Top 10 voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2020

Woensdag 18 September 2019

Welke fiscale voorstellen en wijzigingen zijn er op de derde dinsdag in september 2019 uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra gekomen? Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

Lees meer
 

Prinsjesdag top 10: wat weten we al?

Woensdag 11 September 2019

Nog even en het is Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor het komend jaar bekend maakt. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2020 zetten we nu alvast voor u op een rij.

Lees meer
 

Makkelijker lenen voor jonge agrarisch ondernemers

Dinsdag 10 September 2019

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) ondersteunt startende jonge boeren en tuinders bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze VVK-regeling opengesteld, waarmee het voor jonge boeren gemakkelijker moet worden om een lening te krijgen.

Lees meer
 

Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor

Donderdag 5 September 2019

Heeft u als ondernemer de nodige stappen gezet om te anticiperen op een no-dealBrexit? Weet u welke gevolgen de Brexit voor uw bedrijf heeft? Wat kunt u doen?

Lees meer
 

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

Donderdag 29 Augustus 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten weten.

Lees meer
 

Isoleren woning? Vraag vanaf 2 september subsidie aan

Dinsdag 27 Augustus 2019

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), kunt u vanaf 2 september 2019 aanvragen.

Lees meer
 

AVG: hoe beveilig je persoonsgegevens tegen digitale bedreigingen?

Maandag 26 Augustus 2019

Cybercrime komt inmiddels vaker voor dan fietsendiefstal, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat verlies van persoonsgegevens in uw bedrijf wordt voorkomen?

Lees meer
 

Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

Donderdag 22 Augustus 2019

Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat een werknemer bij ontslag deze kosten geheel of deels terugbetaalt, dan dient u dit goed vast te leggen.

Lees meer
 

Btw-tip! Betaalde btw buitenland? Vraag deze voor 1 oktober terug

Woensdag 21 Augustus 2019

Ook dit jaar kan de btw worden teruggevraagd die in het buitenland over zakelijke uitgaven in 2018 is betaald. Heeft uw bedrijf vorig jaar ook btw in het buitenland betaald, kom dan tijdig in actie en houd de voorwaarden in de gaten.

Lees meer
 

Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november

Maandag 19 Augustus 2019

Wilt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020? Dan kunt u zich hiervoor tot 20 november van dit jaar aanmelden bij de Belastingdienst.

Lees meer
 

Advieswijzer Scholing en Personeel 2019

Donderdag 15 Augustus 2019

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd.

Lees meer
 

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten

Donderdag 8 Augustus 2019

Vanaf 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao voor uitzendkrachten gelijkgetrokken. Als werkgever heeft u dan nog maar met één pakket aan arbeidsvoorwaarden te maken.

Lees meer
 

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020

Donderdag 18 Juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in.

Lees meer
 

Maatschap voor verrekenen btw? Mag dat?

Woensdag 17 Juli 2019

Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de aan hun in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Om toch die btw te kunnen verrekenen, wordt wel een constructie met een maatschap opgetuigd waarmee een fiscale eenheid voor de btw wordt aangegaan.

Lees meer
 

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2019

Donderdag 11 Juli 2019

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

Lees meer
 

Vraag op tijd eHerkenning UWV aan!

Maandag 8 Juli 2019

Werkgevers die gebruik maken van diensten van het UWV, moeten vóór 1 november van dit jaar eHerkenning voor het UWV aanvragen. Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid gaat verdwijnen.

Lees meer
 

Biedt u uw kind vakantiewerk op uw bedrijf?

Donderdag 4 Juli 2019

Als uw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee ze bij u in het bedrijf gaan werken. Uw kind heeft dan een leuke bijverdienste en krijgt een kijkje in de keuken. Daarbij, u heeft de beschikking over een extra arbeidskracht en u kunt de kosten ten laste van de winst brengen.

Lees meer
 

Is toekomstige ontslagvergoeding al aftrekbaar?

Woensdag 3 Juli 2019

Een werknemer heeft meestal recht op een zogeheten transitievergoeding als hij tegen zijn zin wordt ontslagen. Mag u fiscaal al rekening houden met zo’n te voorziene kostenpost, terwijl het ontslag nog niet speelt?

Lees meer
 

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2019

Woensdag 26 Juni 2019

Als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, kunt u de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer
 

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2019

Dinsdag 25 Juni 2019

Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

Lees meer
 

Geef uw wereldinkomen op

Vrijdag 14 Juni 2019

De Belastingdienst heeft de formulieren waarmee het wereldinkomen kan worden opgegeven verzonden. Uw wereldinkomen is uw gezamenlijke inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar opgeteld. U bent verplicht deze gegevens door te geven.

Lees meer
 

Bijbaantje? Gunstige regeling scholier!

Donderdag 13 Juni 2019

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en studentenregeling kunt toepassen? Daardoor houden deze werknemers netto meer van hun verdiensten over.

Lees meer
 

Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020

Donderdag 13 Juni 2019

De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft ook volgend jaar nog bestaan. De regeling gaat naar verwachting pas per 2021 verdwijnen. De aftrek zal dan worden vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing.

Lees meer
 

Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen

Woensdag 12 Juni 2019

Als u als ondernemer een lening verstrekt aan een ander, is in vrijwel alle situaties sprake van een lening in de privésfeer. Immers, als u het geld kunt missen in de onderneming, hoort het geld niet (meer) tot het zakelijk vermogen. Oninbare vorderingen zijn dan ook vrijwel nooit aftrekbaar van de ondernemingswinst.

Lees meer
 

Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen

Woensdag 12 Juni 2019

Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort deze tot het keuzevermogen. U kunt kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen of als privévermogen aanmerkt. Wijziging van deze keuze is maar zeer beperkt en onder voorwaarden mogelijk, zo blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer
 

Tijdelijk contract met een concurrentiebeding?

Dinsdag 11 Juni 2019

Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Hoe beoordeelt de rechter de toepassing van zo’n beding?

Lees meer
 

Geen vrijstelling voor reserve VvE

Vrijdag 7 Juni 2019

Wie in het bezit is van een appartement, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eventuele reserves van de VvE zijn belast in box 3. Hiervoor komt geen aparte vrijstelling, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

Lees meer
 

Automotive worstelt met marges

Vrijdag 7 Juni 2019

Ondanks de stijging van de verkoop van nieuwe personenauto’s heeft de automotive een matig jaar achter de rug. De omzetgroei kwam in 2018 met ruim 2% beduidend lager uit dan de ruim 10% in 2017 en het landelijk gemiddelde van bijna 10%.

Lees meer
 

Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni

Donderdag 6 Juni 2019

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan.

Lees meer
 

Wel of niet sparen in de bv?

Donderdag 6 Juni 2019

Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Lees meer
 

Zeer sterke winstontwikkeling in 2018 voor industrie

Donderdag 6 Juni 2019

De Nederlandse industrie heeft in 2018 op vele fronten opnieuw een sterke, positieve ontwikkeling laten zien. De toename van de export, investeringen en consumptie gaven de branche een stevige impuls. De omzet groeide met bijna 9% en de winst met ruim 23%.

Lees meer
 

Hoge personeelskosten drukken resultaten 2018 medische zorg

Donderdag 6 Juni 2019

De zorg wist in 2018 verder door te groeien, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar. De omzetgroei kwam uit op 8,6%, tegenover 9,7% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het landelijk gemiddelde van 9,6%.

Lees meer
 

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

Woensdag 5 Juni 2019

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo'n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets anders doet dan het enkel houden van aandelen, geen ondernemer is en daarom geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Lees meer
 

Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018

Woensdag 5 Juni 2019

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename zien dan een jaar eerder.

Lees meer
 

Sterke groei logistiek 2018 ondanks fors hogere kosten

Woensdag 5 Juni 2019

De logistieke sector heeft de omzet en winst in 2018 sterker zien stijgen dan in het voorgaande jaar, ondanks een forse toename van de bedrijfskosten. Ook de brutomarge liet een sterke verbetering zien. De binnenvaart had een belangrijk aandeel in deze positieve jaarresultaten.

Lees meer
 

Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn

Dinsdag 4 Juni 2019

Als ondernemer heeft u in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat u ondernemer bent, moet u wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet.

Lees meer
 

Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig?

Dinsdag 4 Juni 2019

De bv wordt vanaf 2020 vaak extra interessant, want de tarieven vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wijzigen, plus de aftrekposten in box 1 en 2. Kan dit voor een ondernemer reden zijn om de overstap naar een bv te maken?

Lees meer
 

2018 opnieuw een topjaar voor de bouw

Dinsdag 4 Juni 2019

Voor de bouw was 2018 opnieuw een uitstekend jaar. De netto-omzet steeg met 12%. Daarmee deed de branche het opnieuw veel beter dan het mkb-gemiddelde (+9,6%). In vergelijking met 2017 vlakte de omzetgroei licht af. De winstgroei trok echter stevig aan, naar 30%.

Lees meer
 

2018 voor specialistische zakelijke diensten bovengemiddeld goed jaar

Dinsdag 4 Juni 2019

De branche als geheel zag de netto-omzet in 2018 met 13,6% groeien. Dit was beduidend beter dan de 4,7% in 2017 en lag duidelijk boven het mkb-gemiddelde van 9,6%. Ook de winstgroei trok aan met 17,6%, tegenover ruim 14% in 2017 en was zelfs beter dan het mkb-cijfer voor 2018 (+16,3% ).

Lees meer
 

Winstgroei 2018 horeca fors omlaag

Maandag 3 Juni 2019

De horeca heeft in 2018 opnieuw groei van de winst laten zien, maar deze nam met 11% wel duidelijk af ten opzichte van de 20% in het voorgaande jaar. Ook de omzetgroei van 6% was lager dan in 2017.

Lees meer
 

Advieswijzer Ontslagrecht 2019

Maandag 3 Juni 2019

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht. Ook krijgt u inzicht in de wijzigingen die het kabinet zal doorvoeren als gevolg van de invoering van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020.

Lees meer
 

Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018

Maandag 3 Juni 2019

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft met 2018 een goed jaar achter de rug. De omzetontwikkeling steeg gemiddeld met bijna 10% ten opzichte van 2017. Ook de winstgroei nam toe en kwam uit op ruim 16%, iets meer dan de 15,5% van een jaar eerder.

Lees meer
 

Vrijstelling reclamebelasting makelaars

Vrijdag 31 Mei 2019

Een gemeente kan reclamebelasting heffen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daarbij heeft de gemeente de vrijheid om bepaalde aankondigingen van makelaars vrij te stellen, zo besliste onlangs het gerechtshof in Den Bosch.

