Advieswijzer Voordelen loonkosten 2021

Donderdag 18 maart 2021

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Lees meer
 

Advieswijzer Fiscale eenheid 2021

Dinsdag 16 maart 2021

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod.

Lees meer
 

Advieswijzer Fiets van de zaak 2021

Donderdag 11 maart 2021

Voor de fiets van de zaak maakt een bijtellingsregeling, die in 2020 is ingegaan, een eind aan allerlei administratieve ballast. Het exact bijhouden hoeveel iemand privé en zakelijk fietst, behoort daarmee tot het verleden. In plaats daarvan geldt een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze praktische advieswijzer gaan wij in op de hoofdlijnen van deze regeling. Wij zullen vooral ingaan op de relatie tussen werkgever en werknemer (waarbinnen de bijtelling ook geldt voor dga’s), maar het gunstige 7%-forfait geldt ook voor zelfstandig ondernemers.

Lees meer
 

Hoe bepaalt u de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?

Dinsdag 9 maart 2021

Omdat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand als grondslag geldt voor fiscale afschrijving en de heffing van diverse belastingen, kan het lonen om bezwaar te maken. Dat geldt voor zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden.

Lees meer
 

Advieswijzer Eigen woning 2021

Dinsdag 23 februari 2021

Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (43% in 2021). Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod.

Lees meer
 

Advieswijzer Estate planning 2021

Donderdag 25 februari 2021

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Lees meer
 

Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start

Maandag 15 februari 2021

Werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20%, kunnen vanaf 15 februari een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen. De tegemoetkoming kan digitaal aangevraagd worden tot en met 14 maart 2021 via de site van het UWV.

Lees meer
 

TVL aanvragen vanaf 15 februari

Maandag 15 februari 2021

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, start later. De TVL is flink verruimd ten opzichte van de TVL voor het vorige kwartaal.

Lees meer
 

Heeft u al een vertrouwenspersoon?

Vrijdag 12 februari 2021

Als het aan het kabinet ligt wordt iedere organisatie verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen dat iedere werknemer een wettelijk recht krijgt op toegang tot een vertrouwenspersoon. Het kabinet heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend.

Lees meer
 

Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari

Donderdag 11 februari 2021

De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen.

Lees meer
 

Vanaf 1 februari Tozo met terugwerkende kracht aanvragen

Dinsdag 2 februari 2021

Vanaf 1 februari is het mogelijk om inkomensondersteuning via de Tozo met terugwerkende kracht aan te vragen. De terugwerkende kracht geldt tot de voorafgaande maand. Vanaf 1 februari kan de inkomensondersteuning dus voor de periode vanaf 1 januari worden aangevraagd.

Lees meer
 

Advieswijzer Ontslagrecht 2021

Woensdag 27 januari 2021

In deze advieswijzer geven we u de stand van zaken met betrekking tot het ontslagrecht per 1 januari 2021. Hierbij moet u denken aan: • ontslagregels • transitievergoeding Ook zullen de beide compensatieregelingen transitievergoeding - zoals die vanaf 1 april 2020 respectievelijk 1 januari 2021 van kracht zijn geworden - de revue passeren.

Lees meer
 

Forse uitbreiding steunpakket: er wijzigt veel!

Maandag 25 januari 2021

Ondernemers die vanwege de coronamaatregelen fors gedupeerd worden, krijgen opnieuw financiële compensatie. Bestaande maatregelen worden verbeterd en nieuwe geïntroduceerd.

Lees meer
 

Vpb-vrijstelling of belastingplicht voor vereniging of stichting

Vrijdag 22 januari 2021

Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, zijn bij lage winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Dat klinkt aantrekkelijk, maar leidt er ook toe dat u bijvoorbeeld verliezen niet kunt verrekenen. Bij verliezen kan het daarom voor u voordeliger zijn om te kiezen voor belastingplicht.

Lees meer
 

Heeft u recht op twee procent of vrijstelling overdrachtsbelasting?

Woensdag 20 januari 2021

De Belastingdienst heeft op zijn site verklaringen beschikbaar gesteld voor degenen die het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting of de vrijstelling willen toepassen. Alleen met behulp van deze verklaringen kan de notaris het verlaagde tarief of de vrijstelling toepassen.

