Verslag kennissessie "De levenscyclus van de ondernemer"

Donderdag 20 Sep 2018
Op 11 september jl. vond alweer de 3de Kennissessie plaats van dit jaar met als onderwerp: ‘De levenscyclus van de ondernemer’. De kennissessie bestond uit drie onderdelen.

Notaris John Kroes (Notaris bij Kroes en Partners) verzorgde het eerste onderdeel van de kennissessie over samenwonen en het huwelijk. In het tweede onderdeel presenteerde Martine Bakker (Belastingadviseur bij Syncount) over het levenstestament en de vraag: ‘Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt?’ Het derde onderdeel werd gepresenteerd door Adri Bremmer (Senior Belastingadviseur en partner bij Syncount) met als thema het overlijden en het testament.

John Kroes maakte het publiek erop attent dat het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 aanzienlijk is gewijzigd. Voorheen was de algehele gemeenschap van goederen het meest gangbare regime in Nederland. Dat is omgezet naar ‘standaard huwelijkse voorwaarden’. ‘Dat zijn de bewoordingen van de media’, aldus Kroes. In werkelijkheid dient het huwelijksvermogen onder de nieuwe regeling niet meer te worden gesplitst in twee vermogens maar in drie vermogens. In het nieuwe regime geldt: het vermogen voor het huwelijk, het gezamenlijk opgebouwde vermogen tijdens het huwelijk en het geërfde/geschonken vermogen. Daarnaast dient men te letten op zaaksvervanging. De praktijk leert dat het administreren van twee vermogens een lastige opgave blijkt voor getrouwde stellen. Nu er een vermogen bij is gekomen om te administreren, verwacht John Kroes dat de nieuwe regeling uitwerkt als een ‘tijdbom’ in de toekomst. Hetgeen vandaag de dag niet wordt geadministreerd, levert straks een hoop juridisch gesteggel op. De kosten van de notaris lijken aanvankelijk duur, maar leveren veel geld op als de hiervoor beschreven problematiek wordt voorkomen. De les is dan ook dat het hebben van huwelijksvoorwaarden op zichzelf bezien nog niets zegt, simpelweg omdat er teveel varianten zijn van huwelijkse voorwaarden. Meer in het bijzonder dienen ondernemers zich hiervan bewust te zijn omdat huwelijkse voorwaarden ook van invloed zijn op de onderneming.

Tijdens de tweede presentatie onderstreepte Martine Bakker het belang van het levenstestament. Het levenstestament ziet op de situatie dat u wel nog leeft, maar door omstandigheden tijdelijk handelingsonbekwaam bent. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of omdat u in een comateuze toestand verkeert. ‘Dit overkomt mij niet’, denkt men vaak onbewust. Toch krijgen iedere dag 380 mensen in Nederland onverwachts te kampen met een niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast krijgen ieder uur 5 mensen in Nederland de diagnose dementie te verwerken. Zonder levenstestament zal zo goed als elke handeling afgedwongen moeten worden bij de rechter. Indien u ondernemer bent, wordt uw onderneming letterlijk stuurloos. Als gevolg daarvan loopt de continuïteit van uw onderneming gevaar. Het levenstestament voorkomt al deze problematiek. Het is dan ook bijzonder spijtig dat de meeste mensen enkel een testament bezitten, maar geen levenstestament.

In de derde presentatie maakte Adri Bremmer de luisteraar ervan bewust wat de gevolgen zijn bij overlijden zonder testament. De wettelijke regeling is dan van kracht. Er vindt erfopvolging bij versterf plaats. Deze wettelijke regeling is fiscaal gezien niet vriendelijk te noemen. Bij de wettelijke regeling worden nauwelijks fiscale voordelen en vrijstellingen benut. Adri Bremmer legde aan het publiek uit dat dit probleem eenvoudig is te voorkomen door maatregelen te treffen in het testament. De fiscale faciliteiten voor de ondernemer in het bijzonder. ‘Een testament hebben’ en ‘een fiscaal optimaal testament hebben’ zijn twee verschillende werelden. Fiscaal gezien is het verstandig dat u uw belastingadviseur laat meedenken en adviseren bij het opstellen van het testament. Zodoende vindt er dan ook een goede aanvullende samenwerking plaats tussen Kroes en Partners en Syncount Accountants en Belastingadviseurs.

De besproken onderwerpen in deze kennissessie zijn voor alle ondernemers van belang. Het verbaasde ons dan ook niet dat er geen gebrek was aan gespreksonderwerpen tijdens de borrel na deze zeer interessante kennissessie!