Lees meer
 

Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in

Woensdag 29 Mei 2019

De Eerste Kamer stemde gisteren in met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u?

Lees meer
 

Minder vakantiegeld dit jaar. Waarom?

Dinsdag 28 Mei 2019

Werknemers houden in veel gevallen dit jaar minder van hun vakantiegeld over dan vorig jaar. De oorzaak hiervan is de arbeidskorting, die dit jaar weliswaar is verhoogd, maar ook sneller wordt afgebouwd. Met name de hogere inkomens voelen dit effect in hun portemonnee.

Lees meer
 

Het cafetariamodel en de werkkostenregeling

Dinsdag 28 Mei 2019

Het cafetariamodel maakt arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Werknemers kunnen kiezen wat er het beste bij hen past. Hoe kan de werkkostenregeling in dat model ingezet worden?

Lees meer
 

Energiebesparing rapporteren voor 1 juli

Maandag 27 Mei 2019

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen treffen. Ook moeten ze deze maatregelen voor 1 juli van dit jaar melden. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een boete.

Lees meer
 

Advocaatkosten voor werknemer niet aftrekbaar

Maandag 27 Mei 2019

Werknemers kunnen de kosten van een ingeschakelde advocaat bij een ontslagprocedure niet in aftrek op het inkomen brengen. Dit standpunt is onlangs nog bevestigd door het gerechtshof in Den Bosch.

Lees meer
 

Forse stijging tarieven bzm per 1 juli

Vrijdag 24 Mei 2019

Transporteurs moeten rekening houden met een forse stijging van de tarieven van de bzm (belasting zware motorrijtuigen). De hogere tarieven gaan per 1 juli van dit jaar in.

Lees meer
 

Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?

Donderdag 23 Mei 2019

Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk, zo besliste onlangs de rechter in Groningen.

Lees meer
 

Winst doorverkochte woningen belast bij dga

Donderdag 23 Mei 2019

Als u als particulier een woning met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dat is anders als er sprake is van het rendabel maken van vermogen en duidelijk is dat dit gebeurt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. Dan is de winst wel belast.

Lees meer
 

Btw-tip! Verkoopt u reisdiensten? Let op de reisbureauregeling

Woensdag 22 Mei 2019

Ondernemers die reizen verkopen en ondernemers die vakantieaccommodaties verhuren, moeten onder voorwaarden de reisbureauregeling toepassen. Door een eerdere rechtspraak van het Europese Hof is de toepassing van de reisbureauregeling verruimd, waardoor ondernemers nog eerder dan voorheen de reisbureauregeling moeten toepassen.

Lees meer
 

Fiscale vrijstelling letselschadevergoeding box 3?

Dinsdag 21 Mei 2019

Er komt onderzoek naar een mogelijke fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen in box 3. Dit schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer
 

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

Maandag 20 Mei 2019

Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen?

Lees meer
 

Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast?

Maandag 20 Mei 2019

Vanaf het moment dat een tuinbouwkas niet meer in het bedrijf wordt gebruikt maar is verhuurd, is de waardestijging van de ondergrond niet langer onbelast. Hoe zit dat met de landbouwvrijstelling?

Lees meer
 

Wanneer kunt u zich beroepen op legessanctie?

Vrijdag 17 Mei 2019

Gemeentes stellen de bestemming van de gemeentelijke grond vast via een bestemmingsplan. Dit plan moet in beginsel iedere tien jaar worden vernieuwd. Is dit niet gebeurd, dan volgt er een legessanctie tot er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.

Lees meer
 

Opletten met bezitseis BOR

Donderdag 16 Mei 2019

Bij het erven of schenken van een onderneming kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bij het voldoen aan de bezitseis gaat het nog wel eens fout!

Lees meer
 

Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst

Donderdag 16 Mei 2019

Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege het privégebruik niet alle btw aftrekken. Maar de niet-aftrekbare btw mag u wel weer ten laste van de winst brengen, zo besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs.

Lees meer
 

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!

Woensdag 15 Mei 2019

Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren.

Lees meer
 

Wanneer valt een wilsrecht in box 3?

Woensdag 15 Mei 2019

In box 3 zijn onze bezittingen belast, onder aftrek van onze schulden. Ook zogenaamde wilsrechten behoren daartoe. Wat is een wilsrecht en vanaf welk moment heeft een dergelijk recht waarde?

Lees meer
 

Pand minder waard door mogelijke horizonvervuiling?

Dinsdag 14 Mei 2019

Windmolens voorzien in toenemende mate in onze energiebehoefte. Aan windmolens zitten voor omwonenden echter ook verschillende nadelen vast, die zelfs kunnen leiden tot een lagere WOZ-waarde van hun huis of bedrijfspand. Een lagere WOZ-waarde is zelfs mogelijk als de plaatsing van de windmolens nog niet definitief vaststaat.

Lees meer
 

Overgangsrecht voor onderhoud monument

Maandag 13 Mei 2019

De fiscale aftrek van kosten voor monumentenpanden is dit jaar vervangen door een subsidie. Een gevolg hiervan is dat voor onderhoudskosten die geen betrekking hebben op het monument, niet langer een financiële bijdrage kan worden ontvangen. Er is wel overgangsrecht.

Lees meer
 

Geen hogere KIA voor vof

Maandag 13 Mei 2019

Als een vennootschap onder firma (vof) recht heeft op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) krijgt iedere vennoot een evenredig deel. Als er bij de berekening van uit wordt gegaan dat iedere vennoot voor een evenredig deel heeft geïnvesteerd, kan dit leiden tot een hogere KIA. Hier heeft de rechter nu een stokje voor gestoken.

Lees meer
 

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2019

Donderdag 9 Mei 2019

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

Lees meer
 

Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel nog duurzaam?

Donderdag 9 Mei 2019

Horecaondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, worden ook in 2019 fiscaal beloond. Dit blijkt uit de nieuwe Milieulijst en Energielijst, die eerder zijn gepubliceerd.

Lees meer
 

Noodzaak AVG-procedure privacyrechten!

Woensdag 8 Mei 2019

Mkb-bedrijven moeten blijvend aandacht hebben voor de privacyrechten van medewerkers, klanten en andere mogelijke betrokkenen. Het is onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht hiervoor een procedure te hebben. Daarbij, u wilt het voor uw klanten en medewerkers goed geregeld hebben. Hoe kunt u dat borgen?

Lees meer
 

Financieel ruggensteuntje voor de zzp’er

Dinsdag 7 Mei 2019

Als zelfstandige moet u het tijdelijk wegvallen van inkomsten zelf opvangen. Bijvoorbeeld als u minder opdrachten krijgt of door ziekte niet kunt werken. Welke mogelijke oplossingen zijn er om u in die situatie financieel te ondersteunen?

Lees meer
 

Wat is de afschrijvingstermijn van zonnepanelen?

Maandag 6 Mei 2019

Ondernemers en particulieren schaffen massaal zonnepanelen aan, mede vanwege de fiscale voordelen. Volgens Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geldt voor zonnepanelen een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Lees meer
 

Investeringsfonds EU voor jonge boeren

Maandag 6 Mei 2019

Om startende boeren te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf stelt de Europese Unie één miljard euro beschikbaar. Met dit nieuwe fonds kunnen agrarisch ondernemers geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Ze betalen een lage rente, hoeven niet direct met aflossen te beginnen en mogen daar langer over doen. Dat maakte Eurocommissaris Hogan van Landbouw bekend.

Lees meer
 

Subsidie voor bedrijfsbeëindiging varkenshouders

Vrijdag 3 Mei 2019

Er komt € 200 miljoen subsidie om varkenshouders die geuroverlast veroorzaken met hun bedrijf, te laten stoppen met hun onderneming. Hiervan is € 60 miljoen beschikbaar voor innoverende maatregelen om geuroverlast door deze bedrijven tegen te gaan. Dit heeft minister Schouten bekendgemaakt.

Lees meer
 

Tussentijdse wijziging in deponering jaarrekening 2018

Vrijdag 3 Mei 2019

In de software van de Kamer van Koophandel is een wetswijziging niet tijdig verwerkt, omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid de betrokkenen niet tijdig heeft geïnformeerd hierover. Dit betreft zaken die in de balans opgenomen of gesplitst moeten worden. Hierdoor kan het voorkomen dat de stukken over 2018 die bij de KvK moeten worden ingediend, onvolledig zijn.

Lees meer
 

Flexibele werknemer in EU krijgt minimumrechten

Donderdag 2 Mei 2019

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met voorstellen om flexibele werknemers beter te beschermen. Lidstaten krijgen drie jaar de tijd om de nieuwe regels te implementeren.

Lees meer
 

Bezwaren box 3-heffing opnieuw 'massaal bezwaar'

Woensdag 1 Mei 2019

De Belastingdienst wijst alle bezwaarschriften tegen de heffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, in de aangifte 2018 opnieuw aan als 'massaal bezwaar'. Dit heeft staatssecretaris Snel bekendgemaakt.

Lees meer
 

Eerste Kamer ook akkoord met spoedreparatie fiscale eenheid

Dinsdag 30 April 2019

Het wetsvoorstel inzake de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking treedt.

Lees meer
 

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd

Dinsdag 30 April 2019

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Lees meer
 

Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli

Maandag 29 April 2019

De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer u uw werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen.

Lees meer
 

Doorstart failliete winkelketens moeilijker

Maandag 29 April 2019

De Hoge Raad heeft bepaald dat curatoren bij een faillissement niet zonder toestemming van vastgoedeigenaren een winkelpartij mogen doorgeven aan een derde partij. Deze uitspraak maakt de doorstart van een failliete winkelketen een stuk moeilijker.

Lees meer
 

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Donderdag 25 April 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledig minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.

Lees meer
 

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2019

Donderdag 25 April 2019

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Lees meer
 

Uw vrijwilligersbeleid op orde? Doe de check!

Donderdag 25 April 2019

Als uw organisatie afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is een goed vrijwilligersbeleid cruciaal. Zeker nu de Belastingdienst het toezicht op stichtingen en verenigingen intensiveert. De ‘Zelfevaluatie’ van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kan daarbij een handje helpen.

Lees meer
 

Hogere kostenaftrek eigen rijders

Donderdag 25 April 2019

Transportondernemers (eigen rijders) mogen in 2019 een hoger bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

Lees meer
 

Lening dga aan bv: zakelijk of privé?

Woensdag 24 April 2019

Bij bv's die in financiële moeilijkheden verkeren, schiet de dga nogal eens te hulp. De dga sluit dan privé een lening af en leent de som aan de bv. Wordt de lening echter als onzakelijk bestempeld, dan valt deze voor de dga niet in box 1 maar in box 3.