Lees meer
 

Top 10 wijzigingen 2021 voor de werkgever

Woensdag 13 januari 2021

Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de WKR tot coronagerelateerde regelingen. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

Let op! Bepaalde regelingen, zoals de vaste reiskostenvergoeding en de NOW 3.0, worden mogelijk verlengd dan wel gewijzigd nu er een dezer dagen nieuwe steunmaatregelen bekend worden gemaakt.

Lees meer
 

Advieswijzer Verlofregelingen 2021

Dinsdag 12 januari 2021

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor u en uw werknemers in?

Lees meer
 

Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten

Vrijdag 8 januari 2021

Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. Door de sterke waardestijging van woningen is het nog belangrijker om op te letten dat met waardedrukkende factoren voldoende rekening is gehouden.

Lees meer
 

Meer investeringsvoordelen in 2021

Woensdag 6 januari 2021

Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe investeringsfaciliteit, de baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Lees meer
 

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

vrijdag 07 december 2018

Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

Lees meer
 

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Donderdag 06 December 2018

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Lees meer
 

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers

Donderdag 06 December 2018

Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp'ers en eenmanszaken.

Lees meer
 

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

Woensdag 05 December 2018

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.

Lees meer
 

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

Woensdag 05 December 2018

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

Lees meer
 

Fiscus in actie om foute aangifte starter

Dinsdag 04 December 2018

Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019.

Lees meer
 

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

Dinsdag 04 December 2018

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken.

Lees meer
 

Europees tolnetwerk stap dichterbij

Maandag 03 December 2018

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU).

Lees meer
 

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

Vrijdag 30 November 2018

De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd.

Lees meer
 

Zakelijk schenken

Donderdag 29 November 2018

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv.

Lees meer
 

Tarief WBSO al omhoog in 2019

Woensdag 28 November 2018

Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden.

Lees meer
 

Uitstel opvolger zzp-wet

Woensdag 28 November 2018

Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.

Lees meer
 

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Woensdag 28 November 2018

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees meer
 

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

Dinsdag 27 November 2018

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Lees meer
 

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

Dinsdag 27 November 2018

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.

Lees meer
 

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

Maandag 26 November 2018

Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen.

Lees meer
 

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

Maandag 26 November 2018

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt.

Lees meer
 

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

Vrijdag 23 November 2018

Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Lees meer
 

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

Donderdag 22 November 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700.

Lees meer
 

Komt Sint voor de kids van uw personeel

Donderdag 22 November 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700.

Lees meer
 

Geen belasting over pleegvergoeding

Dinsdag 20 Nov 2018

Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te gaan betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer
 

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Maandag 19 Nov 2018

Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.

Lees meer
 

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens

Maandag 19 Nov 2018

Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken.

Lees meer
 

Onenigheid over Brexit-deal

Vrijdag 16 Nov 2018

Groot-Brittannië en de EU hebben woensdag een deal bereikt over de Brexit. Hierin zou zijn opgenomen dat Groot-Brittannië in ieder geval tot 2021 een soort douane-unie aangaat met de EU.

Lees meer
 

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2018

Donderdag 15 Nov 2018

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd.

Lees meer
 

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?

Woensdag 14 Nov 2018

Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer?

Lees meer
 

Voorlopig akkoord Brexit

Woensdag 14 Nov 2018

De onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. De deal betekent waarschijnlijk dat het VK de komende jaren onderdeel blijft van een douane-unie met de EU.

Lees meer
 

Voorlopig akkoord Brexit

Dinsdag 13 Nov 2018

Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten!

Lees meer
 

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?

Dinsdag 13 Nov 2018

Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen.

Lees meer
 

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

Maandag 12 Nov 2018

De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets.

Lees meer
 

Nieuwe regels compensatie overuren

Vrijdag 09 Nov 2018

Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener.

Lees meer
 

Maximale transitievergoeding hoger in 2019

Donderdag 08 Nov 2018

Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000.

Lees meer
 

Brexit-voucher? Vraag hem aan!

Donderdag 08 Nov 2018

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Lees meer
 

Brexit-voucher? Vraag hem aan!Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?

Woensdag 07 Nov 2018

Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol?

Lees meer
 

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november

Dinsdag 06 Nov 2018

Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen.

Lees meer
 

Forse herziening ontslagrecht

Dinsdag 06 Nov 2018

Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden.

Lees meer
 

Top 10 Eindejaartips 2018

Dinsdag 06 Nov 2018

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips.

Lees meer
 

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

Donderdag 11 Okt 2018

Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis.

