Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

Donderdag 26 november 2020
De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

De premies

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies 

 

2020 

2021 

AOW 

Ouderdomsfonds 

17,90% 

17,90% 

ANW 

Nabestaandenfonds 

0,10% 

0,10% 

AWf 

Algemeen Werkloosheidsfonds 

 

 

AWf-laag 

 

2,94% 

2,70% 

AWf-hoog 

 

7,94% 

7,70% 

Ufo 

Uitvoeringsfonds voor Overheid 

0,68% 

0,68% 

SFn/Ufo 

Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 

0,50% 

0,50%

Aof 

Arbeidsongeschiktheidsfonds 

6,77% 

7,03% 

Whk 

Werkhervattingskas 

1,28% 

1,36% 

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).


 

 

Ammelita van Maanen

 a.vanmaanen@syncount.nl

 

Miranda van Merrienboer

 m.vanmerrienboer@syncount.nl