Verslag kennissessie bedrijfsoverdracht 12 juli 2018

Dinsdag 14 Augustus 2018
Op 12 juli jl. vond de kennissessie over de bedrijfsoverdracht plaats. Willemijn Nijman verzorgde het eerste deel van de sessie, waarbij ze vertelde over de juridische aspecten rondom de bedrijfsoverdracht.

De ondernemer dient zich ervan bewust te zijn dat de bedrijfsoverdracht op juridisch vlak zes tot acht jaar aan voorbereiding vraagt, aldus Willemijn Nijman. De bedrijfsoverdracht kan worden onderverdeeld in drie fases, te weten:

  1. Oriëntatiefase
  2. Voorbereidingsfase
  3. Daadwerkelijke overdracht.

 

In de oriëntatiefase komen de wensen van de ondernemer aan de orde. Zoals: ‘Aan wie wil ik mijn onderneming overdragen?’ En: ‘Wanneer wil ik mijn onderneming overdragen?’ Daarnaast is het in deze fase belangrijk om na te denken over de pensioenvoorziening van de ondernemer zelf.

De voorbereidingsfase is bedoeld om de juridische en fiscale structuur zo optimaal mogelijk in te richten. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsopvolgingsregeling of de mogelijkheden om aandelen te certificeren in verband met de zeggenschap. Daarnaast wordt in deze fase de onderneming gewaardeerd. Aan deze waardering zit gekoppeld dat de onderneming ‘verkoopklaar’ gemaakt wordt. Zoals een Due Diligence onderzoek, het afbouwen van de rekening-courantschuld, het uitkeren van reserves en de inrichting van de aansprakelijkheden.

In de laatste fase, de daadwerkelijke overdracht, is het van belang dat de geheimhoudingsovereenkomst voorkomt dat een potentiële koper er met de kennis en ‘know how’ van de onderneming vandoor gaat. Ook van belang is de vraag: ‘Op welke manier gaat de koper betalen?’ Is voor de koopsom een financiering nodig? Tevens zullen er naar alle waarschijnlijkheid garanties en vrijwaringen worden bedongen. Bij een vrijwaring wordt een afspraak gemaakt over een risico dat reeds bekend is. Bij een garantie wordt een afspraak gemaakt over een risico dat nog niet bekend is.

Adri Bremmer verzorgde het tweede deel van de kennissessie. Adri Bremmer bracht de fiscale aspecten rondom een bedrijfsoverdracht aan het licht.

Bij een bedrijfsoverdracht dient er in principe over vier soorten belasting te worden afgerekend. Te weten: de inkomstenbelasting, de erf- en schenkbelasting, de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting. In het voorbeeld waarbij het totale ondernemingsvermogen 1 miljoen bedraagt, vindt er belastingheffing plaats over om en nabij 54% van het totale vermogen. Dat is ruim € 540.000 over het ondernemingsvermogen van 1 miljoen. Er blijft dan minder dan de helft van het ondernemingsvermogen over.

Deze heffingen kunnen ‘funest’ uitvallen voor de continuïteit van de onderneming. Mede daarom is het van belang om de onderneming fiscaal optimaal over te dragen. Door de juiste maatregelen te treffen is het mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregeling en andere fiscale faciliteiten toe te passen. De gehele heffing van € 540.000 aan belastingen is daarmee in zijn geheel uitgesteld en zelf voor 30% gevrijwaard van belastingen. Oftewel, een belastingverlaging van maar liefst € 166.000!  

Ten slotte presenteerde Bert Huizer de financiële aspecten rondom de bedrijfsoverdracht. Aan de hand van een casus behandelde hij de verschillende methoden van waardering, zoals: a) intrinsieke waarde, b) rentabiliteitswaarde, c) Discounted Cash Flow (DCF)- methode en d) Adjusted Present Value methode, nadere uitwerking van DCF- methode.

Tevens bespreekt Bert de elementen van waarde, zoals geld, tijd, risico en onzekerheid. Belangrijk aandachtspunt van de waarde van de onderneming is dat waarde maar in één ding kan zitten: Toekomst. Is er geen toekomst, dan is er geen waarde.