Historie van Syncount

In 1988 richtte Peter Witteman Accountantskantoor Witteman op. Het eenmanskantoor in het centrum van Bodegraven groeide gestaag en ontwikkelde zich tot een allround advieskantoor. Hier werd de basis gelegd voor wat later SynCount ging heten.

Nieuwe naam

Met het oog op de continuïteit en om te voorzien in een opvolger, ging het accountantskantoor van Peter Witteman in 2000 een samenwerkingsverband aan met Accountants Advies Combinatie in Delft. Onder deze naam werkten de medewerkers enkele jaren vanuit twee zelfstandige vestigingen, een kantoor in Delft en een in Bodegraven. Toen aan deze samenwerking een einde kwam, ging de vestiging in Bodegraven 2005 zelfstandig verder onder de naam SynCount Accountants & Belastingadviseurs.

Nieuw pand

In 2008 fuseerde SynCount met DHS Accountants in Bodegraven. De naam SynCount bleef. Meerdere jaren werkten de medewerkers op twee locaties, totdat SynCount in 2011 een nieuw en duurzaam pand in gebruik nam op bedrijventerrein Rijnhoek in Bodegraven. De ruim 40 medewerkers kwamen samen in een nieuw vier verdiepingen tellend kantoor, waar transparantie, slim rekenen en kennis delen het credo werden.

Overnames

De jaren erna ontwikkelde SynCount zich tot een adviesorganisatie op financieel, fiscaal en juridisch gebied. SynCount sloot zich aan bij Kreston, een internationaal samenwerkingsverband van zelfstandig opererende kantoren. In 2012 nam SynCount Administratiekantoor J. de Bruijn uit Woerden over. De medewerkers van De Bruijn verhuisden naar Bodegraven. In 2015 fuseerde SynCount met Dirk Accountants & Adviseurs uit Rijswijk. Ook deze medewerkers gingen over naar het kantoor van SynCount in Bodegraven.

Kreston SynCount Audit B.V.

De audit- en controleactiviteiten van SynCount zijn sinds 2015 ondergebracht in een aparte vennootschap: Kreston SynCount Audit B.V. De reden voor deze afsplitsing is dat controlewerk steeds specialistischer wordt. Dit stelt specifieke eisen aan een accountantskantoor. Dit kan beter worden gewaarborgd in een gespecialiseerd bedrijf. Kreston SynCount Audit B.V. heeft een vergunning van de AFM om wettelijke controleopdrachten te mogen uitvoeren.