Laat u geld liggen? Blog van Robert Slootweg

Vrijdag 09 Mrt 2018
In HR-land is veel te lezen over strategische personeelsplanning. Onderdeel daarvan is generatieplanning. De één ziet het voordeel van ouder personeel: Zij zijn ervaren. Een ander stelt vast: ook niet meer zo snel, niet zo flexibel, en zeker niet goedkoop.

Wat de overwegingen ook allemaal kunnen zijn, ouderen en gehandicapten zijn nu niet de groep die op grote belangstelling kunnen rekenen van werkgevers. Misschien helpen de volgende regelingen om hier nog eens genuanceerder over te gaan denken. Of: Als u reeds gebruik maakt van oudere werknemers of werknemers met  een arbeidshandicap of ziekte: Laat u niets liggen?

Kijk eens naar de volgende ondersteunende maatregelen:

Mobiliteitsbonus voor ouderen en arbeidsgehandicapten / loonkostenvoordeel (LKV)

Deze maatregel verlaagt de af te dragen premies voor de werkgever, en maakt het daarmee interessanter om ouderen of arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Zie:
UWV – 56-plussers
UWV – ziekte of handicap
UWV – LKV

No Risk polis voor een arbeidsgehandicapte 

Iemand aannemen met een arbeidshandicap of ziekte geeft vaak het idee dat dit een hoger risico geeft op uitval. Op basis van een No Risk polis worden eventuele gevolgen van dit risico minimaal.

UWV – No Risk Polis 

Loondispensatie bij een Wajong-uitkering

Loondispensatie maakt het aantrekkelijk om een werknemer met een Wajong-uitkering aan te nemen.

UWV – loondispensatie

Proefplaatsing voor ouderen of arbeidsgehandicapten

Twijfel over het in dienst nemen van een oudere of arbeidsgehandicapte? Een proefplaatsing is dan misschien een mooie tussenoplossing.

UWV – Proefplaatsing

Kortom: er is meer mogelijk dan we vaak zelf beseffen. Overweegt u ouderen of arbeidsgehandicapten in dienst te nemen? Bekijk en onderzoek de mogelijkheden, dat kan u net over de streep trekken om deze mogelijkheden te benutten. 

Vragen over subsidies of andere (financiële) stimulansen? Neem contact op.

 

Robert Slootweg

r.slootweg@syncount.nl

0172-619224