Lees meer
 

Alleen nog e-facturen naar overheid

Dinsdag 23 April 2019

Als u een gemeente of onderwijsinstelling als klant of opdrachtgever hebt, moeten deze organisaties vanaf 18 april 2019, volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid, elektronische facturen kunnen ontvangen en behandelen. Dat geldt voor de Rijksoverheid, alle decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties.

Lees meer
 

Check bijtelling aangifte 0%-emissie auto uit 2013

Dinsdag 23 April 2019

Heeft u als ondernemer een volledig elektrische auto uit 2013? En heeft u voor 11 april van dit jaar de aangifte inkomstenbelasting 2018 met behulp van het aangifteprogramma van de Belastingdienst ingediend? Dan is er wellicht een verkeerde bijtelling voor de volledig elektrische auto toegepast. Dit meldt de Belastingdienst.

Lees meer
 

Forensenbelasting voor uw vakantiewoning?

Vrijdag 19 April 2019

Gemeenten kunnen forensenbelasting heffen aan eigenaren van (vakantie)woningen die zelf niet in de betreffende gemeente gevestigd zijn. Voorwaarde is dat zij in die betreffende gemeente een gemeubileerde (vakantie)woning beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin voor meer dan 90 dagen per jaar.

Lees meer
 

Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd

Donderdag 18 April 2019

Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kunt u een richtlijn aanhouden, namelijk de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. De maximale vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn net per 1 april verhoogd. De bedragen voor binnenlandse reizen zijn eerder aangepast.

Lees meer
 

Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag

Woensdag 17 April 2019

De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor alle overige belastingen. Vraagt u vóór 1 mei een voorlopige aanslag aan, dan voorkomt u straks een forse afrekening.

Lees meer
 

Fiscale paastraktatie voor klant en personeel

Woensdag 17 April 2019

Aankomend weekend is het Pasen. Wilt u dit als ondernemer niet ongemerkt voorbij laten gaan en doet u wat extra’s voor uw klanten of personeel? Dan is er fiscaal wellicht wat mogelijk.

Lees meer
 

Btw-tip! Verhuur van vakantiewoning? Let op de btw

Woensdag 17 April 2019

De Belastingdienst beschouwt elke Nederlander die een vakantiewoning verhuurt met als doel om hier duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen, als btw-ondernemer. Waar moet de verhuurder op letten?

Lees meer
 

Advieswijzer Btw en buitenland 2019

Dinsdag 16 April 2019

Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

Lees meer
 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Dinsdag 16 April 2019

De inkomensafhankelijke combinatiekorting, IACK, is een heffingskorting die is bedoeld te stimuleren dat ouders met jonge kinderen toch betaalde arbeid verrichten. In 2019 kan dit oplopen tot een netto voordeel van € 2.835. Het is hierbij van belang de voorwaarden goed na te leven.

Lees meer
 

Ontmoedigen kortlopend pachten

Maandag 15 April 2019

De minister van Landbouw wil het pachtbeleid herzien. De pachtprijzen bij kortlopende pacht blijken te hoog voor pachters. Daardoor levert langlopende pacht in verhouding te weinig op voor verpachters, waardoor de stimulans ontbreekt om langdurige contracten aan te gaan.

Lees meer
 

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Vrijdag 12 April 2019

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzien van ruim 14%, zo blijkt uit het rapport '2019 in Zicht' van SRA.

Lees meer
 

Uitstel Brexit tot 31 oktober 2019

Donderdag 11 April 2019

De Europese regeringsleiders hebben gisteravond besloten de Britten uitstel voor de Brexit te verlenen tot uiterlijk 31 oktober van dit jaar. De Britten mogen de EU ook eerder verlaten.

Lees meer
 

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2019

Donderdag 11 April 2019

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer
 

Vanaf 1 april belastingrente over btw-teruggaaf

Woensdag 10 April 2019

Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel btw op uw aangifte hebt afgedragen, kunt u dit bij Belastingdienst terugvragen. De fiscus moet binnen acht weken op een dergelijk verzoek beslissen. Als dit niet gebeurt, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op belastingrente.

Lees meer
 

Bijtelling gebruikte importauto in strijd met Europees recht?

Woensdag 10 April 2019

De bijtelling voor het privégebruik van een gebruikte geïmporteerde auto van de zaak is evenveel als de bijtelling voor een nieuwe auto. Is dit niet in strijd met het Europese recht? Nee, zegt het gerechtshof Den Bosch in een recente uitspraak.

Lees meer
 

Betaalde belasting is geen gift

Dinsdag 9 April 2019

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Betaalde belasting kan echter niet worden aangemerkt als gift. Daarmee is betaalde belasting dus niet aftrekbaar.

Lees meer
 

Extra btw terug op pand met zonnepanelen

Dinsdag 9 April 2019

Als u zonnepanelen plaatst, kunt u als ondernemer maar ook als particulier de btw hierop terugkrijgen. Plaatst u zonnepanelen op uw privéwoning en levert u energie terug aan het energienet, dan wordt een deel van uw dakoppervlak als zakelijk gezien. Hierdoor komt u in aanmerking voor een eenmalige extra teruggave van btw.

Lees meer
 

Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming

Maandag 8 April 2019

Als iemand een bedrijf erft of geschonken krijgt, bestaat er onder voorwaarden recht op een fiscale faciliteit, de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Er is ook recht op deze faciliteit bij verhuur van een eerder, zelf uitgeoefend bedrijf, zo besliste eerder de rechter.

Lees meer
 

Wel of geen btw berekenen bij medische diensten

Vrijdag 5 April 2019

Medische diensten zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Dat is ook het geval als deze diensten via een gezondheidscentrum worden verricht. Tenzij er sprake is van het uitlenen van personeel.

Lees meer
 

Wat verandert er met oproepcontracten?

Donderdag 4 April 2019

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is aangenomen door de Tweede Kamer. Ondernemers die regelmatig met oproepkrachten werken, moeten weten wat er gaat veranderen.

Lees meer
 

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2019

Donderdag 4 April 2019

De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Lees meer
 

Wederom uitstel Brexit? Lees over het overgangsrecht

Woensdag 3 April 2019

Het Verenigd Koninkrijk is het nog steeds niet eens over de Brexit en de vorm ervan. Nederland heeft, vooruitlopend op een harde Brexit, eerder overgangsrecht aangekondigd. Een toelichting hierop werd onlangs verschaft door staatssecretaris Snel van Financiën. De hoofdlijnen.

Lees meer
 

Rechter beëindigt 'slapend' dienstverband: transitievergoeding!

Woensdag 3 April 2019

Nederland kent naar schatting duizenden werknemers met een zogenaamd 'slapend' dienstverband. Ze verrichten wegens ziekte al jaren geen werkzaamheden meer, maar staan nog steeds op de payroll. De rechter in Den Haag beëindigde onlangs zo’n dienstverband waardoor er een transitievergoeding verschuldigd was.

Lees meer
 

Brexit: vraag in VK betaalde btw vóór 12 april terug

Dinsdag 2 April 2019

De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU staat vooralsnog gepland op 12 april. Deze deadline komt snel dichtbij. Bij een harde Brexit, dus een no deal, zal de procedure voor het terugvragen van in het VK betaalde btw per direct wijzigen. Vraag daarom alvast uw btw over 2018 vóór 12 april terug!

Lees meer
 

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2019

Dinsdag 2 April 2019

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale en juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna.

Lees meer
 

Horecaondernemer: voorkom afwijkende winstmarges

Maandag 1 April 2019

De winstmarge is niet alleen interessant voor u als ondernemer, maar ook voor de Belastingdienst. Bij een boekenonderzoek wordt gekeken of de winstmarge overeenkomt met eerdere jaren en met die van andere horecaondernemers. Als deze afwijkt, gaan de alarmbellen rinkelen.

Lees meer
 

WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven?

Vrijdag 29 Maart 2019

Als het goed is, heeft u onlangs uw WOZ-beschikking voor 2019 ontvangen. De WOZ-waarde van uw bedrijfspand is bepalend voor tal van heffingen. Met ingang van dit jaar is de WOZ-waarde voor bv's echter nog belangrijker geworden vanwege een wijziging van de regels inzake afschrijving.

Lees meer
 

Impasse Brexit: wat betekent dit fiscaal?

Donderdag 28 Maart 2019

De discussie rond de Brexit duurt voort. Het Britse parlement kon het over geen enkel alternatief voor het voorstel van premier May eens worden. Volgende week wordt er opnieuw over alternatieven gestemd. Een no-deal Brexit blijft een reëel scenario. Bereid u daarom voor!

Lees meer
 

Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan!

Donderdag 28 Maart 2019

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Lees meer
 

Aansprakelijkheid belastingschulden bij inlenen

Woensdag 27 Maart 2019

In de fiscale wetgeving kunt u voor belastingschulden aansprakelijk gesteld worden als u personeel inleent bij een ander. Verder kunt u ook als bestuurder van een bv voor belastingschulden aansprakelijk gesteld worden. Er is echter geen volgorde in deze aansprakelijkstelling, zo besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Lees meer
 

All-in loon fysiotherapeut mag

Woensdag 27 Maart 2019

Het is in de fysiotherapiebranche geoorloofd om ook het loon tijdens vakantie door middel van een all-in loon te betalen, als dat voldoende duidelijk is voor de werknemer. Dit hoeft niet te blijken uit de loonstroken, zolang de arbeidsovereenkomst zelf genoeg duidelijkheid geeft. Dat heeft een kantonrechter recent geoordeeld.

Lees meer
 

Verzekerd volgens EU-recht bij meerdere banen

Dinsdag 26 Maart 2019

Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen in verschillende landen bekleedt, is het de vraag waar hij verzekerd is voor de volks- en werknemersverzekeringen. Onlangs besliste de rechter dat daarbij voor dienstbetrekkingen in de EU uitgegaan moet worden van het EU-recht.

Lees meer
 

Geen btw bij voucher voor product tot € 15

Maandag 25 Maart 2019

Als een ondernemer gratis producten verstrekt of waardebonnen waarvoor een product kan worden verkregen, is alleen btw verschuldigd als het goed een waarde heeft van meer dan € 15 ex btw. Dit heeft staatssecretaris Snel geantwoord op Kamervragen.

Lees meer
 

Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

Maandag 25 Maart 2019

De overheid wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Werkgevers kunnen voor projecten die zich hierop richten de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van maximaal € 12.500 aanvragen. Let op! De aanvraag kan alleen van 8 tot en met 12 april 2019

Lees meer
 

Moet u grote donaties nu openbaar maken?

