Onbetaalde pensioenpremies; Blog van Chong Choy

Woensdag 10 Januari 2018
aansprakelijkheid voor formele bestuurders en feitelijk leidinggevende van een B.V. en een N.V.

Het Gerechtshof te Den Haag (vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2017:1930) heeft in hoger beroep een vonnis van de Kantonrechter bekrachtigd en met deze uitspraak staat vast dat niet alleen formele bestuurders van een vennootschap maar ook feitelijk leidinggevende hoofdelijk aansprakelijkheid zijn voor niet betaalde pensioenpremies.

Een B.V. of N.V. die deelneemt aan het rechtsverkeer is aansprakelijk voor de schulden die daarbij ontstaan. Bestuurders en feitelijk leidinggevende(zij die niet als bestuurder staan ingeschreven in het handelsregister maar wel het beleid van de onderneming hebben bepaald) die namens die vennootschap handelen zijn niet aansprakelijk. Hierop bestaan enkele uitzonderingen waardoor bestuurders/voormalig bestuurders en feitelijk leidinggevende toch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van de vennootschap. Iedere ondernemer kent de aansprakelijkheid wanneer er sprake is van een bestuurder die zijn taak “kennelijk onbehoorlijk” heeft uitgevoerd. Denk hierbij dan aan het benadelen van schuldeisers, negeren van eigen beleidsregels, privé onttrekkingen die niet te verklaren zijn en spookfacturen, boekhouding die niet op orde of zelfs niet aanwezig is etc.

Minder bekend is de aansprakelijkheid voor onbetaalde pensioenpremies. Als deze onbetaald blijven kan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds onder bepaalde voorwaarden ook de bestuurders/voormalig bestuurders en feitelijk leidinggevende hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de pensioenschuld van een B.V. of N.V. hetgeen aanzienlijke consequenties kan hebben voor het privé vermogen.

De sectie ondernemingsrecht van Syncount kan u adviseren over de mogelijkheden om de hierboven genoemde aansprakelijkheden te voorkomen.

mr. Chong Choy

Jurist

C.Choy@syncount.nl