choy

Maandag 12 Mrt 2018

Waarschuwing: laat u niet flitsen voor een te hoge belastingbijtelling, neem bijvoorbeeld de nieuwe ‘Tesla-tax’, van 4% naar maar liefst 22% belasting!

Lees meer
 

Gaat de kleine ondernemersregeling veranderen? Blog van Natasja Schinkel.

Maandag 26 Mrt 2018

Er ligt een plan om de kleineondernemersregeling (KOR) te vereenvoudigen door als criterium een omzetgrens te gebruiken. Dit staat beschreven in de bijlage van de Miljoenennota 2018. De wijziging wordt nog onderzocht en vereist bovendien Europese goedkeuring.

Lees meer
 

Laat u geld liggen? Blog van Robert Slootweg

Vrijdag 09 Mrt 2018

In HR-land is veel te lezen over strategische personeelsplanning. Onderdeel daarvan is generatieplanning. De één ziet het voordeel van ouder personeel: Zij zijn ervaren. Een ander stelt vast: ook niet meer zo snel, niet zo flexibel, en zeker niet goedkoop.

Lees meer
 

Wat betekent de afschaffing van de Wet Hillen voor u? Blog van Adri Bremmer.

Maandag 15 Jan 2018

Over de afschaffing van de Wet Hillen is veel ophef ontstaan. 50PLUS dreigde met een filibuster maar kamerlid Van Rooyen maakte zijn 15 uur spreektijd niet vol.

Lees meer
 

Gedragscode kleinzakelijke financieringen versterkt positie MKB ondernemer. Blog van Chong Choy

Maandag 26 Februari 2018

Goed nieuws voor MKB’ers die een geschil hebben met hun bank.

Lees meer
 

Onbetaalde pensioenpremies; Blog van Chong Choy

Woensdag 10 Januari 2018

aansprakelijkheid voor formele bestuurders en feitelijk leidinggevende van een B.V. en een N.V.

Lees meer
 

Personeelsdossier

Dinsdag 09 Mei 2017

Het klinkt misschien als een eindeloze klus, maar dat valt best mee! Als u er maar een goed systeem voor hebt en het gewoon doet.

Lees meer
 

SRA reageert op consultatie Implementatiewet Richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Dinsdag 26 Mei 2015

Het SRA-bestuur heeft een reactie ingestuurd op de internetconsultatie Implementatiewet Richtlijn & verordening wettelijke controles jaarrekeningen. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158).

Lees meer
 

Verslag kennissessie bedrijfsoverdracht 12 juli 2018

Dinsdag 14 Augustus 2018

Op 12 juli jl. vond de kennissessie over de bedrijfsoverdracht plaats. Willemijn Nijman verzorgde het eerste deel van de sessie, waarbij ze vertelde over de juridische aspecten rondom de bedrijfsoverdracht.

Lees meer
 

Verslag kennissessie 26 april 2018: ‘Wat moeten we met ons geld doen?’

Dinsdag 29 Mei 2018

De sessie bestond uit vier onderdelen: vermogensstrategie, financiële planning, vermogensbeheer en estate planning.

Lees meer
 

Overdrachtsbelasting bij verbouw kantoor tot studentenhuis

Donderdag 13 September 2018

Als een kantoor verbouwd wordt tot één of meer woningen, is het de vraag hoeveel overdrachtsbelasting er verschuldigd is. Is de kantoorfunctie bepalend, of de woonfunctie? Het antwoord maakt 4% verschil in te betalen overdrachtsbelasting.

Lees meer
 

Gift? Loop uw aftrek niet mis

Woensdag 12 September 2018

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. En die aftrek wilt u niet mislopen. Als u een gift per bank overmaakt, is dit het beste bewijs dat u de gift ook daadwerkelijk heeft gedaan.