Lees meer
 

Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen

Woensdag 10 Okt 2018

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Lees meer
 

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf

Woensdag 26 Sep 2018

De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. Wij praten u graag bij.

Lees meer
 

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijfPrinsjesdag: 'Vpb-tarief minder omlaag'

Dinsdag 25 Sep 2018

De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 gaat minder hard omlaag. Het tarief daalt over drie jaar tijd stapsgewijs van 25 naar 22,25%, in plaats van de eerder aangekondigde 21%.

Lees meer
 

Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug

Maandag 24 Sep 2018

Heeft u vorig jaar in de EU btw betaald op zakelijke uitgaven, vergeet deze dan niet tijdig terug te vragen. Dit kan in beginsel tot 1 oktober 2018. Bent u te laat, dan vist u waarschijnlijk achter het net.

Lees meer
 

Verslag kennissessie "De levenscyclus van de ondernemer"

Donderdag 20 Sep 2018

Op 11 september jl. vond alweer de 3de Kennissessie plaats van dit jaar met als onderwerp: ‘De levenscyclus van de ondernemer’. De kennissessie bestond uit drie onderdelen.

Lees meer
 

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2018

Maandag 01 Okt 2018

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

Lees meer
 

Wkr-ruimte voor een bonus?

Zaterdag 29 Sep 2018

Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u gebruik maakt van de werkkostenregeling.

Lees meer
 

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon

Vrijdag 28 Sep 2018

Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen.

Lees meer
 

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer

Donderdag 27 Sep 2018

Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.

Lees meer
 

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

Zaterdag 22 Sep 2018

Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

Lees meer
 

Advieswijzer Scholing en personeel 2018

Vrijdag 21 Sep 2018

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden.

Lees meer
 

AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst?

Donderdag 20 Sep 2018

Maakt u voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf – bijvoorbeeld gegevens van klanten of medewerkers - gebruik van diensten van leveranciers die ook toegang hebben tot deze gegevens?

Lees meer
 

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2018

Woensdag 19 Sep 2018

De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Lees meer
 

De studiekosten van uw kind op de zaak

Dinsdag 18 Sep 2018

Studerende kinderen kosten een vermogen. Er is gelukkig in veel gevallen studiefinanciering mogelijk, al zorgt dat na afloop wel voor een studieschuld. Maar er is wellicht meer mogelijk voor u als ondernemer om uw kind tegemoet te komen in de studiekosten.

Lees meer
 

Minder belasting op sparen en beleggen!?

Maandag 17 Sep 2018

Particulieren hoeven volgend jaar minder belasting te betalen over hun spaargeld in box 3. Dit meldt dagblad De Telegraaf. Volgens de krant wordt deze maatregel met Prinsjesdag bekend gemaakt.

Lees meer
 

Bedrijfsbezoek Belastingdienst over werkbaarheid modelovereenkomst

Zaterdag 15 Sep 2018

De Belastingdienst gaat de komende maanden via bedrijfsbezoeken, het Toezichtsplan Arbeidsrelaties, na of en hoe de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de praktijk werkt. Waar nodig wordt corrigerend opgetreden.

Lees meer
 

Aansprakelijkheid bestuurder cv bij belastingschuld

Vrijdag 14 Sep 2018

Als een bv belastingschulden heeft en deze niet meer kan betalen, is het van belang dat bestuurders tijdig deze betalingsonmacht melden. Ze kunnen daardoor hun aansprakelijkheid mogelijk beperken.

Lees meer
 

Hypotheekrente van een recreatiewoning aftrekbaar? Blog van Jos Raets

Dinsdag 04 Sep 2018

Volgens het Hof in Den Haag wel.

Lees meer
 

Waarom niet iedereen ZZP-er?

Woensdag 15 Aug 2018

Op 23 juli 2018 deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de zaak Deliveroo, bekend van bezorgmaaltijden. In meerdere opzichten een interessante kwestie en een markering in een maatschappelijke ontwikkeling. Wat speelt er?

Lees meer
 

Akkoord compensatie transitievergoeding bij langdurig ziek. Blog van Petra de Borst

Woensdag 18 Jul 2018

Op dinsdag 10 juli 2018 is de tweede kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren, die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest en waarvan het dienstverband is beëindigd.

Lees meer
 

Data-analyse, wat kun je ermee? Blog van Clinton

Zaterdag 14 Jul 2018

Accountants hebben historisch gezien altijd financiële overzichten gescand en geanalyseerd, lijsten of samenvattingen gemaakt van transacties, onderzoek gedaan naar abnormale en ongebruikelijke transacties en periodecijfers vergeleken.