Vrijdag 22 Maart 2019

Maatschappelijke organisaties moeten transparanter zijn over hun geldstromen. Dat staat in het wetsvoorstel 'Transparantie maatschappelijke organisaties'. Dit moet voorkomen dat het ontvangen van grote donaties leidt tot afhankelijkheid van geldschieters en onwenselijke beïnvloeding van het bestuur en beleid van de maatschappelijke organisaties.

Lees meer
 

Zes bv's, dus zes keer gebruikelijk loon dga

Donderdag 21 Maart 2019

Als u een aanmerkelijk belang in meerdere bv's bezit, dient u er in beginsel vanuit te gaan dat u als dga uit iedere bv een gebruikelijk loon moet onttrekken. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist.

Lees meer
 

Btw-tip! Welk btw-tarief hanteert u bij arrangementen?

Woensdag 20 Maart 2019

De horeca kent tal van arrangementen. Denk aan een activiteit met na afloop een borrel of diner. Een combinatie van diensten dus, met soms verschillende btw-tarieven. Welk btw-tarief dient u dan toe te passen?

Lees meer
 

Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

Dinsdag 19 Maart 2019

Nog even en u moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. En vergeet onderstaande punten niet mee te nemen of bespreek deze met uw accountant.

Lees meer
 

Veel winst ene jaar en weinig winst andere jaar?

Dinsdag 19 Maart 2019

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen 'middeling' aanvragen bij de Belastingdienst. Door middeling bent u mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een dergelijk verzoek hoeft voortaan geen berekening meer meegeleverd te worden.

Lees meer
 

Belastingdienst treedt op bij kruislings schenken

Maandag 18 Maart 2019

De Belastingdienst gaat optreden tegen constructies waarbij kruislings wordt geschonken. Kruislings schenken wordt gebruikt om meerdere keren van de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning gebruik te kunnen maken. De vrijstelling bedraagt in 2019 eenmalig € 102.010.

Lees meer
 

Mag u de leaseauto van uw medewerker innemen?

Maandag 18 Maart 2019

Veel werknemers hebben via hun werkgever de beschikking over een auto van de zaak. Onlangs besliste de rechter in Noord-Holland dat een werkgever onder omstandigheden mag eisen dat die auto weer wordt ingeleverd.

Lees meer
 

Brexit: toestemming uitstel

Vrijdag 15 Maart 2019

Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat uitstel aanvragen voor de Brexit. Hiervoor blijkt een meerderheid in het Britse parlement, zo bleek donderdagvond.

Lees meer
 

Bewaar uw administratie op de juiste wijze

Vrijdag 15 Maart 2019

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. In beginsel bent u vrij te bepalen hoe u dit doet, maar uw administratie moet wel binnen een redelijke termijn te controleren zijn. Bovendien bent u er zelf verantwoordelijk voor dat uw administratie controleerbaar blijft.

Lees meer
 

Overgangsrecht bij Brexit, deal of no deal

Donderdag 14 Maart 2019

Het Britse parlement is niet akkoord gegaan met de deal die premier May met de EU gesloten heeft. Ook is er gestemd tegen een Brexit zonder deal. Donderdag 14 maart wordt er in het Lagerhuis gestemd over het uitstellen van de Brexit, dat een no deal moet voorkomen.

Lees meer
 

Advieswijzer Personeel inlenen in 2019

Donderdag 14 Maart 2019

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

Lees meer
 

Uw verpachte grond in box 1 of in box 3?

woensdag 13 Maart 2019

Inkomsten uit verpachte grond kunnen op verschillende manieren in de belastingheffing betrokken worden. Afhankelijk van wie uw pachter is, is het box 1 of box 3. Graag geven wij u nadere uitleg.

Lees meer
 

Is een arbeidsovereenkomst noodzaak voor loon dga?

Dinsdag 12 Maart 2019

De dga die een aanmerkelijk belang in zijn bv heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, moet zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Of de dga een arbeidsovereenkomst heeft met de bv, is fiscaal niet van belang. Dit besliste de rechtbank Noord-Holland onlangs.

Lees meer
 

WOZ-waarde onjuist? Maak bezwaar!

Dinsdag 12 Maart 2019

Als het goed is, heeft u onlangs de nieuwe WOZ-waarde voor uw woning of bedrijfspand ontvangen. Controleer deze waarde en maak, binnen 6 weken, bezwaar als de waarde volgens u niet klopt. En dan kan het over een te hoge, maar ook over een te lage WOZ-waarde gaan.

Lees meer
 

Fiscale regelingen voor gezonder personeel

Maandag 11 Maart 2019

Bij duurzaamheid denkt u waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan uw personeel. Toch bent u er als werkgever behoorlijk bij gebaat als uw personeel goed in z'n vel zit. Daarom zijn er fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen.

Lees meer
 

Zzp'er inhuren? Let op regels Wet DBA!

Maandag 11 Maart 2019

Meer dan de helft van de bedrijven die een zpp'er inhuren, leven de regels van de Wet DBA niet goed na. Dit blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Let dus goed op als u een zzp'er inhuurt!

Lees meer
 

Wijziging Wet WOZ in de maak

Vrijdag 8 Maart 2019

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. De wijziging hangt samen met tegengestelde belangen die zich kunnen voordoen bij verschillende belanghebbenden.

Lees meer
 

Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?

Donderdag 7 Maart 2019

De Belastingdienst heeft ondernemers met een omzet van minder dan € 5.000 een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek. Via de brief worden zij eraan herinnerd dat je voor het recht op deze fiscale aftrekpost aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Lees meer
 

Datalekken, wat leren we ervan?

Woensdag 6 Maart 2019

20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?

Lees meer
 

Pech onderweg, wat mag u vergoeden?

Woensdag 6 Maart 2019

In de winter hebben sommige auto's moeite om 's morgens te starten. Of ze scheiden er onderweg mee uit. Kunt u uw werknemer die met pech langs de kant van de weg staat een financiële helpende hand toesteken, en hoe zit dat fiscaal? Kan dat onbelast?

Lees meer
 

Advieswijzer Loonkostenvoordelen 2019

Dinsdag 5 Maart 2019

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Lees meer
 

Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon

Maandag 4 Maart 2019

Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de Hoge Raad. De niet-afgedragen loonheffing is daarom dan ook niet belast bij de dga.

Lees meer
 

Akkoord EU: vanaf 2025 lagere uitstoot nieuwe trucks

Maandag 4 Maart 2019

Vanaf 2025 moeten nieuwe vrachtwagens 15% minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019. In 2030 moet dit percentage zelfs met 30% verlaagd zijn. Dat zijn de EU-landen overeengekomen.

Lees meer
 

Controleer berekening LIV en LKV

Vrijdag 1 Maart 2019

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

Lees meer
 

Advieswijzer Fiscale eenheid 2019

Donderdag 28 Februari 2019

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.

Lees meer
 

Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn

Woensdag 27 Februari 2019

De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De rechter heeft onlangs bepaald dat niet vereist is dat de schenking vooraf moet gaan aan de kosten.

Lees meer
 

Aandelen aan toonder niet meer anoniem te verhandelen

Woensdag 27 Februari 2019

Aandelen aan toonder kunnen voortaan niet meer anoniem worden verhandeld. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat hiervoor zorgt. Doel is om malafide praktijken tegen te gaan.

Lees meer
 

Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk?

Dinsdag 26 Februari 2019

Als ondernemer of dga in de zorg doet u er natuurlijk alles aan om zelf zo fit en gezond mogelijk te blijven. De fiscus draagt hier soms ook een steentje aan bij.

Lees meer
 

Subsidie aardgasvrije woningen voor bouwsector

Dinsdag 26 Februari 2019

Heeft u een onderneming of een instelling in de bouwsector die werkt aan aardgasvrije woningen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP). Een van de voorwaarden is dat u binnen een consortium van minimaal vier ondernemingen moet werken.

Lees meer
 

Fiscale wijzigingen voor de dga 2019

Maandag 25 Februari 2019

Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer?

Lees meer
 

Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering?

Vrijdag 22 Februari 2019

Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Is daarbij rekening gehouden met dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang, dan dient u uw aanslag te controleren. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting.

Lees meer
 

Vanaf 2020 lage btw op digitale boeken?

Donderdag 21 Februari 2019

Het kabinet streeft ernaar om in 2020 voor digitale boeken, kranten en tijdschriften het lage btw-tarief van 9% te hanteren. Op dit moment is het tarief voor deze digitale producten nog 21%. Een wetsvoorstel is in voorbereiding.

Lees meer
 

Btw-tip! Binnenkort op wintersport? Denk aan zakelijke facturen

Woensdag 20 Februari 2019

Gaat u dit jaar ook weer op wintersport? Vergeet dan niet alert te zijn op zakelijke facturen. U kunt de btw namelijk onder voorwaarden terugvragen. Tevens kunt u zakelijke kosten van de winst aftrekken.

Lees meer
 

Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

Woensdag 20 Februari 2019

Een vof biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er geen sprake zijn van een schijnconstructie.

Lees meer
 

Vier jaar oude auto is 'nieuw' voor BPM

Dinsdag 19 Februari 2019

Bij invoer van een personenauto is BPM verschuldigd. Daarbij is het van belang of de auto nieuw is of gebruikt. Of een auto nieuw is, hangt niet altijd af van het eerste moment van toelating. Soms kan zelfs een vier jaar oude auto als nieuw worden bestempeld, zo besliste het gerechtshof Amsterdam eerder.

Lees meer
 

Te veel MRB door gemeentelijke herindeling?

Maandag 18 Februari 2019

Een gemeentelijke herindeling kan ertoe leiden dat uw woonplaats voortaan tot een andere provincie behoort. In die gevallen kan er per abuis te veel MRB in rekening zijn gebracht, zo meldt de Belastingdienst.

Lees meer
 

Reële rente bij hypothecaire lening aan uw kind

Maandag 18 Februari 2019

Als u uw kind geld leent voor de aanschaf van een woning, is de hypotheekrente voor uw kind in beginsel gewoon aftrekbaar. Bij u is het forfaitaire rendement van box 3 belast, dat veel lager kan liggen. Wel is vereist dat de rente die u bij uw kind in rekening brengt reëel is, anders kan de inspecteur navorderen.

Lees meer
 

Meer rechten voor flexwerknemers

Vrijdag 15 Februari 2019

Flexwerknemers in de Europese Unie die meer dan 12 uur per maand werken, krijgen meer rechten. Het gaat vooral om afspraken over de beschikbaarheid en informatie over de werkzaamheden. Hierover is een akkoord bereikt in het Europees Parlement.