Lees meer
 

Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR

Dinsdag 11 September 2018

Vanaf 10 juli 2018 heeft de regeling die kleine ondernemers een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw verleent, geen terugwerkende kracht meer.

Lees meer
 

Kabinet steunt boeren tegen gevolgen droogte

Maandag 10 September 2018

Het kabinet heeft steun toegezegd inzake de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de agrarische sector. Eén van de maatregelen betreft de verschaffing van overbruggingskredieten.

Lees meer
 

UWV stapt over op eHerkenning

Zaterdag 08 September 2018

Ook het UWV gaat gebruik maken van eHerkenning. Het gebruik hiervan bij het UWV is vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van eHerkenning zelfs verplicht.

Lees meer
 

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2018

Vrijdag 07 September 2018

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

Lees meer
 

Ondernemer krijgt eerder NHG

Woensdag 05 September 2018

Ondernemers die één jaar actief zijn als ondernemer, kunnen voortaan in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG). Tot voor kort moest een ondernemer minstens drie jaar een bedrijf hebben.

Lees meer
 

Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw

Dinsdag 04 September 2018

Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de plaatsing tevens het dak repareren, dan kan die btw niet teruggevraagd worden. Dit besliste de rechter in Groningen.

Lees meer
 

Is de btw op een catamaran aftrekbaar?

Maandag 03 September 2018

Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen aftrekken. Maar is dat ook zo, als u de catamaran zakelijk gebruikt?

Lees meer
 

Kosten airco aftrekbaar?

Zaterdag 01 September 2018

Nederland heeft te maken met de warmste zomer sinds jaren. Gelukkig kan in veel gevallen een airco uitkomst bieden. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?

Lees meer
 

Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie

Vrijdag 31 Augustus 2018

Als bij een echtscheiding de ene partij de overwaarde van de woning krijgt toebedeeld, kan dit gekoppeld zijn aan een vermindering van de alimentatieplicht. In dat geval is er sprake van afkoop van alimentatie die belast is bij de ontvangende partij.

Lees meer
 

Strikte voorwaarden handelarenkenteken

Donderdag 30 Augustus 2018

Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken van een zogenaamd handelarenkenteken. U mag dan met het voertuig gebruik maken van de weg, maar alleen in het kader van uw bedrijfsactiviteiten.

Lees meer
 

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2018

Woensdag 29 Augustus 2018

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, veelal vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

Lees meer
 

Niet genoten loon wel belast?

Dinsdag 28 Augustus 2018

De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Lees meer
 

Elektrische auto nog de moeite waard?

Maandag 27 Augustus 2018

De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Lees meer
 

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

Zaterdag 25 Augustus 2018

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Lees meer
 

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

Vrijdag 24 Augustus 2018

De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor uw auto van de zaak.

Lees meer
 

Verpachting beïnvloedt de waarde van grond

Donderdag 23 Augustus 2018

Indien bij het aangaan van een agrarische maatschap grond wordt ingebracht, dient deze gewaardeerd te worden. Onder omstandigheden kan dit de waarde in verpachte staat zijn, ondanks het feit dat er van verpachting geen sprake is.

Lees meer
 

Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie

Woensdag 22 Augustus 2018

Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare, ofwel duurzame energie. U kunt deze SDE+-subsidie per 2 oktober aanvragen.

Lees meer
 

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Dinsdag 21 Augustus 2018

Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen.

Lees meer
 

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

Maandag 20 Augustus 2018

De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Lees meer
 

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

Vrijdag 17 Augustus 2018

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft.

Lees meer
 

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

Donderdag 16 Augustus 2018

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

Lees meer
 

Compensatie transitievergoeding bij ziekte

Woensdag 08 Augustus 2018

Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. Deze compensatie gaat in per 2020.

Lees meer
 

Europarlement schiet Mobiliteitspakket af

Maandag 06 Augustus 2018

Het 'Mobiliteitspakket' gaat terug naar de transportcommissie uit het Parlement. Dit betekent dat de plannen op het gebied van detachering, cabotage en rij- en rusttijden een aanzienlijke vertraging oplopen.

