Verslag kennissessie 26 april 2018: ‘Wat moeten we met ons geld doen?’

Dinsdag 29 Mei 2018
De sessie bestond uit vier onderdelen: vermogensstrategie, financiële planning, vermogensbeheer en estate planning.

Het eerste en het vierde deel zijn verzorgd door Robert Slootweg van Syncount Accountants & Belastingadviseurs. Het tweede en het derde deel zijn verzorgd door Frans Dekker van de Rabobank.

Deel I: vermogensstrategie

In dit deel presenteert Robert Slootweg de vermogensstrategie aan de hand van een casus:

De casus gaat over André een ondernemer. André is getrouwd met Francien. Samen hebben ze drie kinderen. Het bedrijfsvermogen is één miljoen waard. Daarnaast is de waarde van de bedrijfsunit € 150.000. Er is nog een woning in Zwitserland van € 100.000. Zelf woont het gezin in een woning van € 500.000, met daarbij een hypotheek van € 300.000. Het rekening-courantsaldo op de zaak bedraagt € 200.000 (negatief). Op de bankrekening staat een pensioenvoorziening van € 300.000. Het echtpaar is op huwelijkse voorwaarden getrouwd met een jaarlijks verrekenbeding. Het testament van André dateert uit 1998. Het totale vermogen van het gezin bedraagt € 1.300.000.

Robert Slootweg illustreert de fiscaal-juridische valkuilen uit deze casus. Bij een echtscheiding valt de situatie mogelijkerwijs twee totaal verschillende kanten uit. Zo kan worden gesteld dat Francien van het totale vermogen van € 1.300.000 slechts € 75.000 krijgt toebedeeld na de scheiding. Zodra Francien echter een goede advocaat in de hand neemt, kan het vermogen ook zo worden geïnterpreteerd dat André slechts € 75.000 overhoudt na scheiding.

Ook bij overlijden spelen er belangrijke fiscale vragen. Dient er gelijk te worden afgerekend over de belastingschulden en/of kan Francien in het huis blijven wonen als André komt te overlijden?

Robert Slootweg geeft ook aan dat een testament uit 1998 gedateerd is. Het is raadzaam om een testament eens in de vijf jaar te herzien op actuele wetgeving.  

Deel II: Financiële planning

In dit onderdeel maakt Frans Dekker de luisteraar erop attent dat geld sparen (op de spaarrekening) geld kost. Daarnaast legt Frans Dekker het belang van het maken van een financiële planning uit. Welke doelen heb je? Welke doelen zijn haalbaar? De persoonlijke doelen worden na de inventarisatie geanalyseerd. Deze analyse kan het beste worden gedaan door een gecertificeerd financieel planner. Na de analyse worden verbeteringen aangereikt, zodat de doelen (voor zover mogelijk) kunnen worden gerealiseerd.

Deel III: Vermogensbeheer

Rente op de spaarrekening

Vermogen dat op de spaarrekening staat levert weinig rendement op. Daarnaast zorgen belastingheffing en inflatie ervoor dat het vermogen na twintig jaar meer dan gehalveerd in waarde. In dit onderdeel komen mogelijkheden aan de orde om het vermogen beter te laten renderen dan op de spaarrekening.

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel zorgt ervoor dat 100.000 van het vermogen dat is ondergebracht bij een bank met een bankvergunning in ieder geval gegarandeerd wordt uitgekeerd zodra de bank in de problemen komt. Beleggingsgeld valt hier niet onder. Het beleggingsgeld kan worden ondergebracht bij een andere bank.

Beleggen

Beleggen rendeert volgens Frans Dekker het best, op het moment dat men gaat beleggen voor een langere periode (bijvoorbeeld twintig jaar). Beleggers kunnen kiezen tussen beleggingen met een lager of hoger risico. Beleggers kunnen er tevens voor kiezen om: zelf te beleggen, samen met de bank te beleggen of het vermogen volledig door de bank te laten beleggen.

Crowdfunding

Het vermogen kan ook renderen via crowdfunding. Hiermee kan bijvoorbeeld de lokale economie worden gestimuleerd door te investeren in lokale bedrijven. De investeerder kan invloed uitoefenen op het geïnvesteerde vermogen. Een belangrijk nadeel is echter dat het vermogen meestal niet op een andere manier door het desbetreffende bedrijf gefinancierd kan worden (bijvoorbeeld bij een bank). Dat feit dient vraagtekens te doen oproepen bij de investeerder(s).

Vastgoed

Vermogen kan ook worden geïnvesteerd in vastgoed. Dat kan een constante inkomstenbron opleveren, zoals bijvoorbeeld huurinkomsten. De investeerder loopt echter het risico dat de huurder een wanbetaler is, of dat de waarde van het vastgoed daalt zoals gebeurd is in de afgelopen krediet crisis.

Deel IV: Estate Planning

In het laatste deel maakt Robert Slootweg het publiek bewust van het belang om ervoor te zorgen dat het vermogen fiscaal optimaal overgaat naar de volgende generatie(s). Deze optimalisatie kan worden onderverdeeld in de schijf van vijf: ‘huwelijksvermogensrecht, schenken erven, pensioen en lijfrente en internationaal’.

Huwelijksvermogensrecht

Bij het huwelijksvermogensrecht blijkt dat een periodiek verrekenbeding in de praktijk vaak niet wordt nageleefd. Hierdoor hebben partners niet helder in beeld hoe het gezamenlijke vermogen daadwerkelijk is verdeeld gedurende het huwelijk.  

Schenken

Vermogen kan zonder schenkbelasting overgaan op de nieuwe generatie wanneer gebruik gemaakt wordt van de vrijstellingen. Deze vrijstellingen kunnen vaak jaarlijks gebruikt worden, behalve de zogeheten: ‘jubelton’. De jubelton is een eenmalige schenking ten bedrage van 100.800 ten behoeve van de eigen woning van de begunstigde.

Erfrecht

Robert Slootweg legt in de kennissessie uit dat het Nederlandse wettelijke erfrecht vrij statisch is en weinig mogelijkheden biedt in vergelijking met het testamentair erfrecht. Via testamenten kunnen de vrijstellingen optimaal worden benut, eventueel met een afvullegaat waarbij de vrijstelling van de partner van € 643.194 zo optimaal mogelijk wordt benut.