Lees meer
 

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor omzetting 2019

Donderdag 14 Februari 2019

Al enige tijd is het doek gevallen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer. U moet kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen: afkopen, omzetten of de pensioenaanspraak ongewijzigd laten.

Lees meer
 

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor afkoop 2019

Donderdag 14 Februari 2019

Nu het doek is gevallen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer, moet u vóór 1 januari 2020 kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen: afkopen, omzetten of de pensioenaanspraak ongewijzigd laten. In deze advieswijzer leest u meer over de keuze om het pensioen in eigen beheer af te kopen met een belastingkorting.

Lees meer
 

Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid

Donderdag 14 Februari 2019

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie was nodig omdat de Europese rechter de bestaande wetgeving inzake de fiscale eenheid op sommige punten discriminerend vond voor ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de EU. Deze rechtsongelijkheid wordt door de spoedreparatiewet opgeheven.

Lees meer
 

Nieuwe regelgeving 'internationale' scheiding

Woensdag 13 Februari 2019

Gaat u scheiden en heeft u direct na uw huwelijk in het buitenland gewoond of heeft u beiden (ook) een buitenlandse nationaliteit, dan is er een nieuwe Europese verordening geldig.

Lees meer
 

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u?

Woensdag 13 Februari 2019

Sinds 1 juli 2017 is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen, voor u als dga afgeschaft. Maar wat te doen met uw bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer? U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: afkopen met een belastingkorting, omzetten in een oudedagsvoorziening of niets doen.

Lees meer
 

Wat betekent de Brexit voor uw btw?

Dinsdag 12 Februari 2019

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU ('no deal'). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

Lees meer
 

Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto

Maandag 11 Februari 2019

In 2019 krijgt u voor plugin-hybride auto's geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig elektrische auto's wordt de MIA verminderd. Deze auto's worden daardoor bij aanschaf per saldo duurder.

Lees meer
 

Straks minder lang betalen voor uw ex?

Vrijdag 8 Februari 2019

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020.

Lees meer
 

Advieswijzer Werkkostenregeling 2019: de hoofdpunten op een rij

Donderdag 7 Februari 2019

Voor 1 maart vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2018 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat er gebeurt als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer.

Lees meer
 

Arbeidsmarktwet: wat gaat er wel en niet door?

Donderdag 7 Februari 2019

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De eerder voorgestelde proeftijdregels gaan echter niet door.

Lees meer
 

Een check op de AVG!

Woensdag 6 Februari 2019

Wat zijn de minimaal noodzakelijke zaken die een mkb-organisatie geregeld moet hebben? Het 10-stappenplan van de AVG-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), helpt u daarbij.

Lees meer
 

Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

Dinsdag 5 Februari 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het wenselijk om met fiscaal overgangsrecht, anders dan de douanewetgeving, te komen als er op 29 maart sprake zal zijn van een harde Brexit. Een harde Brexit leidt namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van bedrijven en burgers.

Lees meer
 

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

Dinsdag 5 Februari 2019

Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt.

Lees meer
 

Wijziging kantineforfait sportclubs

Dinsdag 5 Februari 2019

Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019, is ook het kantineforfait voor sportclubs per dezelfde datum gewijzigd. Het forfait wordt verhoogd van 11,5% naar 13%.

Lees meer
 

Advieswijzer Eigen woning 2019

Maandag 4 Februari 2019

Voor de eigen woning gelden duidelijke strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (51,75%).

Lees meer
 

Nog geen 18 jaar en al ondernemer

Vrijdag 1 Februari 2019

Ben je nog geen 18 jaar en heb je al een eigen bedrijf of wil je een bedrijf beginnen? Waar moet je dan als minderjarige op letten en rekening mee houden? We hebben de vijf belangrijkste zaken op een rij gezet.

Lees meer
 

Advieswijzer Auto en fiscus 2019

Donderdag 31 Januari 2019

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Lees meer
 

Let op: denk aan afrekening WKR

Donderdag 31 Januari 2019

Uiterlijk in februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2018 plaats. Moet u eindheffing betalen in verband met de werkkostenregeling over dat jaar? Dan moet u dat uiterlijk aangeven in het eerste aangiftetijdvak van 2019.

Lees meer
 

Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf?

Woensdag 30 Januari 2019

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast moeten ze vanaf dit jaar deze maatregelen ook rapporteren bij de RVO. De rapportage moet uiterlijk 1 juli binnen zijn.

Lees meer
 

Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv

Woensdag 30 Januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe bv's weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Vanaf 1 april 2018 ging het toekennen van dit nummer automatisch, maar de Belastingdienst heeft zijn werkwijze aangepast.

Lees meer
 

De juiste rechtsvorm voor een medicus?

Dinsdag 29 Januari 2019

Als medicus kunt u uw beroep in diverse rechtsvormen uitoefenen. Welke kiest u en waar hangt dat van af?

Lees meer
 

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019

Dinsdag 29 Januari 2019

Huwelijkse voorwaarden van nog groter belang! Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd, verandert er veel ten opzichte van de wetgeving die in 2017 nog gold. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en hebt u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden.

Lees meer
 

Bonus of loon, wat is wijsheid?

Maandag 28 Januari 2019

Goed personeel is schaars, ook in de transportbranche. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen?

Lees meer
 

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

Maandag 28 Januari 2019

Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de vrijstelling voor het erven en schenken van een onderneming is verhoogd.

Lees meer
 

Inkomensvoordeel LIV? Uiterlijk 31 januari!

Vrijdag 25 Januari 2019

Uiterlijk 31 januari moet u de laatste loonaangifte over 2018 indienen. Op basis van deze aangifte wordt beoordeeld of u recht heeft op tegemoetkomingen voor bepaalde medewerkers met een laag loon.

Lees meer
 

Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst

Vrijdag 25 Januari 2019

Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Lees meer
 

Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd

Donderdag 24 Januari 2019

Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt u de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren afgebouwd.

Lees meer
 

Grote donaties moeten openbaar worden

Donderdag 24 Januari 2019

De overheid wil dat donaties vanaf € 15.000 aan goede doelen voortaan openbaar worden. Een wetsvoorstel daartoe is ingediend, waarop via een zogenaamde internetconsultatie gereageerd kan worden.

Lees meer
 

Branchenieuwsbrief Medische zorg

Donderdag 24 Januari 2019

Interessante trends en ontwikkelingen in de Medische zorg? In samenwerking met onze kennispartners willen wij uw klanten en u hiervan graag op de hoogte houden.

Lees meer
 

Branchenieuwsbrief Automotive

Donderdag 24 Januari 2019

Interessante trends en ontwikkelingen in de automotivebranche? In samenwerking met onze kennispartners willen wij uw klanten en u hiervan graag op de hoogte houden.

Lees meer
 

Branchenieuwsbrief Horeca

Donderdag 24 Januari 2019

Interessante trends en ontwikkelingen in de horecabranche? In samenwerking met onze kennispartners willen wij uw klanten en u hiervan graag op de hoogte houden.

Lees meer
 

Horecaondernemers verwachten voorzichtige groei in 2019

Donderdag 24 Januari 2019

De horeca groeit dankzij een 'gouden mix' van economische expansie en een grotere toestroom van toeristen, plus het goede weer in een groot deel van 2018. De omzet in de branche neemt al ruim vijf jaar elk kwartaal toe. De verwachting is dat in 2019 het oplopende personeelstekort echter een rem op de groei gaat zetten. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Lees meer
 

Branchenieuwsbrief Logistiek

Donderdag 24 Januari 2019

Interessante trends en ontwikkelingen in de Logistiek? In samenwerking met onze kennispartners willen wij uw klanten en u hiervan graag op de hoogte houden.

Lees meer
 

Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug

Woensdag 23 Januari 2019

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit gebonden aan een termijn, zo maakte de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, eerder bekend.

Lees meer
 

Mijn Belastingdienst vernieuwd

Woensdag 23 Januari 2019

De site Mijn Belastingdienst is vanaf 22 januari 2019 vernieuwd. De belangrijkste wijziging is dat de site voortaan ook toegankelijk is voor mobiele apparaten.

Lees meer
 

Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

Woensdag 23 Januari 2019

Bouwondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst in 2019. Maar er is ook een keerzijde, want de bouw loopt op een aantal punten tegen grenzen aan. Zo is er een nijpend tekort aan vaklieden en materieel en dat belemmert de bedrijfsvoering. Bouwers zetten voor 2019 daarom vooral in op meer efficiency en een groter strategisch aanpassingsvermogen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Lees meer
 

Brexit: 'Digitaal verkeer onder druk'

Dinsdag 22 Januari 2019

De Brexit gaat niet alleen gevolgen hebben voor fysiek verkeer, ook het digitaal verkeer komt onder druk te staan. Als er geen Brexit-akkoord komt, vervallen per 29 maart de huidige afspraken voor de uitwisseling van data tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer
 

Verdeel vermogen in box 3 slim

Dinsdag 22 Januari 2019

Het kan voor u lucratief zijn om uw vermogen met uw partner te verdelen. Sinds 2017 zijn er namelijk verschillende schijven in box 3. Beide partners kunnen de lagere schijven apart gebruiken en dus is een slimme verdeling wel van belang.

Lees meer
 

Detailhandel gaat in 2019 uit van gematigde groei omzet en winst

Dinsdag 22 Januari 2019

Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen zijn Nederlandse detaillisten relatief voorzichtig in hun verwachtingen voor 2019. Ze gaan nog wel uit van groei, maar die zal naar verwachting gematigd zijn in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Lees meer
 

Openstelling SDE+ subsidie 12 maart 2019

Maandag 21 Januari 2019

De aanvraag voor een SDE+ subsidie start dit jaar op 12 maart. De SDE+ subsidie is bedoeld voor projecten inzake hernieuwbare energie. Hiermee is dit jaar € 10 miljard gemoeid. Dit blijkt uit een brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer
 

Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet

Maandag 21 Januari 2019

De registratie van nieuwe personenauto's neemt toe en de meeste ondernemers in de branche trekken deze positieve lijn door naar 2019. Ze rekenen ten opzichte van andere branches in het mkb op een bovengemiddelde groei van de omzet en de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Lees meer
 

Innovatie en verduurzaming maken voor mkb in 2019 het verschil

Vrijdag 18 Januari 2019

Ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf gaan ervan uit dat de omzet en de winst in 2019 verder zullen toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Lees meer
 

Zakelijke dienstverleners rekenen op sterke winstgroei in 2019

Vrijdag 18 Januari 2019

Specialistische zakelijke dienstverleners zijn erg positief voor 2019. Ze gaan uit van een relatief sterke ontwikkeling van zowel de omzet als de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Lees meer
 

Start het nieuwe jaar met administratieve schoonmaak

Donderdag 17 Januari 2019

Het nieuwe jaar is weer begonnen, wat betekent dat u een deel van uw administratie weer kunt vernietigen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van een aantal zaken. Wat zijn de regels?