Lees meer
 

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

Vrijdag 03 Augustus 2018

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw.

Lees meer
 

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

Woensdag 01 Augustus 2018

Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie.

Lees meer
 

Lager salaris dga wegens ziekte?

Maandag 30 Juli 2018

Als u als dga minder kunt werken als gevolg van een ziekte, kan dit betekenen dat u zich een lager gebruikelijk loon kunt toedelen. Ook de aard van de werkzaamheden is hierbij van belang.

Lees meer
 

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2018

Vrijdag 27 Juli 2018

U kunt als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer
 

Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?

Woensdag 25 Juli 2018

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium.

Lees meer
 

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Maandag 23 Juli 2018

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Lees meer
 

Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen!

Vrijdag 20 Juli 2018

Volgens berichten in de media betalen grote supermarkten hun leveranciers steeds later. In antwoord op Kamervragen wijst de staatssecretaris erop dat leveranciers met het te laat betalen van de factuur geen genoegen hoeven te nemen.

Lees meer
 

Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld

Woensdag 18 Juli 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor faillissementen eenvoudiger kunnen worden afgewikkeld. Dit gebeurt onder meer door de inzet van digitale hulpmiddelen.

Lees meer
 

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Maandag 16 Juli 2018

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd.

Lees meer
 

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2018

Vrijdag 13 Juli 2018

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding.

Lees meer
 

Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats!

Donderdag 12 Juli 2018

Werkgevers komen mogelijk toch in aanmerking voor een loonkostenvoordeel voor een stagiar(e), ondanks het feit dat ze soms niet beschikken over een vereiste doelgroepenverklaring.

Lees meer
 

Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet?

Woensdag 11 Juli 2018

Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals bij diefstal, kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. In die gevallen loopt u het risico dat u het loon moet doorbetalen. Ook als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Lees meer
 

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Dinsdag 10 Juli 2018

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: ''Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.''

Lees meer
 

Energiezuinig investeren? Lagere aftrek in 2019

Maandag 09 Juli 2018

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt, als het aan het kabinet ligt, per 2019 verlaagd. De extra aftrek gaat 45% bedragen, tegen nu 54,5%.

Lees meer
 

Verscherpte Arbowet!

Dinsdag 03 Jul 2018

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.

Lees meer
 

Misbruik social media reden voor ontslag

Donderdag 05 Jul 2018

Maken werknemers misbruik van social media, dan kan dit in sommige gevallen zelfs een legitieme reden zijn voor ontslag. Dit besliste de rechter onlangs toen een werknemer een foute voorstelling gaf van zijn functie.

Lees meer
 

Extra geld voor monumenten

Woensdag 04 Jul 2018

Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen.

Lees meer
 

Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli

Dinsdag 03 Jul 2018

Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen.

Lees meer
 

Europese standaard voor tolheffing in transportsector

Maandag 02 Jul 2018

De Europese transportministers willen dat er één Europese standaard voor tolheffing komt. Ook willen zij het makkelijker maken om huurvoertuigen in te zetten. Over rij- en rusttijden, cabotage en detachering zijn de ministers het nog niet eens

Lees meer
 

Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten

Vrijdag 29 Jun 2018

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening. Dit is ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de

Lees meer
 

Gebruikelijk loonregeling: Belastingdienst biedt medisch specialist de mogelijkheid het loon voor 2015 vast te stellen op € 120.000

Woensdag 03 Juni 2015

De website www.integralebekostiging2015.nl meldt dat de Belastingdienst een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon heeft opgesteld voor medisch specialisten met een BV. Medisch specialisten die gebruik willen maken van de afspraken die vastliggen in de vaststellingsovereenkomst zullen individueel de vaststellingsovereenkomst moeten afsluiten met de Belastingdienst.

Lees meer