Lees meer
 

Voorkom problemen door tijdig de jaarrekening te deponeren. Blog van Chong

Donderdag 05 Jul 2018

Ieder bestuurder weet het maar toch wordt er vaak te laat of zelfs niet gedeponeerd.

Lees meer
 

Uw administratie is GOUD waard! Blog van Fred.

Donderdag 28 Jun 2018

En begrijp mij niet verkeerd. Ik bedoel niet de tijd en kosten die er bij komen kijken om de administratie te voeren, maar juist de extra opbrengsten die de administratie u kunnen opleveren.

Lees meer
 

Bedrijven zullen bij het invullen van hun financiële vacatures regelmatig te maken krijgen met een kandidatentekort. Blog van Edwin

Dinsdag 05 Jun 2018

De trends op de financiële arbeidsmarkt.

Lees meer
 

Huizenbezitters opgelet: er wordt geknaagd aan de hypotheekrenteaftrek! Wat gaat dat kosten? Blog van Arné

Vrijdag 01 Jun 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

Steelt de overheid van de burgers? Blog van Ardy.

Woensdag 09 Mei 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

De flitspaal voor belastingbijtelling! Blog van Jos Raets

Donderdag 12 Apr 2018

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Lees meer
 

Wat betekent het Weens Koopverdrag voor u in de praktijk van het internationaal zakendoen? Blog van Chong Choy

Maandag 12 Mrt 2018

Waarschuwing: laat u niet flitsen voor een te hoge belastingbijtelling, neem bijvoorbeeld de nieuwe ‘Tesla-tax’, van 4% naar maar liefst 22% belasting!

Lees meer
 

Gaat de kleine ondernemersregeling veranderen? Blog van Natasja Schinkel.

Maandag 26 Mrt 2018

Er ligt een plan om de kleineondernemersregeling (KOR) te vereenvoudigen door als criterium een omzetgrens te gebruiken. Dit staat beschreven in de bijlage van de Miljoenennota 2018. De wijziging wordt nog onderzocht en vereist bovendien Europese goedkeuring.

Lees meer
 

Laat u geld liggen? Blog van Robert Slootweg

Vrijdag 09 Mrt 2018

In HR-land is veel te lezen over strategische personeelsplanning. Onderdeel daarvan is generatieplanning. De één ziet het voordeel van ouder personeel: Zij zijn ervaren. Een ander stelt vast: ook niet meer zo snel, niet zo flexibel, en zeker niet goedkoop.

Lees meer
 

Wat betekent de afschaffing van de Wet Hillen voor u? Blog van Adri Bremmer.

Maandag 15 Jan 2018

Over de afschaffing van de Wet Hillen is veel ophef ontstaan. 50PLUS dreigde met een filibuster maar kamerlid Van Rooyen maakte zijn 15 uur spreektijd niet vol.

Lees meer
 

Gedragscode kleinzakelijke financieringen versterkt positie MKB ondernemer. Blog van Chong Choy

Maandag 26 Februari 2018

Goed nieuws voor MKB’ers die een geschil hebben met hun bank.

Lees meer
 

Onbetaalde pensioenpremies; Blog van Chong Choy

Woensdag 10 Januari 2018

aansprakelijkheid voor formele bestuurders en feitelijk leidinggevende van een B.V. en een N.V.

Lees meer
 

Personeelsdossier

Dinsdag 09 Mei 2017

Het klinkt misschien als een eindeloze klus, maar dat valt best mee! Als u er maar een goed systeem voor hebt en het gewoon doet.

Lees meer
 

SRA reageert op consultatie Implementatiewet Richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Dinsdag 26 Mei 2015

Het SRA-bestuur heeft een reactie ingestuurd op de internetconsultatie Implementatiewet Richtlijn & verordening wettelijke controles jaarrekeningen. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158).

Lees meer
 

Verslag kennissessie bedrijfsoverdracht 12 juli 2018

Dinsdag 14 Augustus 2018

Op 12 juli jl. vond de kennissessie over de bedrijfsoverdracht plaats. Willemijn Nijman verzorgde het eerste deel van de sessie, waarbij ze vertelde over de juridische aspecten rondom de bedrijfsoverdracht.