Lees meer
 

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Donderdag 17 Januari 2019

Medici werken in veel gevallen met collega's samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende structuren. Maar wat bepaalt nu of u voldoende zelfstandig bent om fiscaal als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden? Hierover heeft de Hoge Raad eerder uitspraak gedaan.

Lees meer
 

Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan

Woensdag 16 Januari 2019

Voorkom dat u telkens bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aangifte moet doen en btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no deal. Hoe voorkomt u dat?

Lees meer
 

Advieswijzer Estate planning 2019

Woensdag 16 Januari 2019

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of bij het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind een lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Lees meer
 

Werkgever verplichten tot ontslag?

Dinsdag 15 Januari 2019

Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft bij de rechter afgedwongen dat zijn werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tevens moest de werkgever, omdat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, een transitievergoeding betalen van € 144.659 bruto.

Lees meer
 

Fonds van € 75 miljoen voor jonge boeren

Dinsdag 15 Januari 2019

Het kabinet trekt € 75 miljoen uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. Hiermee wil het kabinet ervoor zorgen dat de voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft.

Lees meer
 

Geen WMO, dan aftrek zorgkosten

Maandag 14 Januari 2019

Gemeenten hebben een budget om bijvoorbeeld financiële ondersteuning te verlenen bij dure medische uitgaven. Wie die ondersteuning niet krijgt, kan in beginsel de kosten aftrekken als zorgkosten, zo besliste het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs.

Lees meer
 

Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling

Maandag 14 Januari 2019

Ondernemers in het mkb drijven hun zaak vaak samen met hun echtgenoot of partner. Als in die gevallen een auto van de zaak ter beschikking staat, is het vaak voordelig de bijtelling te verdelen.

Lees meer
 

Wanneer is een lening zakelijk?

Vrijdag 11 Januari 2019

Als u een lening afsluit in het kader van uw onderneming, behoort deze als ondernemingsvermogen in box 1. Een privélening behoort daarentegen in box 3. Maar wat bepaalt wanneer een lening zakelijk of privé is?

Lees meer
 

Belastingvrij schenken in 2019

Donderdag 10 Januari 2019

Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%.

Lees meer
 

Btw-vrij personeel uitlenen? Nieuwe voorwaarden!

Woensdag 9 Januari 2019

Het uitlenen van personeel, ofwel het ter beschikking stellen van personeel aan een derde, is in beginsel gewoon belast met btw. Er zijn echter uitzonderingen. Het Besluit dat betrekking heeft op die uitzonderingen op de btw-belastbaarheid, is onlangs herzien.

Lees meer
 

Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever

Dinsdag 8 Januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hier voor u op een rij.

Lees meer
 

Milieulijst: VAMIL en MIA 2019

Maandag 7 Januari 2019

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In deze Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor Willekeurige afschrijving (VAMIL) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA).

Lees meer
 

Landbouwnormen gepubliceerd

Vrijdag 4 Januari 2019

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen inzake privégebruik van landbouwproducten, energie, water en hobbydieren voor 2018 gepubliceerd. De overige landbouwnormen verschijnen in januari. Vanwege het verdwijnen van de landbouwvrijstelling zijn alle normen exclusief btw.

Lees meer
 

Advieswijzer Verlofregelingen 2019

Donderdag 3 Januari 2019

Als werkgever is het van belang dat u op de hoogte bent van de verlofregelingen voor uw werknemers. Zo gaat het nodige wijzigen in het geboorteverlof en in het adoptie- en pleegzorgverlof. Lees er alles over in deze advieswijzer.

Lees meer
 

Klopt uw voorlopige aanslag 2018 nog?

Donderdag 3 Januari 2019

Aan het begin van het nieuwe jaar zult u al meer zicht hebben op uw winstcijfers over 2018. Misschien is het zelfs tijd om uw voorlopige aanslag aan te passen.

Lees meer
 

Meer koopkracht in 2019

Woensdag 2 Januari 2019

De Nederlander krijgt in 2019 gemiddeld meer te besteden. Dit blijkt uit berekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van alle huishoudens gaat zo'n 96% er in 2019 op vooruit.

Lees meer
 

Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer

Woensdag 2 Januari 2019

Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor volgend jaar goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer?

Lees meer
 

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Vrijdag 28 December 2018

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen uiterlijk per 2020 een nieuw btw-nummer. Het huidige btw-nummer van eenmanszaken bevat namelijk onder meer het BSN-nummer. Dit is in strijd met de privacyregels en werkt identiteitsfraude in de hand. Het betreft zo'n 1,3 miljoen belastingplichtigen.

Lees meer
 

Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

Vrijdag 28 December 2018

Na maanden van overleg met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars is overeenstemming bereikt over maatregelen rond de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Maatregelen die u als werkgever moeten ontlasten en waarbij de ontslagbescherming voor uw werknemers ongewijzigd blijft.

Lees meer
 

Brussel: aangescherpte reductie CO2-uitstoot auto's

Vrijdag 28 December 2018

Nieuwe personenauto's in de Europese Unie moeten in 2030 37,5% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement in Brussel na vele overlegrondes overeengekomen. Ongeveer een kwart van alle broeikasgassen in de EU is namelijk afkomstig van het verkeer, met name van personenauto's en vrachtwagens.

Lees meer
 

Winstvrijstelling vereniging, hoe te berekenen?

Vrijdag 21 December 2018

Verenigingen en stichtingen zijn volgens de wet onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Hoe werkt dat in de praktijk uit? Onlangs zette de rechter een streep door de recente uitleg van staatssecretaris Snel van het ministerie van Financiën.

Lees meer
 

Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een 'no deal'

Donderdag 20 December 2018

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie verlaten per 29 maart 2019. Als er dan geen akkoord ligt tussen de twee partijen (no deal), zullen ze vanaf dat moment gaan handelen volgens de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

Lees meer
 

Altijd prijs voor fiscus in Oudejaarsloterij

Donderdag 20 December 2018

Ook dit jaar vindt de Oudejaarsloterij plaats, met een hoofdprijs van € 30 miljoen. Eén prijswinnaar is nu echter al bekend, de fiscus. Want die pakt van de hoofdprijs de nodige euro's mee.

Lees meer
 

Uurvergoeding vrijwilligers omhoog

Woensdag 19 December 2018

De uurvergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur. Eerder werd al bekend dat in 2019 de maximale onbelaste vergoeding per maand wordt verhoogd van € 150 naar € 170 en per kalenderjaar van € 1500 naar € 1700. De Eerste Kamer heeft definitief ingestemd met deze wijzigingen.

Lees meer
 

Btw bij voorbereiding deal aftrekbaar?

Woensdag 19 December 2018

Als ondernemer kunt u uw activiteiten verder uitbreiden door bijvoorbeeld een overname van een bedrijf of een andere tak van sport. Soms komen die plannen uiteindelijk niet van de grond, ondanks het feit dat u al kosten heeft gemaakt. Mag u de btw voor de advieskosten die zijn gemaakt, dan toch aftrekken?

Lees meer
 

Ook Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2019

Woensdag 19 December 2018

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het Belastingplan 2019 goedgekeurd. Alleen PVV, SP, PvdA, GL, 50+ en PvdD stemden tegen. Dit betekent dat onder andere de verhoging van het lage btw-tarief definitief doorgaat.

Lees meer
 

Hoe snel moet de Belastingdienst reageren op uw bezwaar?

Dinsdag 18 December 2018

Ondernemers die het niet eens zijn met een beslissing van de inspecteur, kunnen in bezwaar. De inspecteur moet hierop in beginsel binnen twaalf weken reageren, te rekenen vanaf de dag van de aanslag waartegen bezwaar wordt gemaakt. In de praktijk wordt deze termijn in ongeveer 20% van de gevallen niet gehaald, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer
 

In december nog ruimte voor kerstpakket?

Maandag 17 December 2018

Maakt u uw personeel dit jaar blij met een kerstpakket? Dan mag u de kosten onderbrengen in de werkkostenregeling. Tenzij u deze al maximaal heeft benut door alle extraatjes van het afgelopen jaar. Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen deze kosten dan aftrekken van de winst.

Lees meer
 

Nieuw: smartengeld voor naasten slachtoffer

Vrijdag 14 December 2018

Vanaf 1 januari 2019 kunnen naasten van slachtoffers een vergoeding vragen voor geleden schade, ook wel bekend als affectieschade. Op 1 januari 2019 treedt namelijk de Wet vergoeding affectieschade en het Besluit vergoeding affectieschade in werking.

Lees meer
 

Zo blijft de kerstborrel betaalbaar

Donderdag 13 December 2018

Gaat u dit jaar rond de feestdagen weer borrelen of uit eten met uw personeel, zorg dan dat dat voor u fiscaal gezien aantrekkelijk uitpakt. Wat zijn de mogelijkheden?

Lees meer
 

5 tips voor uw douanezaken

Donderdag 13 December 2018

Theresa May mag aanblijven als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is de onzekerheid rond de Brexit allerminst weg. De kans op een ‘No Deal’ lijkt zelfs gegroeid. Alle reden om u goed voor te bereiden, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen.

Lees meer
 

Btw-aftrek op bouwkosten door zonnepanelen?

Woensdag 12 December 2018

Een directeur-grootaandeelhouder bouwt een nieuwe woning, voor zakelijk en privégebruik. In de woning komt een werkkamer die wordt verhuurd aan de bv en er komen zonnepanelen op het dak. De woning dient als ondergrond voor de zonnepanelen dus wil de dga de btw op de hele woning aftrekken. Wat vindt de rechter daarvan?

Lees meer
 

Overdracht aandelen onroerendgoed-bv? Geen overdrachtsbelasting

Woensdag 12 December 2018

Bij schenking van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. De Hoge Raad heeft in een eerder arrest bepaald dat dit ook geldt in de situatie waarin het gaat om aandelen in een bv die onroerend goed exploiteert.

Lees meer
 

Stemming over Brexit-akkoord uitgesteld

Dinsdag 11 December 2018

De Britse premier Theresa May heeft de stemming in het Lagerhuis over het Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uitgesteld. Alles wees erop dat een meerderheid van het Britse Lagerhuis tegen het conceptakkoord zou stemmen. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming die vandaag dinsdag 11 december zou zijn, dan nu plaatsvindt.

Lees meer
 

Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven 2019

Dinsdag 11 December 2018

Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019.

Lees meer
 

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

Maandag 10 December 2018

De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto's nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?

Lees meer
 

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

vrijdag 07 december 2018

Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

Lees meer
 

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Donderdag 06 December 2018

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Lees meer
 

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers

Donderdag 06 December 2018

Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp'ers en eenmanszaken.

Lees meer
 

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

Woensdag 05 December 2018

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.

Lees meer
 

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

Woensdag 05 December 2018

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

Lees meer
 

Fiscus in actie om foute aangifte starter

Dinsdag 04 December 2018

Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019.

Lees meer
 

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

Dinsdag 04 December 2018

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken.

Lees meer
 

Europees tolnetwerk stap dichterbij

Maandag 03 December 2018

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU).

Lees meer
 

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

Vrijdag 30 November 2018

De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd.

Lees meer
 

Zakelijk schenken

Donderdag 29 November 2018

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv.

Lees meer
 

Tarief WBSO al omhoog in 2019

Woensdag 28 November 2018

Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden.

Lees meer
 

Uitstel opvolger zzp-wet

Woensdag 28 November 2018

Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

Lees meer
 

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Woensdag 28 November 2018

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees meer
 

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

Dinsdag 27 November 2018

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Lees meer
 

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

Dinsdag 27 November 2018

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.

Lees meer
 

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

Maandag 26 November 2018

Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen.

Lees meer
 

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

Maandag 26 November 2018

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt.

Lees meer
 

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

Vrijdag 23 November 2018

Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Lees meer
 

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

Donderdag 22 November 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700.

Lees meer
 

Komt Sint voor de kids van uw personeel

Donderdag 22 November 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700.

Lees meer
 

Geen belasting over pleegvergoeding

Dinsdag 20 Nov 2018

Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te gaan betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer
 

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Maandag 19 Nov 2018

Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.

Lees meer
 

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens

Maandag 19 Nov 2018

Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken.

Lees meer
 

Onenigheid over Brexit-deal

Vrijdag 16 Nov 2018

Groot-Brittannië en de EU hebben woensdag een deal bereikt over de Brexit. Hierin zou zijn opgenomen dat Groot-Brittannië in ieder geval tot 2021 een soort douane-unie aangaat met de EU.

Lees meer
 

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2018

Donderdag 15 Nov 2018

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd.

Lees meer
 

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?

Woensdag 14 Nov 2018

Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer?

Lees meer
 

Voorlopig akkoord Brexit

Woensdag 14 Nov 2018

De onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. De deal betekent waarschijnlijk dat het VK de komende jaren onderdeel blijft van een douane-unie met de EU.

Lees meer
 

Voorlopig akkoord Brexit

Dinsdag 13 Nov 2018

Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten!

Lees meer
 

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?

Dinsdag 13 Nov 2018

Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen.

Lees meer
 

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

Maandag 12 Nov 2018

De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets.

Lees meer
 

Nieuwe regels compensatie overuren

Vrijdag 09 Nov 2018

Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener.

Lees meer
 

Maximale transitievergoeding hoger in 2019

Donderdag 08 Nov 2018

Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000.

Lees meer
 

Brexit-voucher? Vraag hem aan!

Donderdag 08 Nov 2018

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Lees meer
 

Brexit-voucher? Vraag hem aan!Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?

Woensdag 07 Nov 2018

Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?

Lees meer
 

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november

Dinsdag 06 Nov 2018

Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen.

Lees meer
 

Forse herziening ontslagrecht

Dinsdag 06 Nov 2018

Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden.

Lees meer
 

Top 10 Eindejaartips 2018

Dinsdag 06 Nov 2018

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips.

Lees meer
 

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

Donderdag 11 Okt 2018

Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis.

Lees meer
 

Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen

Woensdag 10 Okt 2018

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Lees meer
 

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf

Woensdag 26 Sep 2018

De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. Wij praten u graag bij.

Lees meer
 

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijfPrinsjesdag: 'Vpb-tarief minder omlaag'

Dinsdag 25 Sep 2018

De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 gaat minder hard omlaag. Het tarief daalt over drie jaar tijd stapsgewijs van 25 naar 22,25%, in plaats van de eerder aangekondigde 21%.

Lees meer
 

Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug

Maandag 24 Sep 2018

Heeft u vorig jaar in de EU btw betaald op zakelijke uitgaven, vergeet deze dan niet tijdig terug te vragen. Dit kan in beginsel tot 1 oktober 2018. Bent u te laat, dan vist u waarschijnlijk achter het net.

Lees meer
 

Verslag kennissessie "De levenscyclus van de ondernemer"

Donderdag 20 Sep 2018

Op 11 september jl. vond alweer de 3de Kennissessie plaats van dit jaar met als onderwerp: ‘De levenscyclus van de ondernemer’. De kennissessie bestond uit drie onderdelen.

Lees meer
 

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2018

Maandag 01 Okt 2018

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

Lees meer
 

Wkr-ruimte voor een bonus?

Zaterdag 29 Sep 2018

Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u gebruik maakt van de werkkostenregeling.

Lees meer
 

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon

Vrijdag 28 Sep 2018

Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen.

Lees meer
 

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer

Donderdag 27 Sep 2018

Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.

Lees meer
 

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

Zaterdag 22 Sep 2018

Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

Lees meer
 

Advieswijzer Scholing en personeel 2018

Vrijdag 21 Sep 2018

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden.

Lees meer
 

AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst?

Donderdag 20 Sep 2018

Maakt u voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf – bijvoorbeeld gegevens van klanten of medewerkers - gebruik van diensten van leveranciers die ook toegang hebben tot deze gegevens?

Lees meer
 

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2018

Woensdag 19 Sep 2018

De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Lees meer
 

De studiekosten van uw kind op de zaak

Dinsdag 18 Sep 2018

Studerende kinderen kosten een vermogen. Er is gelukkig in veel gevallen studiefinanciering mogelijk, al zorgt dat na afloop wel voor een studieschuld. Maar er is wellicht meer mogelijk voor u als ondernemer om uw kind tegemoet te komen in de studiekosten.

Lees meer
 

Minder belasting op sparen en beleggen!?

Maandag 17 Sep 2018

Particulieren hoeven volgend jaar minder belasting te betalen over hun spaargeld in box 3. Dit meldt dagblad De Telegraaf. Volgens de krant wordt deze maatregel met Prinsjesdag bekend gemaakt.

Lees meer
 

Bedrijfsbezoek Belastingdienst over werkbaarheid modelovereenkomst

Zaterdag 15 Sep 2018

De Belastingdienst gaat de komende maanden via bedrijfsbezoeken, het Toezichtsplan Arbeidsrelaties, na of en hoe de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de praktijk werkt. Waar nodig wordt corrigerend opgetreden.

Lees meer
 

Aansprakelijkheid bestuurder cv bij belastingschuld

Vrijdag 14 Sep 2018

Als een bv belastingschulden heeft en deze niet meer kan betalen, is het van belang dat bestuurders tijdig deze betalingsonmacht melden. Ze kunnen daardoor hun aansprakelijkheid mogelijk beperken.

Lees meer
 

Hypotheekrente van een recreatiewoning aftrekbaar? Blog van Jos Raets

Dinsdag 04 Sep 2018

Volgens het Hof in Den Haag wel.

Lees meer
 

Waarom niet iedereen ZZP-er?

Woensdag 15 Aug 2018

Op 23 juli 2018 deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de zaak Deliveroo, bekend van bezorgmaaltijden. In meerdere opzichten een interessante kwestie en een markering in een maatschappelijke ontwikkeling. Wat speelt er?

Lees meer
 

Akkoord compensatie transitievergoeding bij langdurig ziek. Blog van Petra de Borst

Woensdag 18 Jul 2018

Op dinsdag 10 juli 2018 is de tweede kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren, die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest en waarvan het dienstverband is beëindigd.

Lees meer
 

Data-analyse, wat kun je ermee? Blog van Clinton

Zaterdag 14 Jul 2018

Accountants hebben historisch gezien altijd financiële overzichten gescand en geanalyseerd, lijsten of samenvattingen gemaakt van transacties, onderzoek gedaan naar abnormale en ongebruikelijke transacties en periodecijfers vergeleken.

Lees meer
 

Voorkom problemen door tijdig de jaarrekening te deponeren. Blog van Chong

Donderdag 05 Jul 2018

Ieder bestuurder weet het maar toch wordt er vaak te laat of zelfs niet gedeponeerd.

Lees meer
 

Uw administratie is GOUD waard! Blog van Fred.

Donderdag 28 Jun 2018

En begrijp mij niet verkeerd. Ik bedoel niet de tijd en kosten die er bij komen kijken om de administratie te voeren, maar juist de extra opbrengsten die de administratie u kunnen opleveren.

Lees meer
 

Bedrijven zullen bij het invullen van hun financiële vacatures regelmatig te maken krijgen met een kandidatentekort. Blog van Edwin

Dinsdag 05 Jun 2018

De trends op de financiële arbeidsmarkt.

Lees meer
 

Huizenbezitters opgelet: er wordt geknaagd aan de hypotheekrenteaftrek! Wat gaat dat kosten? Blog van Arné

Vrijdag 01 Jun 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

Steelt de overheid van de burgers? Blog van Ardy.

Woensdag 09 Mei 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

De flitspaal voor belastingbijtelling! Blog van Jos Raets

Donderdag 12 Apr 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

Wat betekent het Weens Koopverdrag voor u in de praktijk van het internationaal zakendoen? Blog van Chong Choy

Maandag 12 Mrt 2018

Waarschuwing: laat u niet flitsen voor een te hoge belastingbijtelling, neem bijvoorbeeld de nieuwe ‘Tesla-tax’, van 4% naar maar liefst 22% belasting!

Lees meer
 

Gaat de kleine ondernemersregeling veranderen? Blog van Natasja Schinkel.

Maandag 26 Mrt 2018

Er ligt een plan om de kleineondernemersregeling (KOR) te vereenvoudigen door als criterium een omzetgrens te gebruiken. Dit staat beschreven in de bijlage van de Miljoenennota 2018. De wijziging wordt nog onderzocht en vereist bovendien Europese goedkeuring.

