Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

Vrijdag 30 November 2018
De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd.

Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd.

Opslag kosten kinderopvang blijft gelijk

De Awf-premie en Aof-premie stijgen. De premies voor AOW, ANW, Ufo en Whk blijven gelijk, zo ook de opslag kosten kinderopvang. De gemiddelde premie voor de Sectorfondsen daalt flink. U ziet een overzicht in de tabel hieronder.

Wat zijn de percentages voor 2019?

Premies 

2018 

2019 

AOW 

Ouderdomsfonds 

17,90 % 

17,90 % 

ANW 

Nabestaandenfonds 

0,10 %

0,10 %

AWF 

Algemeen Werkloosheidsfonds

2,85 %

3,60 %

Ufo 

Uitvoeringsfonds voor Overheid

0,78 %

0,78 %

Sfn/Ufo

Uniforme opslag kinderopvangtoeslag

0,50 %

0,50 %

Aof 

Arbeidsongeschiktheidsfonds 

6,27 % 

6,46 %

Whk 

Werkhervattingskas 

1,22 %

1,22 % 

Maximum premieloon in 2019

Verder stijgt het maximum premieloon. Het maximum premieloon is het maximumloon waarover u premies werknemersverzekeringen moet betalen. Dit is voor 2019 vastgesteld op € 55.927. In 2018 bedroeg deze nog € 54.614.

 

 Petra Hoogendoorn

 p.hoogendoorn@syncount.nl

 

 Anton Bos

 a.bos@syncount.nl