Lees meer
 

Verslag kennissessie 26 april 2018: ‘Wat moeten we met ons geld doen?’

Dinsdag 29 Mei 2018

De sessie bestond uit vier onderdelen: vermogensstrategie, financiële planning, vermogensbeheer en estate planning.

Lees meer
 

Overdrachtsbelasting bij verbouw kantoor tot studentenhuis

Donderdag 13 September 2018

Als een kantoor verbouwd wordt tot één of meer woningen, is het de vraag hoeveel overdrachtsbelasting er verschuldigd is. Is de kantoorfunctie bepalend, of de woonfunctie? Het antwoord maakt 4% verschil in te betalen overdrachtsbelasting.

Lees meer
 

Gift? Loop uw aftrek niet mis

Woensdag 12 September 2018

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. En die aftrek wilt u niet mislopen. Als u een gift per bank overmaakt, is dit het beste bewijs dat u de gift ook daadwerkelijk heeft gedaan.

Lees meer
 

Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR

Dinsdag 11 September 2018

Vanaf 10 juli 2018 heeft de regeling die kleine ondernemers een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw verleent, geen terugwerkende kracht meer.

Lees meer
 

Kabinet steunt boeren tegen gevolgen droogte

Maandag 10 September 2018

Het kabinet heeft steun toegezegd inzake de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de agrarische sector. Eén van de maatregelen betreft de verschaffing van overbruggingskredieten.

Lees meer
 

UWV stapt over op eHerkenning

Zaterdag 08 September 2018

Ook het UWV gaat gebruik maken van eHerkenning. Het gebruik hiervan bij het UWV is vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van eHerkenning zelfs verplicht.

Lees meer
 

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2018

Vrijdag 07 September 2018

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

Lees meer
 

Ondernemer krijgt eerder NHG

Woensdag 05 September 2018

Ondernemers die één jaar actief zijn als ondernemer, kunnen voortaan in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG). Tot voor kort moest een ondernemer minstens drie jaar een bedrijf hebben.

Lees meer
 

Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw

Dinsdag 04 September 2018

Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de plaatsing tevens het dak repareren, dan kan die btw niet teruggevraagd worden. Dit besliste de rechter in Groningen.

Lees meer
 

Is de btw op een catamaran aftrekbaar?

Maandag 03 September 2018

Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen aftrekken. Maar is dat ook zo, als u de catamaran zakelijk gebruikt?

Lees meer
 

Kosten airco aftrekbaar?

Zaterdag 01 September 2018

Nederland heeft te maken met de warmste zomer sinds jaren. Gelukkig kan in veel gevallen een airco uitkomst bieden. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?

Lees meer
 

Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie

Vrijdag 31 Augustus 2018

Als bij een echtscheiding de ene partij de overwaarde van de woning krijgt toebedeeld, kan dit gekoppeld zijn aan een vermindering van de alimentatieplicht. In dat geval is er sprake van afkoop van alimentatie die belast is bij de ontvangende partij.

Lees meer
 

Strikte voorwaarden handelarenkenteken

Donderdag 30 Augustus 2018

Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken van een zogenaamd handelarenkenteken. U mag dan met het voertuig gebruik maken van de weg, maar alleen in het kader van uw bedrijfsactiviteiten.

Lees meer
 

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2018

Woensdag 29 Augustus 2018

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, veelal vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

Lees meer
 

Niet genoten loon wel belast?

Dinsdag 28 Augustus 2018

De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Lees meer
 

Elektrische auto nog de moeite waard?

Maandag 27 Augustus 2018

De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Lees meer
 

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

Zaterdag 25 Augustus 2018

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Lees meer
 

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

Vrijdag 24 Augustus 2018

De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor uw auto van de zaak.

Lees meer
 

Verpachting beïnvloedt de waarde van grond

Donderdag 23 Augustus 2018

Indien bij het aangaan van een agrarische maatschap grond wordt ingebracht, dient deze gewaardeerd te worden. Onder omstandigheden kan dit de waarde in verpachte staat zijn, ondanks het feit dat er van verpachting geen sprake is.

Lees meer
 

Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie

Woensdag 22 Augustus 2018

Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare, ofwel duurzame energie. U kunt deze SDE+-subsidie per 2 oktober aanvragen.

Lees meer
 

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Dinsdag 21 Augustus 2018

Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen.

Lees meer
 

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

Maandag 20 Augustus 2018

De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Lees meer
 

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

Vrijdag 17 Augustus 2018

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft.

