Steelt de overheid van de burgers? Blog van Ardy.

Woensdag 09 Mei 2018
Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stappen van 3% per jaar wordt hij verlaagd naar maximaal 36,93%, gelijk aan het laagste belastingtarief.

Mensen ervaren de belastingdruk in deze box, waar wordt geheven over bezittingen, als een te zware last. Veel belastingplichtigen kunnen de belastingclaim niet betalen uit het behaalde rendement op de bezittingen. Is deze methodiek van heffen nog wel houdbaar met de groeiende kritiek?

Momenteel wordt er geheven over een fictief rendement. Tot 1 januari 2017 werd er uitgegaan van 4% rendement waarover 30% belasting betaald moest worden. Per saldo moest er de waarde van het vermogen 1,2% belasting betaald worden. Het rendement van 4% was in het verleden makkelijk haalbaar. Oud minister van Financiën Gerrit Zalm heeft in het verleden zelfs aangegeven dat elke sukkel meer dan 4% rendement kon halen, haalde je dit niet dan kon je bij hem aankloppen voor staatsobligaties.

Tijden zijn veranderd en dat 4% rendement in veel gevallen niet meer haalbaar is is duidelijk geworden. In de jurisprudentie is aangegeven dat de overheid zich bezig moet gaan houden met veranderingen in de box 3-heffing om in de toekomst geen problemen te krijgen. Hier is dan ook aan begonnen. Vanaf 1 januari 2017 worden er meer forfaits gebruikt om de belastingdruk te bepalen. Er wordt uitgegaan dat als een belatingplichtige een bepaald vermogen heeft dat dit is onderverdeeld in verschillende soorten vermogen.

Ook op deze aanpassingen is een hoop kritiek gekomen. De kritiek is dat er net zo lang terug in de tijd is gegaan om te komen tot een heffing waarbij er voldoende geld werd opgehaald voor de overheid, de rendementen waar mee gerekend wordt zijn nog steeds slecht haalbaar gezien de lage stand van de spaarrente. Een terughoudende belegger, welke zijn vermogen enkel in spaargeld heeft zitten heeft hierdoor een groot nadeel. De fictieve rendementen waarmee gerekend wordt zijn voor hem nooit haalbaar.

Vanwege bovenstaande kritiek heeft de nieuwe regering de opdracht meegekregen om te kijken naar een systeem van heffen welke future-proof is. Er zijn een aantal rapporten verschenen met verschillende mogelijkheden. Veel mogelijkheden vallen af vanwege de grote kans op misbruik door belstingbetalers. Het is dan vrij eenvoudig om de regels te omzeilen. Dit is absoluut niet wenselijk voor het vertrouwen in de overheid.

Het ligt het meest voor de hand dat de huidige manier van heffen aangepast gaat worden. De forfaits zullen beter worden aangesloten bij recente werkelijke rendementen en het heffingsvrij vermogen zal worden verhoogd. Op die manier zal de meeste kou uit de lucht gehaald worden. Toch zal er altijd nog kritiek blijven bestaan, want zolang er met forfaits gewerkt wordt zullen er altijd mensen worden benadeeld.

Ardy Jansen

Junior Belastingadviseur

a.jansen@syncount.nl