Lees meer
 

Laat u geld liggen? Blog van Robert Slootweg

Vrijdag 09 Mrt 2018

In HR-land is veel te lezen over strategische personeelsplanning. Onderdeel daarvan is generatieplanning. De één ziet het voordeel van ouder personeel: Zij zijn ervaren. Een ander stelt vast: ook niet meer zo snel, niet zo flexibel, en zeker niet goedkoop.

Lees meer
 

Wat betekent de afschaffing van de Wet Hillen voor u? Blog van Adri Bremmer.

Maandag 15 Jan 2018

Over de afschaffing van de Wet Hillen is veel ophef ontstaan. 50PLUS dreigde met een filibuster maar kamerlid Van Rooyen maakte zijn 15 uur spreektijd niet vol.

Lees meer
 

Gedragscode kleinzakelijke financieringen versterkt positie MKB ondernemer. Blog van Chong Choy

Maandag 26 Februari 2018

Goed nieuws voor MKB’ers die een geschil hebben met hun bank.

Lees meer
 

Onbetaalde pensioenpremies; Blog van Chong Choy

Woensdag 10 Januari 2018

aansprakelijkheid voor formele bestuurders en feitelijk leidinggevende van een B.V. en een N.V.

Lees meer
 

Personeelsdossier

Dinsdag 09 Mei 2017

Het klinkt misschien als een eindeloze klus, maar dat valt best mee! Als u er maar een goed systeem voor hebt en het gewoon doet.

Lees meer
 

SRA reageert op consultatie Implementatiewet Richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Dinsdag 26 Mei 2015

Het SRA-bestuur heeft een reactie ingestuurd op de internetconsultatie Implementatiewet Richtlijn & verordening wettelijke controles jaarrekeningen. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158).

Lees meer
 

Verslag kennissessie bedrijfsoverdracht 12 juli 2018

Dinsdag 14 Augustus 2018

Op 12 juli jl. vond de kennissessie over de bedrijfsoverdracht plaats. Willemijn Nijman verzorgde het eerste deel van de sessie, waarbij ze vertelde over de juridische aspecten rondom de bedrijfsoverdracht.

Lees meer
 

Verslag kennissessie 26 april 2018: ‘Wat moeten we met ons geld doen?’

Dinsdag 29 Mei 2018

De sessie bestond uit vier onderdelen: vermogensstrategie, financiële planning, vermogensbeheer en estate planning.

Lees meer
 

Overdrachtsbelasting bij verbouw kantoor tot studentenhuis

Donderdag 13 September 2018

Als een kantoor verbouwd wordt tot één of meer woningen, is het de vraag hoeveel overdrachtsbelasting er verschuldigd is. Is de kantoorfunctie bepalend, of de woonfunctie? Het antwoord maakt 4% verschil in te betalen overdrachtsbelasting.

Lees meer
 

Gift? Loop uw aftrek niet mis

Woensdag 12 September 2018

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. En die aftrek wilt u niet mislopen. Als u een gift per bank overmaakt, is dit het beste bewijs dat u de gift ook daadwerkelijk heeft gedaan.

Lees meer
 

Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR

Dinsdag 11 September 2018

Vanaf 10 juli 2018 heeft de regeling die kleine ondernemers een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw verleent, geen terugwerkende kracht meer.

Lees meer
 

Kabinet steunt boeren tegen gevolgen droogte

Maandag 10 September 2018

Het kabinet heeft steun toegezegd inzake de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de agrarische sector. Eén van de maatregelen betreft de verschaffing van overbruggingskredieten.

Lees meer
 

UWV stapt over op eHerkenning

Zaterdag 08 September 2018

Ook het UWV gaat gebruik maken van eHerkenning. Het gebruik hiervan bij het UWV is vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van eHerkenning zelfs verplicht.

Lees meer
 

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2018

Vrijdag 07 September 2018

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

Lees meer
 

Ondernemer krijgt eerder NHG

Woensdag 05 September 2018

Ondernemers die één jaar actief zijn als ondernemer, kunnen voortaan in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG). Tot voor kort moest een ondernemer minstens drie jaar een bedrijf hebben.

Lees meer
 

Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw

Dinsdag 04 September 2018

Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de plaatsing tevens het dak repareren, dan kan die btw niet teruggevraagd worden. Dit besliste de rechter in Groningen.

Lees meer
 

Is de btw op een catamaran aftrekbaar?

Maandag 03 September 2018

Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen aftrekken. Maar is dat ook zo, als u de catamaran zakelijk gebruikt?

Lees meer
 

Kosten airco aftrekbaar?

Zaterdag 01 September 2018

Nederland heeft te maken met de warmste zomer sinds jaren. Gelukkig kan in veel gevallen een airco uitkomst bieden. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?

Lees meer
 

Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie

Vrijdag 31 Augustus 2018

Als bij een echtscheiding de ene partij de overwaarde van de woning krijgt toebedeeld, kan dit gekoppeld zijn aan een vermindering van de alimentatieplicht. In dat geval is er sprake van afkoop van alimentatie die belast is bij de ontvangende partij.

Lees meer
 

Strikte voorwaarden handelarenkenteken

Donderdag 30 Augustus 2018

Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken van een zogenaamd handelarenkenteken. U mag dan met het voertuig gebruik maken van de weg, maar alleen in het kader van uw bedrijfsactiviteiten.

Lees meer
 

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2018

Woensdag 29 Augustus 2018

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, veelal vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

Lees meer
 

Niet genoten loon wel belast?

Dinsdag 28 Augustus 2018

De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Lees meer
 

Elektrische auto nog de moeite waard?

Maandag 27 Augustus 2018

De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Lees meer
 

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

Zaterdag 25 Augustus 2018

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Lees meer
 

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

Vrijdag 24 Augustus 2018

De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor uw auto van de zaak.

Lees meer
 

Verpachting beïnvloedt de waarde van grond

Donderdag 23 Augustus 2018

Indien bij het aangaan van een agrarische maatschap grond wordt ingebracht, dient deze gewaardeerd te worden. Onder omstandigheden kan dit de waarde in verpachte staat zijn, ondanks het feit dat er van verpachting geen sprake is.

Lees meer
 

Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie

Woensdag 22 Augustus 2018

Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare, ofwel duurzame energie. U kunt deze SDE+-subsidie per 2 oktober aanvragen.

Lees meer
 

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Dinsdag 21 Augustus 2018

Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen.

Lees meer
 

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

Maandag 20 Augustus 2018

De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Lees meer
 

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

Vrijdag 17 Augustus 2018

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft.

Lees meer
 

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

Donderdag 16 Augustus 2018

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

Lees meer
 

Compensatie transitievergoeding bij ziekte

Woensdag 08 Augustus 2018

Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. Deze compensatie gaat in per 2020.

Lees meer
 

Europarlement schiet Mobiliteitspakket af

Maandag 06 Augustus 2018

Het 'Mobiliteitspakket' gaat terug naar de transportcommissie uit het Parlement. Dit betekent dat de plannen op het gebied van detachering, cabotage en rij- en rusttijden een aanzienlijke vertraging oplopen.

Lees meer
 

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

Vrijdag 03 Augustus 2018

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw.

Lees meer
 

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

Woensdag 01 Augustus 2018

Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie.

Lees meer
 

Lager salaris dga wegens ziekte?

Maandag 30 Juli 2018

Als u als dga minder kunt werken als gevolg van een ziekte, kan dit betekenen dat u zich een lager gebruikelijk loon kunt toedelen. Ook de aard van de werkzaamheden is hierbij van belang.

Lees meer
 

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2018

Vrijdag 27 Juli 2018

U kunt als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer
 

Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?

Woensdag 25 Juli 2018

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium.

Lees meer
 

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Maandag 23 Juli 2018

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Lees meer
 

Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen!

Vrijdag 20 Juli 2018

Volgens berichten in de media betalen grote supermarkten hun leveranciers steeds later. In antwoord op Kamervragen wijst de staatssecretaris erop dat leveranciers met het te laat betalen van de factuur geen genoegen hoeven te nemen.

Lees meer
 

Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld

Woensdag 18 Juli 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor faillissementen eenvoudiger kunnen worden afgewikkeld. Dit gebeurt onder meer door de inzet van digitale hulpmiddelen.

Lees meer
 

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Maandag 16 Juli 2018

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd.

Lees meer
 

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2018

Vrijdag 13 Juli 2018

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding.

Lees meer
 

Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats!

Donderdag 12 Juli 2018

Werkgevers komen mogelijk toch in aanmerking voor een loonkostenvoordeel voor een stagiar(e), ondanks het feit dat ze soms niet beschikken over een vereiste doelgroepenverklaring.

Lees meer
 

Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet?

Woensdag 11 Juli 2018

Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals bij diefstal, kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. In die gevallen loopt u het risico dat u het loon moet doorbetalen. Ook als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Lees meer
 

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Dinsdag 10 Juli 2018

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: ''Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.''

Lees meer
 

Energiezuinig investeren? Lagere aftrek in 2019

Maandag 09 Juli 2018

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt, als het aan het kabinet ligt, per 2019 verlaagd. De extra aftrek gaat 45% bedragen, tegen nu 54,5%.

Lees meer
 

Verscherpte Arbowet!

Dinsdag 03 Jul 2018

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.

Lees meer
 

Misbruik social media reden voor ontslag

Donderdag 05 Jul 2018

Maken werknemers misbruik van social media, dan kan dit in sommige gevallen zelfs een legitieme reden zijn voor ontslag. Dit besliste de rechter onlangs toen een werknemer een foute voorstelling gaf van zijn functie.

Lees meer
 

Extra geld voor monumenten

Woensdag 04 Jul 2018

Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen.

Lees meer
 

Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli

Dinsdag 03 Jul 2018

Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen.

Lees meer
 

Europese standaard voor tolheffing in transportsector

Maandag 02 Jul 2018

De Europese transportministers willen dat er één Europese standaard voor tolheffing komt. Ook willen zij het makkelijker maken om huurvoertuigen in te zetten. Over rij- en rusttijden, cabotage en detachering zijn de ministers het nog niet eens

Lees meer
 

Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten

Vrijdag 29 Jun 2018

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening. Dit is ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de

Lees meer
 

Gebruikelijk loonregeling: Belastingdienst biedt medisch specialist de mogelijkheid het loon voor 2015 vast te stellen op € 120.000

Woensdag 03 Juni 2015

De website www.integralebekostiging2015.nl meldt dat de Belastingdienst een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon heeft opgesteld voor medisch specialisten met een BV. Medisch specialisten die gebruik willen maken van de afspraken die vastliggen in de vaststellingsovereenkomst zullen individueel de vaststellingsovereenkomst moeten afsluiten met de Belastingdienst.

Lees meer