Lees meer
 

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

Donderdag 16 Augustus 2018

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

Lees meer
 

Compensatie transitievergoeding bij ziekte

Woensdag 08 Augustus 2018

Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. Deze compensatie gaat in per 2020.

Lees meer
 

Europarlement schiet Mobiliteitspakket af

Maandag 06 Augustus 2018

Het 'Mobiliteitspakket' gaat terug naar de transportcommissie uit het Parlement. Dit betekent dat de plannen op het gebied van detachering, cabotage en rij- en rusttijden een aanzienlijke vertraging oplopen.

Lees meer
 

Wanneer is een huisarts btw-plichtig?

Vrijdag 03 Augustus 2018

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw.

Lees meer
 

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

Woensdag 01 Augustus 2018

Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie.

Lees meer
 

Lager salaris dga wegens ziekte?

Maandag 30 Juli 2018

Als u als dga minder kunt werken als gevolg van een ziekte, kan dit betekenen dat u zich een lager gebruikelijk loon kunt toedelen. Ook de aard van de werkzaamheden is hierbij van belang.

Lees meer
 

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2018

Vrijdag 27 Juli 2018

U kunt als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer
 

Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?

Woensdag 25 Juli 2018

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium.

Lees meer
 

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Maandag 23 Juli 2018

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Lees meer
 

Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen!

Vrijdag 20 Juli 2018

Volgens berichten in de media betalen grote supermarkten hun leveranciers steeds later. In antwoord op Kamervragen wijst de staatssecretaris erop dat leveranciers met het te laat betalen van de factuur geen genoegen hoeven te nemen.

Lees meer
 

Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld

Woensdag 18 Juli 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor faillissementen eenvoudiger kunnen worden afgewikkeld. Dit gebeurt onder meer door de inzet van digitale hulpmiddelen.

Lees meer
 

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Maandag 16 Juli 2018

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd.

Lees meer
 

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2018

Vrijdag 13 Juli 2018

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding.

Lees meer
 

Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats!

Donderdag 12 Juli 2018

Werkgevers komen mogelijk toch in aanmerking voor een loonkostenvoordeel voor een stagiar(e), ondanks het feit dat ze soms niet beschikken over een vereiste doelgroepenverklaring.

Lees meer
 

Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet?

Woensdag 11 Juli 2018

Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals bij diefstal, kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. In die gevallen loopt u het risico dat u het loon moet doorbetalen. Ook als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Lees meer
 

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Dinsdag 10 Juli 2018

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: ''Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.''

Lees meer
 

Energiezuinig investeren? Lagere aftrek in 2019

Maandag 09 Juli 2018

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt, als het aan het kabinet ligt, per 2019 verlaagd. De extra aftrek gaat 45% bedragen, tegen nu 54,5%.

Lees meer
 

Verscherpte Arbowet!

Dinsdag 03 Jul 2018

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.

Lees meer
 

Misbruik social media reden voor ontslag

Donderdag 05 Jul 2018

Maken werknemers misbruik van social media, dan kan dit in sommige gevallen zelfs een legitieme reden zijn voor ontslag. Dit besliste de rechter onlangs toen een werknemer een foute voorstelling gaf van zijn functie.

Lees meer
 

Extra geld voor monumenten

Woensdag 04 Jul 2018

Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen.

Lees meer
 

Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli

Dinsdag 03 Jul 2018

Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen.

Lees meer
 

Europese standaard voor tolheffing in transportsector

Maandag 02 Jul 2018

De Europese transportministers willen dat er één Europese standaard voor tolheffing komt. Ook willen zij het makkelijker maken om huurvoertuigen in te zetten. Over rij- en rusttijden, cabotage en detachering zijn de ministers het nog niet eens

Lees meer
 

Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten

Vrijdag 29 Jun 2018

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening. Dit is ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de

Lees meer
 

Gebruikelijk loonregeling: Belastingdienst biedt medisch specialist de mogelijkheid het loon voor 2015 vast te stellen op € 120.000

Woensdag 03 Juni 2015

De website www.integralebekostiging2015.nl meldt dat de Belastingdienst een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon heeft opgesteld voor medisch specialisten met een BV. Medisch specialisten die gebruik willen maken van de afspraken die vastliggen in de vaststellingsovereenkomst zullen individueel de vaststellingsovereenkomst moeten afsluiten met de Belastingdienst.

Lees meer