Strategie

De wereld om ons heen verandert snel. Wij helpen u met het formuleren en herformuleren van uw missie en visie. 

Globalisering, verandering van wet- en regelgeving, verdergaande automatisering. Een idee dat vandaag briljant is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Dit vraagt om een duidelijke strategie en het maken van keuzes. En flexibiliteit om steeds weer in te springen op veranderende omstandigheden.

 

Een doordacht businessplan is hierbij cruciaal. Het ordent de gedachten en bepaalt de koers. Strategiestructuren bieden u houvast bij het bepalen van de doelstellingen en het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van uw organisatie. Deze strategtiestructuren kunnen wij op maat voor u ontwerpen. Het formuleren van uw strategie en de vertaling hiervan naar concrete, SMART geformuleerde doelstellingen is niet eenvoudig. Wij helpen u als kritisch klankbord graag op weg.

Medewerkers

drs. Adri Bremmer
Partner/vennoot
  • Contact:
drs. Bert Huizer RA RV
Partner/vennoot
  • Contact:
mr. Ido Tasma
Partner/vennoot
  • Contact:
Ramona Wolters
management assistente
  • Contact: